Voor de nieuwsbrief (met de foto's !)  in pdf formaat klik hier.
 

Nieuwsbrief 9 Kindcentrum Espelervaart vrijdag 13 januari 2017

 2017:

Welkom in kalenderjaar 2017! Eén van de collega’s zei: “We gaan er een mooi jaar van maken!” Daaruit spreekt enthousiasme en dat geeft een kick in de goede zin van het woord! Een jaar waarin onze gebouwen er steeds mooier uit gaan zien en waarin we nog meer mogelijkheden krijgen om de talenten van leerlingen tot ontplooiing te laten komen! Een jaar waarin alles ‘af komt’ en de school en de omgeving weer stralen! Wat een plein, wat een speel- en werkruimte voor leerlingen. We zijn er trots op! En de leerlingen genieten er van en gaan er van genieten! Een jaar waarin de feestelijke opening zal vallen en dat gaan we tegelijk vieren met het 40-jarig bestaan van de Lichtboei (op dat moment al 42 jaar!)! We kijken er naar uit! Feest, dat mag het elke dag zijn, onder Gods zegen samen op te trekken en te groeien in:


 Hallo ouders en leerlingen,

Wat hebben we een mooi aantal acties gehad voor de stichting Care 4 Gambia. De rommelmarkten en verkoop van eten en drinken, de bioscoopmiddag , planten verkoop, taartenverkoop, de collectes in de kerkdiensten met Pinksteren en Kerst en het geld dat zoal is mee genomen. Dit alles heeft een mooie bijdrage opgebracht om de vissersboot te kunnen bekostigen in Gambia.

3000,00 euro !!!

Bedankt voor u en jullie inzet. Marijke en Jan Holtland nemen over een paar weken het bedrag mee naar Gambia om de bouw van de boot, die straks De Lichtboei zal gaan heten in te laten gaan. Dan zien en horen jullie het resultaat.

Groeten van de Goede Doelencommissie.

 Vanuit het team:

Het team is weer enthousiast van start gegaan en heeft genoten van een goede vakantie. Een enkele collega had griep in de Kerstvakantie, dat is natuurlijk minder leuk. Juf Anja gaat stapje voor stapje vooruit en is steeds meer in de groep (ondersteunend) aanwezig!

Bovenschools zijn er ook diverse zaken die spelen: Zo heten we welkom als College van Bestuur dhr. Kristiaan Strijker. Afgelopen woensdagavond hield hij zijn ‘maiden-speech’ tijdens de nieuwjaarsreceptie van de SCPO. We wensen hem Gods zegen op zijn werk ten dienste van het Christelijk Onderwijs in de NOP!

Zijn voorganger - dhr. Adriaan van Hove- had een nieuwe baan aangenomen in regio Barneveld. Echter, vanaf oktober is hij de medische molen in gegaan en bij hem is een vorm van kanker ontdekt. Wat stort de wereld op deze aarde dan in! Inmiddels heeft hij zijn tweede chemo ondergaan. Mocht u hem een bericht of kaart willen sturen: Dhr. A. van Hove, Eimbrink 26, 8266 KJ Kampen.

De leerlingen: Afscheid namen we van Jenoah Punter. Hij vond een nieuwe plek op de Klimboom. Jenoah we wensen je ook veel plezier op je nieuwe school. Ook Samuël nam net voor de Kerstvakantie afscheid, omdat hij naar de Optimist is gegaan. (we vermeldden het reeds, maar zijn definitieve afscheid werd iets later!)

 Welkom aan onze nieuwe vierjarigen: “Van harte gefelicteerd!”

 • Niek de With, Zevenwouden 41 (kwam eind december in groep 1-2 JR) In januari werden vier jaar:
 • Mick ter Wijlen, Prof. ter Veenstraat 78
 • Vajèn Adema, Molenrak 37
 • Layla Duin, Molenrak 7
 • Rebekka de With, Texelstroom 8
Het is het begin van de nieuwe instroomgroep. Met de ouders is afgesproken de vierjarigen eerst op te vangen in de bestaande groepen. Na de voorjaarsvakantie maken we er dan een aparte groep van. Tijdelijk zitten ze in de volgende groepen: Mick 1-2MA / Vajèn 1-2JR / Layla 1-2 YS / Rebekka 1-2 MA.

In de vorige nieuwsbrief hebben we Seth Joolink welkom geheten. Fijn Seth, dat je er nu echt helemaal bent!

 In de Kerstvakantie:

-deden veel leerlingen mee aan de Huppel-in!
-hadden enkele Lichtboeiteams zich aangemeld voor het damtoernooi. Als je de foto’s op de website ziet, is de spanning te snijden! Natuurlijk waren er vaantjes ter herinnering en: ………………………….. voor één van de groepen een beker! We zetten hem weer even in het halletje op de grond (tot onze Lichtboeivitrine weer een mooie plek heeft gevonden).

In de 1e klasse speelden Martijn, Jasper, John en Daan Ze namen de vierde prijs mee naar huis. Zei namen de tweede prijs mee naar huis.
In de ereklasse speelden Luuk, Kay, Milan en Jonathan. Ze namen de vierde prijs mee naar huis.

 Vanuit de Werkgroep Schooltijden:

De eerste werkdag na de Kerstvakantie kwam de werkgroep weer bijeen. De eerste zaken en modellen staan nu op papier en worden woensdag in het team doorgenomen. In maart zullen er -zoals het nu lijkt- een of twee proefweken worden gedraaid. In de volgende nieuwsbrief krijgt u hierover alle informatie!

 Scholierensport:

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kregen een flyer over de scholierensport (kennismaken met diverse sporten). Aanmelding is compleet digitaal: Ga naar www.sportinnop.nl.

 De toetsen komen er weer aan:

Als we enigszins op gang zijn in januari, nemen de leerkrachten de tussentoetsen weer af. Een serieus moment om weer vast te stellen of het onderwijs voldoende resultaten oplevert. Nieuwe rapporten: Ze zijn binnen en wat is het resultaat mooi! Met dank aan de Leer-/ontwikkelgroep Communicatie die de kar trok en niet te vergeten onze oud leerling Elianne Schotanus die het ontwerp maakte. We zijn er trots op! 

 Van de bouwplaats:

Het midden-/bovenbouwgebouw verandert nu per dag. Men is volop aan het werk met het raamwerk aan de westgevel; ook hier worden de grote kozijnen vandaag geplaatst. Volgende week komen ook de andere maten kozijnen binnen en de week daarna de gevelbekleding. Vanaf dat moment kunnen gevels echt afgerond worden. Binnen staan de nieuwe kozijnen en wanden en is men gestart met de CV. Ook start men volgende week met het aanleggen van de elektriciteit. Intussen zijn we een proces gestart met het leegruimen van de schuurtjes; inventaris van school kunnen we opslaan bij fam. de Olde en het tuingereedschap slaan we tijdelijk op in één van onze buitenbergingen. Zo gauw de schuurtjes leeg zijn, plannen we een sloopdatum. Ook dat zal een veel opener aanzien geven!    Een denkopdracht:      Voor de creatievelingen onder u:

 • Als je vroeger de Lichtboei binnenkwam, keek je de kopieerruimte binnen; dat gaf een heel rommelig aanzien.
 • Als we nu straks binnenkomen kijken we tegen een strakke wand aan, waarop één print/afbeelding gaat komen.
 • Het team denkt er over na; ook een oud-leerling die de kunstacademie doet, maar misschien heeft u ook een geweldig idee.Mail dan die afbeelding even aan ons door!

 Onderwijskundig nieuws:

Dit jaar kijken we weer naar de eventuele vervanging van één van de methoden. Aanvankelijk lezen is aan de beurt! De werkgroep bestaat dan ook vooral uit de leerkrachten van de groepen 3. Op dit moment gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen. De juffen hebben intussen zichtzendingen binnen en kunnen de komende maanden ‘snuffelen’ en inlezen en uiteindelijk met een voorstel binnen het team komen. Deze week vergaderden de onder- en bovenbouw. Komende week is op woensdagmiddag het hele team bij elkaar; eerst gebruiken we gezamenlijk de lunch die altijd fantastisch bereid wordt door Raja. Daarna vergadert het team van 13.15-16.15 uur; drie grote onderwerpen staan centraal:
A. Elke Leer- / ontwikkelgroep gaat verder met zijn actieplan (1.15 uur)
B. Alle teamleden krijgen instructie over de uitdraai van de rapporten
C. Sociale veiligheid op de Lichtboei
D. Verder praten we over o.a. de schooltijden

 (nieuwe) Leerlingen voor cursusjaar 2017-2018:

De maanden die volgen staan ook altijd in het teken van ‘aanmelding nieuwe leerlingen’. Mocht u een zoon/dochter hebben die vanaf juli 2017 vier jaar gaat worden…………. u krijgt een aanmeldingsformulier (of vraag er om). Mochten uw buren en/of familieleden overwegen naar De Lichtboei te gaan, laat ze even een mail sturen voor een info-pakket (geheel vrijblijvend!). Natuurlijk kunnen ze ook de school ‘binnenwandelen’ en een afspraak maken.

 De bijzonderheden van de komende weken:

De week van 16 t/m 20 januari: geen bijzonderheden (behalve donderdag 19 januari MR vergadering)
Maandag 23 januari: Groepsbezoeken door juf Tiny en Janna de Haan (van de IJsselgroep) om te kijken hoe de invoer van onze nieuwe spellingmethode verloopt.
Vrijdag 27 januari: Nieuwsbrief 10 en speelgoedochtend
Open dagen: De leerlingen van groep 8 gaan weer op weg naar de ‘Open Dagen’ van het Voortgezet Onderwijs; we wensen jullie en jullie ouders een goede info!


Nieuws vanuit de andere takken van ons Kindcentrum:

Kerstvakantie activiteiten op BSO de Boemerang In de kerstvakantie is BSO de Boemerang iedere werkdag open. We hebben kijkdozen gemaakt en zijn bezig geweest met een echte fotoshoot! Hiervoor werden de meisjes met behulp van lippenstift en ogenschaduw omgetoverd tot echte modellen. Ook konden de kinderen op de foto als clown of boef. De foto’s gaan in een lijstje en gaan aan het eind van de dag mee naar huis.
Natuurlijk hoef je niet mee te doen aan al die activiteiten. Vrij spel is ook prima! Bouwen met K’Nex, buiten spelen of gymen op de matten alles kan! Het is tenslotte vakantie!

Wij wensen iedereen nog een gelukkig Nieuwjaar, Team BSO de Boemerang, Anita, Janet, Hanneke, Carla

Zoals u weet wordt ons schoolgebouw aangemerkt als een Multi-Functionele- Accommodatie
Wie maken er zoal gebruik van?
 • Natuurlijk SKN met o.a. De Boemerang
 • SPN met Christelijke Peuterspeelzaal ‘De Ukkenburcht’
 • Op maandag: Gospelkoor Tehilla (20.00-22.00 uur)
 • Gym-fysio groep o.l.v. Elske Feenstra
 • Op dinsdag: Muzieklessen van Cultuurbedrijf NOP 
 • Ook op dinsdag Computertypelessen van Raja v.d. Linde
 • Op woensdag: Twee grondgymgroepen
 • en ook woensdag Zumba lessen van Rafik
 • Op donderdag: Lessen Frans
 • En dan is er nog incidentele verhuur aan bijvoorbeeld: Evangelische Gemeente Levend Water, de Kinderopvangorganisatie ‘Uit en Thuis’ etc. etc. Dat betekent dat we van al die huurders inkomsten ontvangen die de gebouwen van Kindcentrum Espelervaart financieel gezond en rendabel houden. Zonder deze inkomsten kan de exploitatie van dit grote complex niet uit, met die inkomsten wel. Dat betekent dat we de info van deze huurders ook af en toe onder de aandacht mogen en willen brengen.
Met vriendelijke groet namens het team, Gerrit Knijnenberg