Voor de nieuwsbrief in PDF klik hier
 
Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart nr. 9 - vrijdag 19 januari 2017

 Een reünie als je wat ouder bent:…………………..
Voor de Kerst kreeg ik een mail van groep 8 van 1985 van de Christelijke Basisschool In Lekkerkerk. Kernvraag: “Meester Gerrit komt u ook?” En daar rijd je dan op vrijdagavond 12 januari richting het westen en praat met volwassenen die nu ouder zijn, dan je zelf was op het moment dat je daar werkte. Het werden mooie gesprekken; ook emoties kwamen boven toen we spraken over de twee groepsgenoten die er al niet meer zijn: Eén omgekomen als soldaat in Bosnië, één gestorven door een ernstige ziekte. De vraag die op deze avond ook aan de orde kwam: Hoe waren we als groep? Lag er iemand buiten? Gelukkig niet, het was een heerlijk stel met humor en veel vriendschappen. We reden terug (een collega en ik) en zeiden tegen elkaar: “Wat zou dat gaaf zijn, om elke groep na 15-20 jaar nog eens te spreken!” En juist ook aandacht te hebben voor die zaken. Tot slot: We spraken ook over het geloof; hoe sta je er in, welke kracht put je er uit. Bemoedigend dat ook hun kinderen weer in de bankjes zitten en het christelijk onderwijs nog steeds een mooie plek inneemt, tot opbouw voor dit en het Toekomend Leven.

 Vanuit het team: Diverse afwezigen en diverse vervangingen: Groot verdriet bij juf Jeannette Hartman en haar familie nu haar moeder is overleden. 95 jaar: Een gezegende leeftijd, in vertrouwen op haar Heer en Heiland is ze ingeslapen. Maandag zal de begrafenis zijn. Mocht u de familie ene kaartje willen sturen: Juf Jeannette Hartman Lisdodde 5 8316 NP Marknesse Meester Jan krijgt steeds meer kracht, maar we moeten hem nog in de gaten houden (even geen jarige leerlingen op de schouder,volgens mij).
Juf Daniëlle ging door haar rug, we hopen op een spoedig herstel.
En last but not least: Hij wordt erg gemist: onze conciërge André. We weten nu weer wat hij ’s morgens allemaal doet! Koffie zetten, intussen ziekmeldingen aannemen. Het komt er voor de leerkrachten allemaal weer even bij. André moest even pas op de plaats maken, we wensen hem betere tijden!
Uitdagingen genoeg voor ons onderwijs……………….

 Teamwijzigingen:
Op 7 februari gaat juf Maaike weer starten, één dag neemt ze ouderschapsverlof; dat betekent voor groep 2-3 MA: Maandag: Juf Agnes / Dinsdag en woensdag juf Maaike / donderdag en vrijdag juf Agnes. De taak van juf Bianca in deze groep zit er op, we danken haar voor het invallen!

 De instroomgroep:
Deze gaat starten op 6 maart (twee wen-ochtenden nog voor de voorjaarsvakantie). Juf Yolanda en juf Maria gaan hem ‘draaien’ en zoals het nu lijkt, wordt dit de weekindeling: Maandagmorgen en de hele dinsdag juf Yolanda, woensdag en donderdag juf Maria, vrijdag juf Yolanda.
Welke vrienden en vriendinnen komen in ieder geval in de instroomgroep:
Annely Ailynn Milou Manoa Lucas Martijn Thirza Luna Noah Jaelyn Edith Owen Amber van H.
Amber J. Fardau Tim Bodi Mees Abigail Silvijn Ilse Dianne (alfabetische volgorde achternamen)
Dat betekent dat: Groep 1-2 MA volgens het huidige schema doorgaat Groep 1-2 YS als volgt wordt: maandag en dinsdag juf Sietske / woensdag en donderdag juf Yolanda / vrijdag juf Sietske

 De schoolfotograaf:
Komt op: Dinsdag 13 februari. De activiteitencommissie is gestart met de voorbereidingen. U ontvangt via deze Digi Duif een invulformuliertje; graag alle gezinnen invullen. (zie de link in het inleidend bericht) Hockeysticks: Ze worden zo intensief gebruikt (en dat is mooi!) dat ze versleten zijn, Raja heeft nieuwe besteld en die zijn onderweg.

 Dank:
Woensdag rond 12.00 uur een heftig moment in de buurt van de fietsbrug richting Lichtboei. Een 66 jarige vrouw die onwel werd. Volgens de berichten zijn de Lichtboei-ouders erg attent geweest in: De zorg dat de leerlingen niet te veel mee kregen; één vader was aan het reanimeren enz., enz. Dank voor uw aller inzet ten dienste van de kinderen. Wanneer zij wel iets hebben meegekregen: Maak het thuis bespreekbaar in het kader van een stuk verwerking!

Vanuit de leerlingen:
Marrit Stummel onderging een pittige operatie. Intussen is ze weer thuis (op de foto ligt ze nog in het ziekenhuis). Dapper, zoals je dit hebt gedragen en we hopen je snel weer te zien.
Marrit in het ziekenhuis Moeder: De operatie van Marrit is gebeurd en alles is goed gegaan. Kort samengevat wat ze allemaal gedaan hebben. Met bot vanaf haar heup de gaten van de kaak en gaatjes voor in het gehemelte dicht gemaakt. Twee melksnijtanden die verstopt zaten in het tandvlees eruit gesneden. Aan de binnenkant een gat van de neus naar haar mond dicht gemaakt. Nu heeft ze een gewone neusgang i.p.v. dat het stijl naar beneden loopt.

 Dan onze vierjarigen:
Van harte gefeliciteerd met jullie vierde verjaardag!!
*  Julia van Geemen (groep 1-2 YS)
28 december werd ze vier jaar!
En dan de vierjarigen van januari en februari:
Ze krijgen een tijdelijk plek in de bestaande groepen en vanaf de voorjaarsvakantie ontmoeten ze hun nieuwe vrienden en vriendinnen in de instroomgroep!
* Lucas Bos ( 4 januari) 1-2 YS
* Annely Abbes (17 januari)1-2MA
Welkom aan:
* Daniella Delvers
* Rebecca Delvers

De tweeling; ik kan ze nog niet van elkaar onderscheiden!!
Ook jullie boomblad heeft een prima plek gekregen aan de Lichtboeiboom.
En die vrolijke gezichten van jullie zijn weer een aanwinst voor de school!
Welkom in groep 7 RT

 Aanmeldingsformulieren voor 2018-2019:
Juf Gré kent bijna alle aanstaande vierjarigen uit haar hoofd! Maar vraag gerust om een formulier als uw zoon/dochter in 2018-2019 vier jaar gaat worden.

 Verkiezingen MR:
Het waren spannende verkiezingen: vijf kandidaten. Heerlijk dat zo veel mensen zich voor de Lichtboei willen inzetten.
De drie gekozen ouders kregen alle drie een even groot percentage stemmen, gefeliciteerd:
  •  Margo Nijland
  •  Atje de Boer
  •  Peter Kamphuis
Amra van Dalfsen draait tot de grote vakantie door en daar zijn we blij mee! Afscheid nemen we van Els Harwig: Hartelijk dank voor je inzet!

 Open lessen op maandag 15 januari:
Meer dan 100 ouders bezochten de open lessen. We hopen dat u een kleine indruk heeft van het onderwijs aan uw zoon/dochter. Juf Gré had zo’n grote opkomst dat ze op twee ochtenden open huis hield. Op donderdag 17 mei de tweede open ochtend!

 Werkzaamheden onderbouwgebouw:
Op het moment van verschijnen, heeft de verhuizing van groep 3 AB vast al weer plaatsgevonden.
Dat betekent:
  • Nog één lokaal te schilderen: 1-2 JR en dan gaat ook 1-2 JR terug naar het eigen lokaal.
  • De plaatsing van de Lichtboeiboom 1 t/m 3 is even uitgesteld; we verwachten hem wel voor de voorjaarsvakantie.
  • Rond de meivakantie: twee nieuwe entrees.
  • Intussen: nieuwe inventarisstukken o.a. een onderbouwleeshoek.
 Bollen planten:
“Welke kant moet naar boven?”, vroeg een leerling die tulpenbollen plantte. Kijk dan weet je even: hier doen we het o.a. voor!
Dank aan de opa die ze voor ons regelde!
Denkt u aan ons, als u dicht bij een (moestuin)-vuur zit ? Zo bezorgde één van de vaders al een tas met diverse zaadsoorten. Overgebleven in de winkel …… / straks een paar pootaardappelen, enz.

 Vervolg talentenmiddagen en uw hulp daar bij: zie ontvangen enveloppe
Aantal gezinnen: Ruim 200. We hebben 40 formulieren binnen. De Leer- / OntwikkelGroep Talentontwikkeling is gestart met de voorbereidingen van de komende workshops.
Helpt u mee de formulieren in te leveren; het verplicht u tot niets!

 Dienst Kerk-School-Gezin:
Stond gepland voor 11 februari; echter in het rooster van de Jeruzalemkerk komt 4 februari beter uit. Wilt u hem ook wijzigen in uw agenda!

 Rekenmachine Foske Pesman:
Foske is haar rekenmachine kwijt.
Wie heeft hem gezien / gevonden?
Wat zou ze blij zijn als je hem dan bij juf
Gerrie/Suzanne of meester Gerrit komt brengen!

 Ons onderwijs:
In de open lessen hebben veel ouders de speerpunten van ons onderwijs meegekregen:
* Coöperatieve werkvormen
* Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen
De scholing van teamleden (over deze twee onderwerpen) ronden we dit schooljaar af.
En verder:
* Zijn twee teamleden op weg gegaan om naar een nieuwe geschiedenis methode te kijken; of gaan we naar ‘vak-integratie’?
* Gaan we op 5 maart volop bezig met onze ‘Leer- / Ontwikkel Groepen’ verbonden aan de kernwaarden.

De komende weken:
Maandag en dinsdag 22 en 23 januari: Gewone schooldagen
Woensdag 24: Schanulleke en Ukkenburcht: Voorleesmoment speellokaal
GK naar directeurenberaad
Donderdag en vrijdag: Gewone schooldagen
Maandag 29 jan. – vrijdag 2 februari: Gewone schoolweek

 Groei bij BSO de Boemerang
Dat het een gezellige boel bij BSO de Boemerang is wisten wij natuurlijk wel. En er zijn steeds meer kinderen die hier ook graag deel van willen uitmaken. Fijn vinden we dat! Want: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Door deze groei van het aantal kinderen worden de kinderen van acht jaar en ouder nu op dinsdag opgevangen in het gebouw van de bovenbouw. Superleuk vinden de kinderen dat: een groep met alleen de oudste kinderen waardoor de activiteiten worden toegespitst op hun leeftijd.
De groep bestaat uit maximaal 20 kinderen en wordt begeleid door meester Sander en juf Ilona.  Zij hebben een activiteitenprogramma voor deze groep gemaakt waaronder altijd één binnen- en één buitenactiviteit.
Op de eerste dinsdag gingen we SLIJM maken. Het klinkt een beetje viezig maar volgens de makers voelt het heel lekker!

Ruimte voor de jongste Boemerangetjes
Omdat de oudste kinderen nu hun eigen ruimte hebben om te spelen, hebben de jongste kinderen de vaste plek van de Boemerang helemaal voor zichzelf. Er wordt heerlijk gespeeld! Na de kerstvakantie is er een aantal nieuwe kinderen bijgekomen. Zij voelen zich al helemaal thuis bij de Boemerang. Het is natuurlijk fijn dat ze vaak al kinderen van school of van kinderdagverblijf de Kindertuin (voorheen Schanulleke) kennen.

Nieuws van de Kindertuin.
Een nieuw jaar een nieuwe naam!
Het nieuwe jaar is weer begonnen. We hopen dat het een heel mooi jaar gaat worden. Vanaf nu heeft Schanulleke een nieuwe naam: De Kindertuin, een tuin staat synoniem voor een prettige verblijfplaats. SKN biedt kinderen bij de Kindertuin een fijne speel- en ontwikkelomgeving. Bij iedere groep is bovendien directe toegang tot een begrensde ‘natuurlijk spelen-tuin’ waar kinderen heerlijk buiten kunnen zijn.

Bij een nieuw jaar hoort ook een nieuw thema. De Kindertuin verandert in een jungle vol met dieren, een waterval en allemaal bladeren en lianen! Dit thema sluit goed aan bij het prentenboek van het jaar 2018 te weten:
“Ssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup”
Het prentenboek zal centraal staan tijdens De Nationale Voorleesdagen, die in de ochtend van woensdag 24 januari 2018 landelijk worden gestart met het Nationaal Voorleesontbijt.
Samen met peuterspeelzaalgroep De Ukkenburcht, gaan wij hier een mooi feest van maken.
Bij de Kindertuin wordt veel gelezen met de kinderen en door de kinderen, ook de knuffels en poppen komen niks tekort.

Nieuws van de Ukkenburcht:
De Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN) heet voortaan Startpunt.
Wij hebben diverse locaties verspreid over de gehele Noordoostpolder.
De peuterzaalgroep krijgt een nieuwe naam: De peuterstartgroep. Deze naam sluit goed aan bij ons eigen peutervolgsysteem “klaar voor de start”, dat al jaren gebruikt wordt.
Wat onveranderd hoog van kwaliteit blijft bij Startpunt is de kennis die de medewerkers in de loop der jaren hebben opgebouwd en er volledig op gericht is om kinderen tussen de twee en vier jaar een goede start te geven in het basisonderwijs. Startpunt zal er ook alles aan blijven doen om te investeren in de deskundigheidsbevordering van de eigen medewerkers ten behoeve van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
Startpunt zal, daar waar behoefte is, starten met buitenschoolse opvang en/of uitbreiden van de openingstijden van de peuterstartgroepen. Ons uitgangspunt is het kind als individu. Kinderen groeien door kennis en ervaring en wij willen een plek creëren waar dit aanwezig is.
Als kenniscentrum zal Startpunt elke organisatie, actief op het gebied van kinderopvang, de gelegenheid geven om via Startpunt diensten in te kopen ten behoeve van advies, ondersteuning, scholing of coaching van medewerkers.
Het kantoor van Starpunt is gevestigd in Emmeloord, Zeeasterstraat 27c, tel: 0527-618700
Ons algemene e-mailadres is info@start-punt.com
Als u meer wilt weten hoe wij werken binnen onze organisatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.start-punt.com
Voor specifieke vragen met betrekking rond plaatsing, contracten, tarieven of subsidieplaatsen kunt u mailen naar: plaatsing@start-punt.com
Peuterstartgroep: De Ukkenburcht
Scheer1, Emmeloord
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8.45 tot 11.45 uur
Dinsdag- en donderdagmiddag: 12.45 tot 15.45 uur
Tel.nr. 06-12062632
U ben van harte welkom om onze locatie te bezoeken.
We bieden een uitdagende “speel/leeromgeving” waar een peuter spelenderwijs kan leren, ontdekken, experimenteren en ervaren.