Voor de nieuwsbrief in PDF klik hier
 
Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart nr. 2 - vrijdag 22 september 2017

 Nieuwsbrief steeds meer in het teken van de feestweek:
De komende uitgaven zal de nieuwsbrief vooral in het teken staan van de feestelijke opening. Om er naar toe te groeien en voor u als ouders ook om te weten waar en wanneer u aan kunt sluiten om het feest mee te vieren.
“Als ik wist dat er morgen een einde zou komen aan deze wereld, zou ik vandaag nog een appelboom planten……” (Luther)

Feestvieren en herdenken doen we regelmatig: Dit jaar 500 jaar geleden dat de monnik Luther zijn stellingen sloeg. Tentoonstellingen her en der in de wereld. Gisteren bijvoorbeeld geopend in Utrecht. Op school hoorden we veel over hem en zijn collega’s. Een man die veel betekend heeft en ook zijn fouten had. Zo had hij bijvoorbeeld denkbeelden over het Joodse volk die niet best waren (en in de Tweede wereldoorlog nog al eens misbruikt zijn). Die informatie kreeg ik pas te horen toen ik 25 jaar was. Geeft nog maar eens aan welke cruciale rol we als ouders en leerkrachten hebben.

Hij heeft natuurlijk ook veel goede dingen teweeggebracht. Eén van z’n mooie zinnen ziet u hierboven afgedrukt. Het geeft het werk van mensen een diepe betekenis: En al zou je het moment weten dat deze aarde stopt, dan toch je cruciale werk (ieder op zijn plaats) blijven doen!

De overkoepelende organisatie van het Christelijk Onderwijs biedt in dit ‘Lutherjaar’ elke christelijke school als symbool een appelboom aan. Hieronder leest u er meer over.

Het is ook herdenken voor de Lichtboei 40 jaar (ruim) en tevens de opening van een complex waar je ‘u’ tegen zegt.

Team / ouders / leerlingen: We zijn trots op onze enorme mogelijkheden en daarom gaan we feest vieren. Vooraf aangegeven dat we het onderbouwgebouw niet af hebben voor die feestweek. Echter: de lijnen zijn uitgezet en houden de belofte in dat het net zo mooi gaat worden als het mb-gebouw!

 Hoe ziet de feestweek er in grote lijnen uit
(een gedetailleerd overzicht ontvangt u  van ons): 
Hoofdstukken van onze feestweek zijn:

A. Centrale vieringen waaronder KSG-dienst, opening op plein, voorstelling World Vision 

B. Aanbrengen ‘blad aan de boom’ (op het kunstwerk) voor elke leerling is een houten blaadje gemaakt de groepen 4 t/m 8 brengen deze aan op het kunstwerk in het mb-gebouw; voor de groepen 1 t/m 3 zal later een kleinere versie in het ob-gebouw hangen.
(uitleg over het kunstwerk krijgt u!)

C. Planten van de ‘Lichtboeiboomgaard’. We gaan 14 bomen planten: Elke groep één en de jubileumboom van de Besturenraad Christelijk Onderwijs in het kader van 500 jaar na de stellingen van Luther. Daarnaast komen er de eerste bessenstruiken en klimmers in de hoge hekken met bramen, frambozen enz.

D. Voorstelling World Vision:
Op twee dagen wordt deze voorstelling gegeven; dinsdag en donderdag.
’s Middags is de generale repetitie en ’s avonds de opvoering in kerkcentrum De Ontmoeting (zie hieronder de uitwerking in het weekoverzicht). Het is geweldig om de kinderen te zien optreden, te horen zingen en het is natuurlijk ook een support voor het belangrijke werk van World Vision, waar juf Leonie ook één van de ambassadeurs is. In de grote vakantie bezocht ze nog één van de projecten in Oeganda.

- Officiële opening en open huis:
Woensdagmiddag komen de genodigden bij elkaar van 15.00-16.00 uur en daarbij wordt de ‘Lichtboeiboom’ onthuld. Dit officiële gedeelte loopt door in het ‘Open Huis’ van 16.30-18.30 uur; hiervoor ontvangt u nog een officiële uitnodiging (er wordt een advertentie gepubliceerd). En mocht u oud-leerlingen kennen: Geef het door!

- Sponsorloop: Cadeau voor de Lichtboei en ons Kindcentrum Espelervaart: Op maandagmorgen houden we met alle groepen de sponsorloop. We hopen dat u dit ook symbolisch wilt zien als een cadeautje voor de Lichtboei. Het bedrag maken we aan het eind van de feestweek bekend; het verkeersplein dat op ons verlanglijstje staat, zal z.s.m. in het voorjaar gerealiseerd worden (als de betonsluier van de nieuwe tegels is). De sponsorlijsten komen binnenkort mee.

- Feestdag: Vooral op donderdag een feestelijke dag met spelletjes, enz. Groepjes met verschillende leeftijden die de gebouwen door gaan en de pleinen langs, enz. Er zal dan een heuse ‘traktatiekraam’ op het plein staan. Daarnaast zijn er natuurlijk springkussens etc.

- Film: In diverse groepen staat een film op het programma.

- Archieffoto’s: Tijdens het open huis zal er natuurlijk wat beschikbaar fotomateriaal worden getoond op diverse publicatieborden.

 De aanloop naar het feest:
Dinsdag 3 en vrijdag 6 oktober: Oefening voorstelling World Vision o.l.v. juf Leonie

Zondag 8 oktober:
In het kader van Kerk-School-Gezin houden we een dienst in De Fontein. Thema: Bouw je mee?

Bouw je mee? Dienst in De Fontein We wijken dit keer af van het thema en zullen centraal stellen: de verbouwing / het bouwen / het gebruik van talenten / wat zijn ‘levende stenen’, enz. Ons Lichtboeitienerkoor is al weer druk aan het oefenen en voorganger Bert Boer bereidt zijn overdenking voor! Dankbaarheid zal in deze dienst ook centraal staan.

 De feestweek zelf:

Maandag 16 oktober: 8.40 uur:
- Feestelijke opening van de week op het plein; we zingen o.a. ons Lichtboeilied
- Diverse groepen brengen hun blaadjes aan op het kunstwerk in de gang
- Diverse groepen planten hun fruitboom
- We houden onze sponsorloop (’s morgens)
- We planten de ‘Lutherboom’ ; hierbij zal een afvaardiging van de Besturenraad van het Chr. Onderwijs (Verus) aanwezig zijn met een cameraploeg(je).

Dinsdag 17 oktober:
s Middags generale repetitie World Vision van de groepen: 13.00 – 16.15 uur 1-2 JR / 2-3 MA / 4 GL / 5 J / 6 GS / 7 AD Optreden ’s avonds: 18.45-20.30 uur
En verder door de dag heen: leerlingblaadjes / bomen planten

Woensdag 18 oktober:
‘Heel de Lichtboei bakt…………..’ (Een uitvoerige uitleg volgt van juf Rianne) Hoofddoelen zijn dat op deze ochtend veel groepen bezig zijn met het maken van hapjes voor het open huis. En dat er diverse ouders (zo mogelijk met leerlingen) bezig zijn met het bakken van taarten en koeken. Het zal ook een onderdeel zijn van het in gebruik nemen van ons kookeiland. Zou fijn zijn als veel ouders mee helpen bij de diverse creatieve kookworkshopjes.
14.30-15.00 uur: Ontvangst genodigden in de speellokalen
15.00-16.00 uur: Toespraken, enz.
(15.45 uur onthulling kunstwerk door wethouder (en moeder op onze school van Olivier, Koen en Kris): Hennie Bogaards
16.30 -18.30 uur: Open Huis voor ouders, oud-leerlingen, opa’s en oma’s en belangstellenden.

Donderdag 19 oktober: ’s Morgens feestochtend met traktatie, enz.
’s Middags generale repetitie World Vision van de groepen 1-2 YS / 1-2 MA / 3 AB / 4-5 WA / 6-8 HB / 7 RT / 8 JD (13.15-16.15 uur)
’s Avonds optreden in kerkcentrum De Ontmoeting Ergens rond de middag: Afsluiting van de feestweek

Vrijdag 20 oktober: Leerlingen vrij in verband met studiedag team.

Ziet u dit rooster even als basis, onder voorbehoud van kleine wijzigingen. Er zitten natuurlijk wat stukjes organisatie in, ook voor u als ouders.
Bijvoorbeeld: Mogelijk heeft het ene kind de uitvoering op dinsdag en de ander op donderdag; verdeelt u dat dan ook als ouders en grootouders als toeschouwers). Wat houdt u van ons te goed:
- De uitnodiging voor het open huis
- Het complete overzicht van de feestweek (als die helemaal definitief is)

 Welkom aan de nieuwe leerlingen:
Daniëlle Vlot
Daniel Konkol
Van harte gefeliciteerd!
En welkom op de Lichtboei groep 1-2 YS

 Terugblik info-avonden:
Fijn dat u er allemaal was! Dank voor de open sfeer; van veel leerkrachten kreeg ik die samenvatting terug.
Excuses aan de ouders van groep 4 GL over het verkeerd vermelden van de avond (verkeerde avond); dank aan juf Gré voor de goede manier waarop ze alternatieven bood!

Groene briefjes: dank voor alle feedback op de groene briefjes! Een compleet overzicht ontvangt u!
Waarom die vragen aan u:
Leeds en Broomfield ‘Primary School’ is een goede school
In Engeland zie je bij de meeste scholen een spandoek; de school geeft hier op aan dat ze een goede school zijn en ook de redenen staan er vermeld:
  • De vooruitgang van de leerlingen is goed
  • De leerlingen in de onderbouw krijgen heel goed les
  • De leerlingen hebben een goede houding om tot leren te komen
  • De ouders zijn erg positief over de school
Als je dat ziet, ben je benieuwd hoe dat op de Lichtboei is. Niet om ook zo’n spandoek op te gaan hangen, wel om het te weten en (mogelijk) bijvoorbeeld op de website te publiceren.
Dezelfde vraag stelde ik aan de teamleden (en de volgende groep ligt dan voor de hand……….)
We stelden u ook de vraag: ‘Wat zou de LB nu als eerste moeten oppakken.
We maken de totaallijst!

 Toegangsdeuren onderbouwgebouw:
De twee nood-toegangsdeuren maken we volgende week weer toegankelijk.
Dat is eerst een tijdelijke situatie, er wordt volop gestudeerd op:
-Vernieuwen van de deuren
- Het naar voren halen van de deuren
Dit gaat de hoofdingang van de Boemerang worden.

 Incasseren Ouderbijdrage
1e termijn en betaling ouderbijdrage 1e termijn
Op vrijdag 6 oktober zal de 1e termijn van de ouderbijdrage bij de ouders worden geïncasseerd (die een automatisch incasso hebben afgegeven). Ook zal er rond die tijd een factuur meegaan voor die ouders die geen automatisch incasso hebben afgegeven.
Het is mogelijk om alsnog een automatisch incasso af te geven. U kunt een formulier hiervoor vragen bij Loes Abbes (administratie). Zij is op donderdag aanwezig op school.

  Verloren en gevonden:
Verloren: Een plastic dinosaurus (hij is van één van de leerlingen, je mag hem brengen bij meester Gerrit); hij is grijs/ het betreft: de brachiosaurus).

 Gevonden:
Een bakplaat / bakvorm – waarschijnlijk afscheidsavond groep 8
Een fietssleuteltje
Te halen bij meester Gerrit.

 Ondergetekende twee dagen afwezig:
Aanstaande maandag en dinsdag zitten alle directeuren twee dagen ‘op de hei’ om weer te spreken over alles van de SCPO en ons onderwijs.

 De KOM-groep:
Twee Lichtboeiers zitten op woensdag in de SCPO-komgroep; deze draait nog niet i.v.m. ziekte van de leerkracht.

 Pieperfestival:
Jammer genoeg ging het voetbaltoernooi niet door, omdat het hele Pieperfestival op deze dag werd afgelast.

 GGD:
De onderzoeken leerlingen groep 7 zijn weer geweest. Als school kregen we terug dat diverse ouders niet kwamen. Met het dringende verzoek voor de toekomst: Als u geen onderzoek wilt, dan even afbellen!

 Scholencross:
Met dank aan Matthea ten Klooster: De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kregen op papier het aanmeldingsformulier mee. 14 oktober én (eventueel) ook 11 november.
Hierbij ook nog even digitaal.
We hopen dat er weer veel Lichtboeiers mee doen.

  De week van de Pauze Hap:
Van 25-29 september: De groepen 4 t/m 8 doen mee; zie in de bijlage de informatie!
(Deze leerlingen hoeven dan niets mee te nemen voor de pauze)

 Bijeenkomst leerlingambassadeurs:
Lunchbijeenkomst op vrijdag 6 oktober. We spreken dan o.a. over jullie rol bij de feestelijke opening.

  5 oktober: Stakingsdag:
Alle scholen van de SCPO dicht. Leerlingen die regelmatig naar de Boemerang gaan, kunnen op deze dag hier terecht. Neemt u contact op met de SKN.

 Journalisten van de Lichtboei:
Mark / Stan / Reilley / Dennis
Fotograaf juf Tiny en Eljakim
“Meester Gerrit mogen wij de journalisten van de Lichtboei zijn?”
Mooi idee toch?! Af en toe publiceren ze een stukje.

 Gebedsgroep:
De school is weer begonnen en ook in dit schooljaar zullen we iedere maand bij elkaar komen om met elkaar te bidden voor de Lichtboei. Met een groepje moeders komen we op de derde woensdagochtend van de maand bij elkaar en brengen we de kinderen, leraren en actuele situaties die er spelen op de Lichtboei in gebed voor aan onze God en Vader in de Hemel waarvan we alles verwachten. We geloven in de kracht van gebed en ervaren dat God daardoor werkt. Ook voor ons als bidders is het opbouwend en bemoedigend om samen te komen en mee te bidden in deze gebedsgroep. We zijn op zoek naar nieuwe mensen die mee willen bidden in de gebedsgroep. Ook als je bijvoorbeeld één keer kan komen, dan ben je van harte welkom. Als je nog jongere kinderen hebt, neem ze gerust mee. Iedereen is welkom!
Hartelijke groet, Sandra de Olde, Ria Tjerkstra, Janneke Drenth, Bernadet van der Louw en Marlene v.d. Brink

 
 Nieuws van de Ukkenburcht:

Dag allemaal,
We zijn blij dat we iedereen weer welkom konden heten na een vakantie van 6 weken. Vol frisse energie kunnen we er weer tegenaan! Deze week mochten we starten met ons eerste thema en u raadt het al: het thema zal gaan over baby’s!
Thema: HOERA een baby! Aan de hand van het boekje: ‘Kas krijgt een zusje’ van Pauline Oud, hopen we samen met de kinderen meer te leren over baby’s. Want waar groeit de baby? Waar gaat de baby uit drinken? Waar slaapt de baby? En hoe speel je met een baby? Allemaal vragen waar we hopelijk antwoord op zullen krijgen in de komende 9 weken.
We hopen spelenderwijs te leren om:
- Nieuwsgierig te zijn;
- Actief te zijn:
- En initiatieven te nemen.
Heeft u nog spulletjes die bij het thema passen? We zouden het leuk vinden als we deze mogen lenen. We zijn o.a. nog op zoek naar kleine luiertjes, wat melkpoeder, een aankleedkussen, een aantal kleine kledinghangers en oude geboortekaartjes.

Bijbelverhalen.
Tot de herfstvakantie zullen we de Bijbelverhalen vertellen over Abraham. Dit zullen we doen aan de hand van een boekje en het viltbord. Daarnaast gaan we samen met de kinderen het liedje ‘Abraham, Abraham’ zingen en leren (zie laatste pagina). Aanrader: Lees samen thuis ook eens het verhaal van Abraham uit de kinderbijbel! Herhaling is prettig en goed voor de kinderen.

Welkom en tot ziens.
Na de vakantie is er weer een heel aantal nieuwe kinderen gestart. We heten Elise, Jaelyn, Ilse, Elin, Arne, Olivier, Yves, Anna en Lucas van harte welkom. We hopen dat ze een fijne tijd bij ons zullen hebben! Daarnaast is Daniel 4 jaar geworden. Hij verhuist een paar deurtjes, want vanaf volgende week start hij op de Lichtboei. Veel plezier Daniel!
Aan aantal nieuwe peuters staan al te trappelen om te beginnen.. de volgende keer zullen wij ze aan u voorstellen.

Goed weekend, lekker hangen!

 Nieuws van de SKN:

De ‘nieuwe’ Boemerang!
Na de verhuizing van de Boemerang is het voor iedereen weer even wennen in de nieuwe omgeving. De leidsters zijn druk bezig met de inrichting waarbij de ruimtes nu zijn ingericht voor een groep van acht jaar en jonger en een groep van acht jaar en ouder.
De chillhoek voor de acht-plus-groep heeft heerlijke zitzakken gekregen die natuurlijk ook bij de jongste kinderen erg in de smaak vallen. De kinderen moeten nog wel een beetje wennen aan de indeling naar leeftijd. Af en toe hoor je roepen: “jij mag hier niet komen, jij bent nog geen acht jaar!”. We leggen dan uit dat een hoek geen verboden gebied is. Met elkaar spelen, jong en oud, mag natuurlijk altijd.

Het thema van de afgelopen periode was: ‘de tijd’.
De kinderen konden hun creativiteit kwijt in het maken van een klok. Daarnaast maakte ieder kind voor zichzelf een weekplanner.
Ook het Pieperfestival ging niet onopgemerkt voorbij. Er werd heel wat afgeknutseld met de piepers!
Stempelen met een zelfgemaakte stempel of een aardappel zo versieren zodat het ineens een stekelvarken is!
Als het weer het toelaat gaan we natuurlijk buiten spelen. De kinderen laten zien hoe hard ze kunnen rennen en de leidsters nemen de tijd op. Misschien gaat het na een paar keer oefenen nóg wel sneller!

Groet van team “de Boemerang”;
Hanneke, Anita, Sander en Ilona.

Met vriendelijke groet, namens het team van Kindcentrum Espelervaart,
Gerrit Knijnenberg