Voor de nieuwsbrief (met de foto's !)  in pdf formaat klik hier.

    
Nieuwsbrief 2 Kindcentrum Espelervaart vrijdag 16 september 2016

 ‘Schuilen bij God’

Deze week even met groep 8 (één van de drie ochtenden) de entreetoets afgenomen. Deze groep 8 HR heeft de eer dat zij als laatste groep ‘les hebben gekregen’ in het mb-gebouw voordat de grote operatie van start gaat! Heerlijk om dan aan het begin van de ochtend met ze de dag te beginnen, even met elkaar te praten. Over psalm 139 dat God ons kent en ‘voor/achter/boven/onder/naast ons is. De tweede dag begonnen we met de vraag: “Wat denk je dat er op de laatste bladzijde van de Bijbel staat?” En zo ontstaat dan een gesprek over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ook psalm 64 kwam deze week voorbij en zo vallen alle puzzelstukjes weer op hun plek. Nu komen talloze pijlen/boze woorden/bommen zelfs op ons af en weten we te mogen schuilen bij onze Hemelse Vader.

Dan op die nieuwe aarde eeuwig bij Hem; nooit….. nee nooit meer alleen!


 Nieuws vanuit het team:

In nieuwsbrief 1 vermeldde ik juf Jeannette Hartman die vooreerst groep 4 op twee dagen lesgeeft. (op de maandag en de dinsdag en juf Wilma de rest van de week) Dit ter vervanging van juf Anja, die nog even een pas op de plaats moet maken! Een (wederom) welkom voor juf Agnes, jaren geleden werkte ze op onze school en we zijn blij dat ze weer terug is. Ze staat voor groep 8 JA en ze geeft Levelwerk. Dan hadden we (juf Tiny en ik) een gesprek met juf Corrie; jarenlang werkte ze binnen het onderwijs, als vrijwilligster biedt ze nu haar diensten aan en daar maken we- na het fijne kennismakingsgesprekgraag gebruik van. Juf Tiny coördineert deze hulp. We wensen ook haar veel werkvreugde op de Lichtboei.


 Direct was uw hulp weer nodig:

De verhuizing is deze week gelukt. Zes ouders en een aantal leerlingen wisten twee vrachten naar Luttelgeest te krijgen en één vracht naar Marknesse. Dank voor jullie inzet! Na afloop dronken we in de schemer/op deze zwoele avond een heerlijk ‘frisje’ en ervaar je dat je er samen voor staat!


 De aanbestedingsvergadering:

Vanmiddag vanaf 14.00 uur de aanbestedingsvergadering. We hopen dat daar direct de aannemer uit voortkomt en we volgende week met hem om de tafel zitten om ‘spijkers met koppen te slaan’ om maar in de vaktermen te blijven.


 Welkom aan de nieuwe leerlingen:

Mila Abbes werd op 11 september vier jaar!! Mila: “Van harte gefeliciteerd en welkom op de Lichtboei in de groep van juf Yolanda en juf Sietske.


 Website:

Jarenlang hield Debby Machielsen de website bij. Ze heeft alles overgedragen aan moeder/juf Agnes; fijn, dat je het wilt doen en we wensen je bij het werk ‘om de Lichtboei’ wereldbekend te maken, heel veel plezier!


 Sleutelbos kwijt……. wie heeft hem gevonden?

Eén van de buurtbewoners is een sleutelbos verloren in de omgeving van de school; mocht u hem hebben gevonden, graag even een berichtje bij ondergetekende.


 Vertrek en afscheid College van Bestuur - dhr. Adriaan van Hove:

We vermeldden zijn vertrek in de nieuwsbrief voor de grote vakantie en spraken daarin onze dankwoorden uit. Vanuit de interim bestuurder vindt u een bijlage bij deze nieuwsbrief.


 Jaarplanning:

De jaarplanning is met het team en met de activiteitencommissie doorgenomen en nu definitief. Eén deze dagen zullen de data - die voor u belangrijk zijn - ook op de website verschijnen. We blijven in de komende nieuwsbrieven de eerste studiedag vermelden waarop alle leerlingen vrij zijn:

Woensdag 12 oktober: Studiedag SCPO: Alle leerlingen vrij!


 Rommelmarkt:

Vanmiddag de rommelmarkt met voor elk wat wils. Ook de gratis spulletjes; we hopen dat u er blij mee bent. Wat niet wordt meegenomen gaat z.s.m. naar Het Goed. Om de twee voetbaltafels gaan we loten; de doosjes staan inmiddels bovenop de tafels. Tussen de middag nemen we het besluit om buiten of binnen te ‘rommelen’. Maar in ieder geval loopt u naar binnen om: a. De gratis spullen uit te kiezen b. Te zien dat renovatie echt nodig was/is c. Afscheid te nemen van dit schoolgebouw in zijn huidige hoedanigheid.


 Pieperfestival pannatoernooi:

Wat hebben ze fanatiek gevoetbald de leerlingen van groep 8. Na de wedstrijden waren er medailles voor alle spelers. De foto’s vindt u, hier is ook het Lichtboeigehalte hoog! https://goo.gl/photos/ZC3fJV2jZz7BzTDMA (link even overtypen!)


 Info-avonden:

In de komende week de info-avonden. We wensen u samen met de leerkracht waar uw zoon/dochter een heel jaar mee optrekt een fijn en informatief uur. Stel uw vragen! We zijn er voor! Hierbij nogmaals de planning:

Maandag 19 september:

 • Groep 1-2 JR - Juf Janny en juf Ria 
 • Groep 1-2 YS - Juf Yolanda en juf Sietske 
 • Groep 5 MS - Juf Margreet en juf Suzanne 
 • Groep 5/6 RT - Juf Rianne en juf Trijnie 
 • Groep 7 AR - Juf Annette en juf Rianne 
 • Groep 7/8 HR - Meester Hanri en juf Rianne
Dinsdag 20 september:
 • Groep 3 MA - Juf Maaike en juf Anke 
 • Groep 4 WAJ - Juf Wilma en (juf Anja) en juf Jeannette 
 • Groep 8 JA - Meester Jan en juf Agnes 
Woensdag 21 september:
 •  Groep 6 GD - Juf Gerrie en juf Daniëlle
Donderdag 22 september:
 • Groep 1-2 MA - Juf Maria en juf Annemieke
 • Groep 3 AB - Juf Aly en juf Bianca  
 • Groep 4 GM - Juf Gré en juf Margreet

 Pokemon:

Soms gaat het leuk, soms geeft het veel overlast en verliezen we kostbare onderwijstijd. Daarom onze vraag om-vanaf komende maandag- de Pokemon kaarten weer thuis te laten!


 Sparen voor je school:

Onder de afspraak ‘u blijft bij de supermarkt waar u altijd heen gaat’, doen we deze weken mee met de spaaractie. Mw. Wassink en mw. De Vries van de Activiteitencommissie halen de punten op bij beide supermarkten (en voeren de meeste codes in/een gigantische klus). En als u de website van de winkel in de gaten houdt:
‘De Lichtboei gaat al dagen aan kop’
Het blijft belangrijk om de kaartjes in de Lichtboeidoos te doen of zelf in te voeren, want ….. Aan het eind (eind oktober) wordt gekeken ‘welk deel van de gespaarde punten’ heeft de Lichtboei. Als dat het vierde deel is (zoals nu), ontvangt de school ook het vierde deel van het totale geldbedrag (€ 9500,-). En halen we zeker het eerste spaardoel:
‘De benzinepomp voor het nieuwe kleuterplein’


 Vanuit de ziekenboeg:

Thuis / op weg / of op het plein: Er zijn enkele leerlingen met verband en gips. We noemen: Lotisha Tinge (brak thuis haar been en zit nu in de rolstoel en in het gips) Joël is aan het terugtellen en afstrepen, gisteren was ‘vijf’ aan de beurt (teruggeteld van 25 chemo’s) 

En daarnaast hoorde ik van: Stef die geopereerd is aan zijn neusamandelen en Esmee werd geholpen aan de keelamandelen! Geen pretje! Dus sterkte van alle Lichtboeiers!


 Studiedag SCPO:

Woensdag 12 oktober studiedag van onze SCPO; de leerlingen zijn op deze dag vrij! Denkt u aan het regelen van opvang (indien van toepassing).


 Ambassadeurs:

Vorige week vrijdag kwamen de ambassadeurs van onze school bij elkaar; er werd gesproken over de volgende punten:  Welkom en hoe gaat met jullie?  Wat willen jullie aanvullen op de agenda?  Hoe was jullie start van het schooljaar?  Hoe gaat het in het gebouw van de Triangel als Lichtboeigroepen?  
Zouden jullie een stukje willen schrijven voor de nieuwsbrief van volgende week, waarin je: - jezelf voorstelt - een paar zinnen zegt/schrijft wat jij belangrijk vindt als ambassadeur en - wat je belangrijk vindt voor de Lichtboei
Hoe ver is het met de verbouwing? - Aanbesteding volgende week vrijdag - Dan is bekend welke aannemer de verbouwing gaat doen - We lopen even door het (bijna lege) gebouw - Hebben jullie nog vragen over de verbouwing?
Verkiezing ambassadeurs in leerjaar 5 / Goede Doelen geld / Spaaractie van de supermarkt en bestemming geld / Jullie foto op de brief die naar nieuwe ouders ging / Jullie punten:

De ambassadeurs stellen zich in de loop van de komende nieuwsbrieven even aan u voor. Hier volgen de eerste drie:

Hallo,
Ik ben Vera Kruis en zit in groep 7 AR. Sinds vorig jaar ben ik ambassadeur voor de Lichtboei. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen het naar hun zin hebben op onze school! Voor de Lichtboei vind ik het belangrijk dat er veel nieuwe kinderen bij ons op school komen. Ik heb er veel zin in! V
Vera Kruis

Hallo allemaal,
Ik ben Helena Smit ik zit in groep acht bij meester Jan en juf Agnes. Ik ben twaalf jaar oud en ik heb drie zussen. Ik ben ambassadeur van de school. Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich op De Lichtboei fijn voelen en dat ze niet een gevoel hebben dat ze gepest worden. Ik vind het belangrijk voor de school dat hij goed onderhouden wordt en dat hij een fijne sfeer geeft aan ouders en kinderen. Ik vind het ook belangrijk dat de school verbouwing goed verloopt en dat de school er mooi uit komt te zien.
Groetjes Helena Smit.

Hallo,
Ik ben Liam Kraaiveld. Ik ben ambassadeur en ik vind het nodig voor de school dat er niet gepest wordt!

Volgende keer: De anderen!


 Scholencross:

Ook dit jaar organiseert AVNOP weer de jaarlijkse scholencrosses. De eerste zal plaatsvinden op zaterdag 8 oktober a.s., de tweede op zaterdag 5 november. De eerste is een cross over 600 meter, de tweede is 1.000 meter. Ieder kind dat de basisschool bezoekt en geboren is in de jaren 2004 t/m 2010, kan meedoen.
De aanvang van beide crosses is op beide dagen 14.30 uur.
Tot vorig jaar verzorgde mw. Beuckens de inschrijving. Deze taak is overgenomen door Matthea ten Klooster. Wij hopen er met uw hulp weer een gezellige, sportieve en druk bezochte scholencross van te maken.


 De komende weken:

Maandag 19 t/ donderdag 22 september: Info-avonden
Woensdag 21 t/m vrijdag 23 september: Ondergetekende afwezig in verband met studiedriedaagse Directeuren SCPO (we gaan o.a ‘digitale scholen bezoeken en dat heeft weer directe gevolgen voor onze renovatie)
Vrijdag 23 september: Start talentenmiddagen

De week er na: Gewone schoolweek met op vrijdag 30 september: Nieuwsbrief 3 Om aan te denken: - Opgave info-avonden (op papier) - Aanmelding scholencross (digitaal) - Spaarpunten supermarkt - Vanmiddag naar de rommelmarkt - Meenemen/ophalen gratis spullen - Opgave-formulier ouderhulp


 Om aan te denken ; een ouder hielp ons herinneren! 

Nu we weer zijn gestart op school: Het gaat om het uitdelen van uitnodigingen voor kinderfeestjes in de klas. Ik denk, maar dit weet ik niet zeker, dat het een regel is van school om de uitnodigingen niet uit te delen in de klas, maar vorig schooljaar heb ik ervaren dat dit lang niet altijd nageleefd wordt. Ik benoem dit niet alleen voor onze eigen kinderen die nog niet of zelden zijn uitgenodigd voor een kinderfeestje, ik vind het in het algemeen erg sneu voor alle anderen... De teleurstelling is zo groot als je kind ziet dat er uitnodigingen uitgedeeld worden en dat jij daar dan niet bij zit... Laten we als ouders gewoon even gezellig met onze kinderen een rondje fietsen ;-) en op die manier de uitnodigingen rondbrengen? Dat scheelt een hoop teleurstelling en verdriet...

Warm aanbevolen! GK

Volgende keer meer nieuws uit ons Kindcentrum!

Met vriendelijke groet, namens het team van Kindcentrum Espelervaart, Gerrit Knijnenberg