Voor de nieuwsbrief (met de foto's !)  in pdf formaat klik hier.
 

Nieuwsbrief 15 Kindcentrum Espelervaart vrijdag 12 mei 2017

 De eerste opening:

Wat een geweldig feest hebben ze er van gemaakt: Leerkrachten en leerlingen openden -onder toeziend oog van de ouders- het eerste gedeelte van de nieuwbouw.
Kevin viel die eer te beurt samen met de leerlingambassadeurs. Kevin, aangezien hij de boomplantdag in groep 8 moest missen, zou de eerste boom bij de nieuwe school planten, maar die goede planttijd ging voorbij! Heerlijk om de reacties te horen, de gezichten te zien en ook zelf onder de indruk te zijn van alle mogelijkheden die we hebben en krijgen.
Grote lokalen, grote leerpleinen, een buitenterrein met zo veel mogelijkheden: Een onderwijsvoorziening die er mag zijn en waar we met trots over mogen spreken!
We hebben nog wel een paar maand nodig om echt alles op z’n plek te krijgen (zie verderop). We voelen ons rijk gezegend! Feest van licht en kleur!
Heeft u de opening gemist? Onze webmaster heeft veel foto’s gemaakt en een filmpje; u vindt het allemaal op de website!

 Vanuit het team:

Het team genoot van een heerlijke vakantie; natuurlijk werd er nog wel het een en ander aan werk verstouwd, maar er was zeker ook even ontspanning.
Onze ICT-er- meester Jan draaide overuren:
 • Hij verhuisde alle digi-borden
 • En was volop bezig met het draadloze netwerk, het wifi gebeuren en de telefonie. En na de meivakantie draaide dat alles! Super!
 De instroomgroep:

Na de meivakantie kregen we er weer drie groepsgenoten bij!
Van harte gefeliciteerd met jullie vierde verjaardag!
Daan Vos, Lotte Moes en Zoey Nieuwenhuis zitten sinds deze week in groep 1J.
Welkom!!

 Vanuit de werkgroep schooltijden:

Het rapport schooltijden is klaar. De werkgroep verzamelde alle gegevens van uw input.
De conclusies leest u aan het eind van het rapport.
Hoe verder:
 • Komende week neemt ondergetekende een ‘voorgenomen besluit’
 • ….. en legt deze voor aan de leden van de MR
 • Dat besluit gaat de MR in overweging nemen (7 juni)
 • Over enkele onderdelen heeft de MR instemmingsrecht
 • We houden u op de hoogte!
 Kampioenschappen:

De toernooien volgen elkaar snel op; het voetbaltoernooi ligt al weer achter ons en ook de korfbal hield de leerlingen bezig. 
Iedereen had plezier en deed z’n uiterste best. Felicitatie aan het korfbalteam van groep 5/6: ze werden eerste van de poule en derde van alle ploegen.

 Nieuws van de bouw:

We komen steeds verder:
 • In het bovenbouwgebouw wachten we op de afwerking en op plaatsing van de vaste interieuronderdelen (zelfstandigwerkenplekken, computerrondzit, banken etc? (Tijdelijk hebben we hier wat oud meubilair geplaatst)
 • Ook de keuken en de gereedschapskast moet nog afgerond
 • De nieuwe inventaris teamkamer moet nog binnen komen
 • Diverse magazijnen nog niet ingericht
 • Vanmiddag kwamen de aannemers (kijken) in verband met de te slopen noodlokalen; zeker nu ze leeg zijn, zie je hoe nodig het was om ze nu af te schrijven
 • De laatste twee verhuizers (komende week) : De Boemerang en de Ukkenburcht
 • Veel materiaal komt nu uit de opslag en het is steeds een overweging: houden we dit, of doen we het alsnog weg (zie verderop)
 • Ook voor het onderbouwgebouw is het : eerst opruimen en starten met de veranderingen
 • De buitenkant daar ondergaat (ook) een facelift en wordt daarbij meegenomen in de kleuren van de bovenbouw)
 Cameratoezicht:

De camera’s zijn aangesloten en werken.
Beelden kijken we alleen terug als daarvoor aanleiding is.
Zo werd een groot stuk van de boeiboorden op ons onderbouwdak onder de verf gespoten (voordat de camera’s hingen) en dat zijn vervelende zaken.
Iedereen mag van onze speelvoorzieningen genieten (praat er met uw kinderen over!) met de volgende uitgangspunten:

Alle Lichtboeiers zijn blij met hun nieuwe onderwijsplek de speelmogelijkheden zijn erg in trek Ook jij bent -buiten de schooluren- onze welkome gast, als de inhoud van dit gedicht bij je past:

Kom je hier op het plein of voetballen in de pannakooi, dan zijn deze uren daarvoor genoeg en mooi: Tussen 1 april en 15 augustus tot ’s avonds negen,  van 16 aug. tot 1 april zolang we het daglicht hebben gekregen.

En verder: Alleen vogels zitten op ons dak. Al je afval hoort in de bak. Geluidsapparatuur gebruiken we thuis, dat is een must, tenslotte gunnen we elkaar en onze buren ook rust.

Dus: We gaan met z’n allen voor: een opgeruimd en net plein
Dan kunnen er nog veel kinderen en jongeren blij mee zijn!

Namens alle Lichtboeiers: Dank je wel en veel speelplezier!


  Het plein is ver, maar krijgt ook nog z’n afwerking in:

 • De afvalbakken worden teruggeplaatst
 • Er komen nieuwe betonnen bankjes
 • Voor de ingang van het plein komen twee paaltjes
 • Zodat we geen auto’s meer op het plein krijgen
 • En natuurlijk de moestuinen voor alle groepen: zo gauw de noodlokalen weg zijn, gaat de stratenmaker verder
 Uitzoeken maar:

Diverse zaken staan weer uitgestald; wanneer u behoefte heeft aan:
 • Rode kuipstoelen
 • Houten stoelen uit teamkamer met blauwe bekleding
 • Enkele kasten
 • Twee bureaustoelen
kom dan gerust kijken in het linker lokaal van het Boeitje! En neem mee wat u kunt gebruiken!

 4 mei herdenking:

Vrede voor jou en iedereen en voor de wereld om ons heen.
Vrede in je straat, je staat voor iedereen paraat.
Dat is goed voor jou en mij, dat is goed voor ons allebei
Vrede, geen oorlog meer weg met dat geweer
Vrede is liefde, vrede is fijn, we doen dan elkaar geen pijn
Geen bommen meer, geen gifgas meer dat wil ik nooit meer 

Dit is een gedicht over vrede met een reden
Want vrede is mooi, vrede is fijn, dan is het leuk om bij elkaar te zijn.

Dit gedicht is gemaakt door Jenny van de Louw en voorgelezen door Noa Vink (beide groep 5/6RT) op donderdagavond 4 mei tijdens de Herdenking in ’t Voorhuys. Verder hebben enkele leerlingen uit groep 7 en 8 de lantaarns aangestoken, fragmenten uit dagboeken voorgelezen en een krans gelegd bij het Herdenkingsmonument aan de Professor Thijsselaan.
Dank aan leerlingen en ouders die-in de vakantie- meewerkten en de leerkrachten die hun schouders er onder hebben gezet! Dat waren juf Annette en juf Leonie.

 Gebruik diverse ingangen en binnenkomen:

Voor de leerlingen van groep 1-2 JR en groep 3 AB verandert de ingang.
Zij kunnen nu de kortste route kiezen: 1-2 JR ingang oostkant en 3 AB blauwe ingang fietspadkant.
Binnenkomen groep 4: Nu groep 4 ook in het bovenbouwgebouw zit, gaan we ook het binnenkomen ‘zelfstandig’ laten plaatsvinden. Ook zij blijven op het plein spelen tot de bel gaat!

 Vanuit en over het onderwijs:

Ook de onderwijsontwikkeling en vernieuwing op onze school gaat verder.
Afgelopen woensdag maakte het team de tweede ronde mee van de workshop ‘Coöperatieve werkvormen’. Mooie en praktische dingen kregen we mee en doorleefden we. Goed bruikbaar in het lokaal en op onze leerpleinen!
Het was al heel verrasssend om te zien hoe veel hersencellen werkzaam zijn als je alleen bezig bent, of als je met elkaar leerstof verwerkt.

En: natuurlijk kwam de uitslag van de eindtoets binnen.
De uitdraai van internet gaven we inmiddels mee met de leerlingen van groep 8; zo gauw de schoolresultaten binnen zijn, stellen we u daarvan op de hoogte!

 Verhuizing:

Dank voor uw inzet gisteravond! Het liep weer vlot en kwam voor de voetballiefhebbers goed uit.
Het meeste is nu verhuisd; mocht hulp nodig zijn bij schoonmaak etc. dan zoeken we contact met u.
Ouders die overdag een uurtje over hebben: u kunt terecht voor:
 • ? Het lokaal waar juf Aly en juf Bianca uit gingen (komende woensdag)
 • ? Het zemen van diverse ramen; komt u gewoon!
 De komende twee weken in beeld:

Maandagavond 15 mei: Klankbordgroep
Woensdag 24 mei: Nieuwsbrief
Donderdag 25 mei: Vrij in verband met Hemelvaartsdag én
Vrijdag 26 mei: Ook vrij

 Avondvierdaagse:

De leerlingen gaven zich op voor de Avondvierdaagse. Vorig jaar heeft de school de kosten betaald.
Vanaf dit jaar willen we deze extra uitgave ook graag innen van de leerlingen die mee doen.
Kortom onze vraag: Wilt u uw zoon/dochter een envelopje meegeven met € 5,-
Op de enveloppe schrijft u: Naam van hem/haar + de groep waarin hij/zij zit.

Proef : Gymtassen

Met de leerlingen van groep 4 t/m 8 doen we een proef: De gymtas gaat alleen mee op de dag dat er gym is. Helpt u mee !

Op de bon:

Af en toe rijdt de politie langs zo kort voor schooltijd. Vanmorgen hield ik dan ook ‘mijn hart’ vast en meerderen met mij: Parkeert u echt in de vakken !! Dus niet op de plek waar tot voor kort de puincontainer stond ! En ook niet te kort op het fietspad!

 
Met vriendelijke groet namens het team,

Gerrit Knijnenberg