Voor de nieuwsbrief in PDF klik hier

 
Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart nr. 16 - vrijdag 18 mei 2018

INSPIRATIE VAN DE GEEST
 
We maken ons op voor het Pinksterfeest! Gods Geest wil in ons wonen en ons steeds weer tot nieuwe mensen maken: Ons in staat stellen te kiezen voor liefde in plaats van haat; voor samenbinden in plaats van verdelen.
 
Af en toe zie / hoor je van die voorbeelden die je blijdschap geven.
Mogelijk weet u niet wat ‘Stolpersteine’ zijn. Het zijn vierkante stenen met een koperen bovenkant. In die koperen plaatjes staat een naam van een Joodse bewoner van het huis waarvoor deze ‘struikelstenen’ liggen.
Ze vermelden de naam van de bewoner, de datum dat ze zijn weggevoerd en de datum vande vernietiging van hun leven in het concentratiekamp.
Op zich al een inspiratie om op dit idee te komen! Laten we hen nooit vergeten!
Zo zagen we op 4 mei in Oldenzaal een vrouw, ze zat op een kleuterstoeltje buiten op straat en ze was iets aan het poetsen.
Dichterbij gekomen, bleek dat ze de bovenkant van twee van die plaatjes aan het poetsen was. En ze verwoordde: Zelf ben ik geen Jood,  maar ik ben zo bewogen met dit volk en met de zigeuners en met alles wat hen overkwam, dat ik ze elk jaar bij wil houden!
 ‘Zeker op 4 mei moeten ze glimmen!’
 Een mooi voorbeeld: Bewogen door de Geest!
 
               Fijne Pinksterdagen!
 
 
 Vanuit het team:
Het team kwam afgelopen woensdagmiddag weer in studie bijeen. We zijn gestart met een heerlijke lunch (door Raja bereid); feestelijk moment omdat:
 
* De benodigde scores weer ruim gehaald zijn bij de eindtoets

* En ……………. Onze nieuwe directeur Harm aanschoof; het werd een fijn moment!

Daarna gingen de leerkrachten groep 1-2 naar een cursus op de Planthof en de bovenbouwers besloten over:
  • Keuze model groepsverdeling 2018-2019
  • Gaven fiat over plan van aanpak besteding middelen in het kader van werkdrukvermindering
  • En we kregen info vanuit de werkgroep wereldoriëntatie
 
En verder vanuit het team: Deze week haakten juf Gré  en juf Annemieke even af in verband met gezondheidsproblemen. Juf Yolanda pakte de draad weer op in beide groepen!
 
Juf Sandra onze Liio-student (in groep 6) deed een goed assesment; gefeliciteerd daar mee!
 
 Open lessen:
Zo’n 60 ouders gaven zich op voor de open lessen. Twee groepen verplaatsten het moment in verband met de zieke leerkrachten. Dank voor uw belangstelling.
 
Cito eindtoets:
Alle leerlingen van groep kregen de uitslag mee; het schoolrapport verschijnt volgende week. Zo we het zelf kunnen berekenen zitten we (in de groep met de zwaarste normen) boven het landelijk gemiddelde.   We zullen u t.z.t uitvoeriger informeren.
 
Het bouwbord verdwenen:
Bijna twee jaar heeft het er gestaan: het bouwbord renovatie Lichtboei / Kindcentrum Espelervaart. Vandaag is het verwijderd-de bovenste twee panelen kregen we als geschenk en zullen een mooi plekje krijgen ter herinnering.
Ook het speel-/leer-/leesplein onderbouw vordert. Binnenkort wordt hier opgeruimd en georganiseerd.
 
Verkeersexamen: E
Een heel lange stoet van leerlingen groep 7 vertrok voor het praktisch verkeersexamen. De krant deed vermoeden dat de uitslag reeds bekend is, dat is echter nog niet het geval!
 
Type-examens: Ook deze zijn weer afgelegd. Dank Aan Raja voor de inspanningen!
 
Gevonden voorwerpen onderbouw:
Twee bakken vol met handschoenen / sjaals etc.   We stallen het de komende week uit en vragen u even te komen kijken op de tafel. 
 
Van harte gefeliciteerd met jullie vierde verjaardag en ………
      Welkom op: CBS De Lichtboei!
 
Luna Carreira Estevens
Owen Groenewold
Ilse de Vries
Edith Geschiere
Abigaïl Visser
 
 Incasseren 4e kwartaal Ouderbijdrage 
 
De incasso van het 4e kwartaal van de ouderbijdrage zal plaatsvinden op 1 juni a.s. Wilt u ervoor zorgen dat er dan voldoende saldo staat op uw rekening.
 
Bij voorbaat dank. Loes Abbes (administratie)
 
 
  Hallo allemaal! 
 
Wij zijn Fabian en Ingrid Herder.  Vader en moeder van Esmee (groep 4/5WA) en Anniek (groep 1/2JR). Wij doen samen met een aantal vrienden mee met een uniek hardloopevenement  genaamd HomeRun.  Op 23 juni is de start onder de Domtoren in Utrecht. 240 kilometer, in estafette, non-stop 24 uur hardlopen om geld in te zamelen voor de  Ronald McDonald huizen en vakantiehuizen.
 
Je familie dichtbij lijkt zo vanzelfsprekend, tot er opeens iets gebeurt waardoor alles anders is en  je kind ernstig ziek in het ziekenhuis ligt. Dan besef je pas dat die ene veelgebruikte zin klopt; "Home is where the heart is" Dicht bij je zieke kind! De Ronald McDonald huizen maken dat mogelijk!
 
Fabian gaat hardlopen en Ingrid gaat als begeleider meefietsen. Voor dit mooie doel zijn wij op zoek naar sponsoren!
 
Daarom de vraag of jullie bereid zijn om dit mooie doel te steunen? In het kantoor van meester Gerrit staat een huisje waarin gedoneerd kan worden. Dit huisje zal hier staan tot 22 juni 2018. Alle beetjes helpen! Doet u mee?
 
Alvast bedankt namens team de Hartlopers. www.home-run.nl/teams/de-hartlopers
 
 
De komende weken:
Maandag 21 mei: Vrij in verband met Tweede Pinksterdag
Maandag 28 mei: Ochtend speciaal programma groep 7 AD met Oekje van de IJsselgroep / leerlingen en ouders V
Vrijdag 1 juni:    Digitale uitnodiging 10-minutengesprekken
 
 
Met vriendelijke groet namens het team, Gerrit Knijnenberg