Voor de nieuwsbrief in PDF klik hier
 
Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart nr. 10 - maandag 5 februari 2018

De (p) luizenmoeder:
Koud terug van een week verlof, schieten diverse mensen je aan: “Wat vind jij van het programma de (p)luizenmoeder?”  Om eerlijk te zijn heb ik het nog niet gezien; de vraagstellers geven dan een samenvatting van enkele programma-onderdelen in de afgelopen weken en stellen de vraag iets anders: “Is dit het beeld van het onderwijsleven in Nederland van dit moment?” Moeilijk om een oordeel te geven, als je iets niet gezien hebt (houd ik vol) ! Dan geeft de vraagsteller zelf een goed antwoord: ‘Het programma geeft een beeld van onze Nederlandse samenleving op dit moment’ en die samenleving zit op onze scholen. Terug fietsend denk je dan na:  Vooral maar bij de eigen school blijven dan!  Daar zie je heerlijke dingen: Ouders die hart hebben voor de school, leerkrachten die er voor gaan, een kerk- school- gezinsdienst die sprankelde en oh ja: ook (p)luismoeders die hun werk goed doen en zeker nodig zijn! Misschien toch maar eens een deel op ‘uitzending gemist’ en dan weer genieten op de mooie Lichtboei! 
                                   
 Vanuit het team:
Het aantal zieken/afwezigen neemt nog niet af: André de conciërge / juf Anja / juf Daniëlle en vanaf vandaag komt daar juf Aly bij (met griep) ; gelukkig zijn juf Jeannette en meester Jan weer aardig terug en moet alleen de conditie nog toenemen. Vanaf deze plaats groeten we onze afwezige collega’s. En danken de invallers!  
Teamwijzigingen: Deze week zal juf Maaike de draad weer oppakken; we wensen je een goede start in groep 2-3!
 
De instroomgroep: Het speellokaal is helemaal leeg en juf Sietske regelt het terugverhuizen van de spulletjes van de instroomgroep.   Ruim een half jaar stond het geparkeerd in Nagele, super mooi dat één van de gezinnen dat regelde! Komende week wordt het lokaal dan ingericht en in de laatste week voor de voorjaarsvakantie de eerste twee ‘wenochtenden’ !
 
Goede Doelen Commissie: Een jaar geleden de enquête over het goede-doel-geld.   In de bijlage leest u over de nieuwe opzet.
 
De schoolfotograaf: Volgende week dinsdag de schoolfotgraaf: 13 februari!   Dank aan de AC die alles regelt en mochten er laatste berichten zijn, dan krijgt u die zeker nog door!    
 
Procedure op weg naar een nieuwe directeur: Team en ouders (vanuit de MR) zijn vorige week woensdag bezig geweest met de profielschets. Aangezien er drie directeuren vertrekken bij de SCPO (en het vier scholen betreft) is een wervings- en selectiebureau ingevlogen om al die procedures te begeleiden. Een tijdpad is uitgezet en dat pad is er op gericht om eind april alles af te kunnen ronden. We houden u op de hoogte.
 
De tweede Lichtboeiboom is klaar: De eerste groepen hebbhen hun boomblaadjes opgehangen.   De laatste groepen volgen deze week. Natuurlijk kan hij maar in één entree hangen; dus komt u daar normaal gesproken niet binnen……. Neem een keer de andere ingang, zodat uw zoon of dochter het blaadje kan laten zien!
                            
Veel belangstelling voor de Lichtboei: Dankbaar zijn we met de vele aanvragen voor informatie over onze school. Alleen al in de afgelopen week waren dat er zes.    De gesprekken en rondleidingen wisselen we af en we worden daarbij fantastisch geholpen door onze leerlingambassadeurs.
 
Dan onze vierjarigen: In de afgelopen weken werden vier jaar:
 
*Milou Blankestijn straks in de instroomgroep, eerst bij juf Yolanda / juf Sietske
*Manoa Bode, eerst bij juf Maria/juf Annemieke
 
Van harte gefeliciteerd met jullie vierde verjaardag en welkom op de Lichtboei!
        
Terugblik: Kerk-School-Gezinsdienst: Het werd een verrassende dienst met alles er op en er aan.   Dank voor de grote inzet van leerlingen en teamleden en Jeruzalemkerk. Ondanks de wisseling van datum, toch een grote opkomst! En die Flashmob bracht veel te weeg! Juf Agnes heeft weer veel foto’s gemaakt, u vindt ze op de website.
 
De komende weken:
Deze week: Gewone schoolweek (op vrijdagmiddag zijn de volgende collega’s rond het middaguur weg in verband met scholing: Juf Tiny / juf Sietske / meester Jan / meester Gerrit) Dinsdag 13 februari:  Schoolfotograaf Vrijdag 16 februari: nieuwsbrief 11
 
N.B. ……Vrije dag voor de leerlingen: Maandag 5 maart: Studiedag team…………….. leerlingen knopen een extra vrije dag aan de voorjaarsvakantie!
 
Talentenmiddagen: De groep is bijna klaar met het organiseren van de tweede ronde!   Compliment voor hun inzet!
 
Ontruimingsoefeningen: In beide gebouwen verliep de oefening goed. Een paar kleine onderdelen verdienen nog aandacht. Ook de diverse plattegronden zijn aangepast en krijgen binnenkort hun plekje.
  
Rekenmachine Foske Pesman: Iedereen blij: De rekenmachine is weer terecht!
 
 
Met vriendelijke groet namens het Team Gerrit Knijnenberg
 
 
Ter info:
 
 
Oproep Stichting Europa Kinderhulp
Mogen wij u even voorstellen? 
Luc, Lisa en Sven. Doodgewone, leuke kinderen. Niets aan de hand, althans zo lijkt het. Maar ongevraagd en door uiteenlopende oorzaken zijn zij thuis de dupe van conflict, armoede of verdriet. Je ziet het niet aan ze; ze lopen er ook zeker niet mee te koop. Maar ze hebben er wel het hele jaar last van. Behalve die tweeënhalve week in de zomer... 
Dan maken Luc, Lisa, Sven en ruim 1400 andere leeftijdgenootjes mee wat het is om onbekommerd kind te kunnen zijn. Even geen problemen. Wat dan wel? Aandacht, liefde en structuur. Daarmee zijn ze geholpen; komen ze steviger in hun schoenen te staan en krijgen ze vertrouwen in de toekomst.
Vertrouwen  Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zoekt vakantiegastouders. Mensen die die aandacht, liefde en structuur kunnen bieden. Die een kind de vakantie van zijn leven wil geven en zichzelf daarmee trakteren op een glimlach. Want dat is wat er feitelijk gebeurt. Lisa hoeft in de vakantie even niet met haar oudere zus naar de voedselbank, omdat mamma de boodschappen niet kan betalen. Ze geniet bij een gastgezin volop van het samen ontbijten, een aai over haar bol en het op tijd naar bed gaan. Luc ondervindt in zijn vakantie aan den lijve dat er ook pappa’s zijn zonder losse handjes... Sven, hyperactief en een slechte slaper, komt bij zijn gastoudergezin helemaal tot rust. De huiselijke gezelligheid, andere kinderen en een verhaaltje voor het slapen doen hem zichtbaar goed. Zo heeft elk kind een eigen verhaal. Een rugzakje, heet dat tegenwoordig. 
Sores  Europa Kinderhulp heeft ervaren dat dit type, korte vakanties kinderen veel energie geeft. Ze kunnen even alles sores van zich afschudden. Ze zien bovendien dat het anders kan. Dankzij vakantiegastouders zijn vanaf 1961 al vele tienduizenden kinderen uit binnen- en buitenland geholpen. 
Geef een kind de vakantie van zijn leven  En EKH heeft nog steeds dringend nieuwe vakantiegastouders nodig. Bent u bereidt te helpen? Aanmelden, meer informatie of een kennismakingsboekje aanvragen kan via de website: europakinderhulp.nl of per mail: overijssel@europakinderhulp.nl.  Liever direct en rechtstreeks contact, bel dan één van onze medewerkers: Arjan ter Haar (0523610197