Voor de nieuwsbrief (met de foto's !)  in pdf formaat klik hier.
 

Nieuwsbrief 9 Kindcentrum Espelervaart vrijdag 13 januari 2017

 
 
  ‘Lichtboei’ wordt de naam van de vissersboot in Gambia:


De wereld is klein: Op TV hoor je dat de nieuwe president van Gambia is gekozen; de oude wil niet vertrekken. Legers van buurlanden trekken op. Toeristen en pannenkoekenbakkers uit de NOP komen (even) terug. De opa en oma van Sanne en Koen Buitenhuis kijken of ze kunnen vertrekken om weer hulp te gaan bieden in het land.
Een jaar lang heeft de Lichtboei gespaard om een vissersboot te kunnen laten bouwen. Dat geld neemt oma Marijke Holtland mee. Van die € 3000 kunnen boot en netten betaald worden. De motor is door een andere sponsor geschonken. Dan hebben we toch een kleine wereld:
Leerlingen die sparen, het actuele nieuws van wereldleiders en straks:
Straks vaart de Lichtboeiboot uit om vissen te vangen om in het levensonderhoud te voorzien. Gambia is dichtbij en onze naasten dus ook. Dank jullie wel namens de vissers van Gambia. En over een poosje de foto van de ‘Lichtboeivissersboot’!
 
 Vanuit het team:

Het team werkt met veel enthousiasme. Je moet ze eerder afremmen dan aanmoedigen en dat is plezierig werken!
Natuurlijk zijn er ook zorgen:
Meester Jan -gelukkig zit hij weer op z’n stoel- was twee weken ziek en had een ‘halve’ longontsteking. Gelukkig gaat hij vanaf maandag het werk voor groep 8 weer oppakken.
Heerlijk hoe het team hier op ingespeeld heeft. Juf Rianne nam bijna de hele periode groep 8 voor haar rekening, zodat ook alle toetsen konden doorlopen. Juf Trijnie vulde een groot gedeelte in groep 5/6 op en daarnaast sprongen juf Sanne / juf Bianca extra in en meester Hanri pakte de coördinatie groep 8 op samen met juf Rianne; dank allemaal!
Zorgen bij juf Trijnie en haar gezin/familie: De vader van de juf worstelt ook al jaren met een vorm van kanker. Hij onderging afgelopen woensdag een ingrijpende operatie; we bidden de familie Gods kracht toe!
Juf Anja is steeds vaker in de groep, ook zij bouwt haar uren langzaam maar zeker op en daar zijn we blij mee!


 Onderwijskundig:

Levelwerk is een geweldige verworvenheid op onze school en we zijn blij met de gedrevenheid van juf Gerrie en juf Agnes.
De leerlingen stimuleren elkaar om de talenten zo goed mogelijk te benutten.
Op onderstaande foto geven de levelwerkers van groep 8 uitleg aan de Levelwerkers van groep 4 om een werkstuk op de computer te maken. Knap hoor!
 Levelwerk groep 8 en groep 4 

 Vanuit de werkgroep schooltijden:

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan met informatie te komen over de proefweken.
Na de gehouden MR- en werkgroepvergadering hebben we besloten het toch om te draaien:
U gaat binnenkort eerst een korte enquête invullen.

Daarin staan drie modellen centraal:
A. Het huidige rooster
B. Het huidige rooster, maar dan als continurooster; dus de leerlingen blijven allemaal op school eten in groepsverband / de middagpauze is korter en die ‘winst’ (in tijd) zijn ze aan het eind van de dag eerder uit
C. Het derde model is er één met gelijke schooldagen voor alle groepen (ook gecombineerd met het overblijven voor alle kinderen) van maandag t/m vrijdag zijn alle groepen dan even lang op school. Het betekent dat de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 vrije dagen hebben door het schooljaar heen.
Deze drie modellen worden uitgewerkt met alle verklaringen er bij, ze gaan naar team en ouders, zodat we d.m.v. die enquête een beeld krijgen hoe de schoolbevolking er in staat en we daar onze proefweken op kunnen afstemmen.

 Twee overblijfkrachten met een jubileum:

Twintig jaar overblijven, ga er maar aan staan! Mw. Schaap en mw. Santinge !!
Dat is een felicitatie waard! Onze coördinator van de tussenschoolse opvang -Raja v.d. Linde- had het weer goed in beeld.
Felicitaties en bloemen………….. en die werden aangeboden door twee van onze leerlingambassadeurs.
“Zeg het met bloemen: Onze dankbaarheid om 20 jaar deze klus te klaren!”

 ‘Iets inschikken’:

Een oude term; wel duidelijk wat bedoeld wordt: zorgen dat er iets meer plek komt!
Dat gaan we doen, voor onze nieuwe instroomgroep.
Ze komen al binnen, zitten even in één van de bestaande groepen, na de voorjaarsvakantie krijgen ze hun eigen groep en eigen lokaal en wel in het eerste speellokaal.
Juf Sietske en juf Jeannette zorgen dat het mooi ingericht wordt.
En dan wordt het voor straks een feest om met 16 kleuters (er kwam nog een extra aanmelding binnen) hier ‘instroomgroep J’ te vormen.
De periode tussen voorjaarsvakantie en meivakantie zijn dan alle lokalen bezet in het onderbouwgebouw en rond de meivakantie gaan we de eerste groepen naar ons nieuwe complex verhuizen.
Het gymlokaal blijft gewoon beschikbaar om de spieren te strekken!
Ook de huurders zijn geínformeerd en geven alle medewerking en dat is fijn! Kortom: We gaan het redden met elkaar!

 Kledingbeurs:

Vroeger hield De Ukkenburcht een kledingbeurs. Nu we een kindcentrum zijn, is de organisatie steeds meer overgenomen door medewerkers en ouders van diverse partners in ons KC.
De werkgroep is wat te klein en veel komt op de schouders van één of twee personen.
Dus is de vraag aan de orde:
A. Zijn er ouders die het leuk vinden om mee te helpen in de organisatie
B. Of ………………………………..

 Incasseren ouderbijdrage:

Op 2 februari zal de tweede termijn van de ouderbijdrage worden geïncasseerd.

 Rapporten:

Bijna alle groepen hebben de nieuwe rapporten ontvangen. De leerkrachten zijn bezig met het aanbrengen van de naam van elke leerling. Kortom: We naderen ‘de eerste uitgave’.

 Aanrijding met het hekwerk van de buren:

Veel ouders maken ook gebruik van de parkeerplaats bij de oostingang en dat juichen we alleen maar toe!
Deze week zag de fam. van Gerner op nr. 10 dat één van de onderplaten kapotgereden is.
Zij geven aan: “We weten niet of het door een ouder gebeurd is, maar zou u het willen vragen?”
Bij deze: Mocht dat het geval zijn, wilt u dan contact zoeken met de fam. van Gerner, Zwarte water 10, telefoon: 06-55980198.
 
 Taalgebruik / taalverruwing:

Een oproep om als ouders / leerlingen en leerkrachten alert te blijven op het taalgebruik.
Een grof- en/of scheldwoord is zo snel gevallen. Laten we onze tong in toom houden!

 Muzieklab vanaf 6 maart:

De ouders die hun zoon/dochter hiervoor inschreven ontvingen bericht.
Zes keer vanaf 6 maart.
 
 Van de bouwplaats:

De bouwers gaan -met een muziekje er bij- vrolijk verder!
En het tempo, daar worden we ook blij van.
 • De elektricien vordert met alle aansluitingen
 • Behalve de noordgevel, zijn alle oude gevels verwijderd
 • De meeste nieuwe kozijnen zitten er in
 • In vijf lokalen zijn de wanden afgewerkt en kan de stukadoor van start
 • De gekleurde gevelbekleding is binnen
 • Alle vloeren zijn uitgekozen en de screens besteld
 • Offertes zijn aangevraagd voor de speciale ontwerpen van inventaris:
 • ……. We noemen: het kookeiland, de plekken om zelfstandig te werken met o.a. treinsits, een ronde ‘leesbank’ met aan de andere kant computerplekken, de speciale kastenwanden, een chillhoek, enz. : We hopen dat het allemaal gerealiseerd kan worden
 • Juf Gerrie leverde de tekening aan voor het groene leerplein
 • De stratenmaker ontving de tekening voor de bestrating rondom het hele mb-gebouw
 • Eén van de stapels met De ruimten worden uitgerust CO2 afzuiger in plafond
 • Gevelbekleding met een CO2 meetsysteem die automatisch inschakelt
 Voorronde voorleeswedstrijd 2017

Op woensdag 1 februari doet Sarah Ruisch (groep 7) voor de Lichtboei mee met de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Ze neemt het op tegen 20 leerlingen in de bibliotheek van Emmeloord. We wensen haar veel succes.

 De bijzonderheden van de komende weken:
Maandag 30 januari: Start week Kerk-School-Gezin…………… info volgt
Zondag 5 februari: Dienst KSG
Vrijdag 10 februari: Nieuwsbrief 11
Verder: Gewone schoolweken

Het prijzenkastje: Uit de loterij kwam Carlijn Boltendal: Gefeliciteerd!

Nieuws vanuit de andere takken van ons Kindcentrum:

NIEUWS VAN       

Na de kerstvakantie zijn wij op ons kinderdagverblijf gestart met het thema: ‘VERLIEFD’. We hebben alle ouders van onze kinderen gevraagd een foto, waar beide ouders verliefd op staan, mee te nemen voor onze liefdesmuur. Op de groepen besteden we hier aandacht aan door een themahoek in te richten, boekjes voor te lezen over verliefd zijn en te knutselen.
Tijdens het eten wordt er ook met de kinderen gesproken over verliefd zijn.
En dat geeft hele mooie uitspraken zoals:
“Als je verliefd bent , heb je vuurwerk in je buik”. (Sem, 3 jaar)

Met vriendelijke groet, team kinderdagverblijf Schanulleke


 Tot slot: hulp gevraagd: Volgende week vrijdag starten de workshops talenten.

Dringende oproep:
We zoeken nog vier ouders: ?
Twee ter begeleiding naar het hockeyveld ? Twee ter begeleiding naar de Triangel.
Reageert u even op dit bericht als u beschikbaar bent! (4x)

Met vriendelijke groet namens het team, Gerrit Knijnenberg