INFOMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG

  S.C.P.O. DE LICHTBOEI  TE EMMELOORD

Ouders/verzorgers die werken of aan een buitenweg wonen, kunnen hun kinderen tussen de middag op school laten overblijven. Een aantal vaste tussenschoolse opvangmoeders is dan aanwezig van circa 11.45 uur tot circa 13.15 uur om samen met uw kind te eten en het buiten- of binnenspel te begeleiden.

Dit overblijven is gekoppeld aan het gebouw waarin uw kind zit. De groepen 1 tot en met 4 blijven over in het onderbouwgebouw en de groepen 5 tot en met 8 blijven over in het bovenbouwgebouw.

Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van de manier van overblijven. Blijft uw kind over op basis van een abonnement, dus op een vaste dag gedurende het schooljaar, dan zijn de kosten per dag per kind € 1,50 (wijzigingen voorbehouden). Indien uw kind incidenteel gebruik maakt van de tussenschoolse opvang dan zijn de kosten voor de tussenschoolse opvang per kind per dag € 2,00.

De kosten van een abonnement worden drie maal per jaar middels een automatische incasso afgeschreven. Hiervan krijgt u in het begin van het jaar een factuur waarin de kosten worden weergegeven, evenals de data van afschrijving, en een machtigingskaart. Alle dagen worden berekend, dus ook als uw kind een keer niet komt. Uitzondering hierop is wanneer uw kind langer dan twee weken ziek is en u dit bij de coördinator heeft gemeld. U kunt er ook voor kiezen om het totale factuurbedrag met aftrek van 2,5% korting begin het schooljaar ineens te betalen.

Het incidentele overblijven is alleen nog mogelijk  middels een strippenkaart. Deze strippenkaart schaft u per kind aan en is gedurende zijn/haar gehele schoolperiode (dus van groep 1 tot en met groep 8) geldig, ongeacht eventuele prijsstijgingen tussendoor. Het aanschaffen van deze strippenkaart, met 10 strippen, kan via het overmaken van € 20,00 op bankrekeningnummer:

NL65 RABO 0105863327 onder vermelding van “TO-kaart voornaam en achternaam van uw kind”. Zodra het geld dan binnen is komt de strippenkaart van uw kind in de “Strippenkaartmap” bij de tussenchoolse opvangcoördinator. Als er 8 strippen verbruikt zijn , krijgt uw kind een briefje mee zodat u tijdig weet wanneer u een nieuwe kaart moet aanschaffen. Als uw kind de school verlaat, dan worden de resterende strippen aan u overgemaakt.

In de hoofdingangen van beide gebouwen hangen intekenlijsten voor de kinderen die incidenteel gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid dan moet de schooldag ervoor uiterlijk 12.00 uur naam en groep van uw kind op deze lijst staan. Noodsituaties uitgezonderd. Op deze wijze is het voor ons mogelijk om tijdig te zorgen dat wij voldoende tussenschoolse opvangmoeders kunnen inzetten.

Voor afmelding van uw kind voor de tussenschoolse opvang , mailt u naar Raja van der Linde overblijvenlichtboei@gmail.com. Wanneer u dit echter tijdig weet , kunt u op de intekenlijsten de naam van uw kind neerzetten met de tekst “afwezig”. Op deze wijze verliezen we zo min mogelijk tijd  met het zoeken naar kinderen.

De regels welke worden gehanteerd tijdens de tussenschoolse opvang kunt u nalezen in de schoolgids of op de website van de school.

Voor vragen, tips, suggesties of uw aanmelding kunt u contact opnemen met de tussenschoolse opvangcoördinator.

 

Raja van der Linde,

Telefoonnummer : 06-46098994                                                 overblijvenlichtboei@gmail.com

  

 Voor opgave formulier gaat u  naar het menu “download en links”.