Voor de nieuwsbrief (met de foto's !)  in pdf formaat klik hier.
 

Nieuwsbrief 8B Kindcentrum Espelervaart vrijdag 23 december 2016

 Nieuwsbrief 8A en 8B:

Nieuwsbrief 8 hebben we in twee stukken geknipt, vandaag 8B, zodat de meest actuele zaken bekend zijn bij u. (voordat de Kerstvakantie van start gaat)

 Licht in de duisternis:

We kijken terug op een fijne Kerstviering; wat was er geoefend door de leerlingen (en leerkrachten) een grote opkomst en een goede sfeer en aandacht.

Een donkere wereld – Aleppo / Berlijn / maar laten we ook bij ons zelf blijven; soms is het donker door de fouten die je maakt / donker door ziekte / donker door gebrokenheid.
Met Jezus komt er licht voor nu en voor eeuwig! (Hij stierf voor ons en overwon de dood)
Dat licht mag u en ik doorgeven! En die boodschap werd ook door de leerlingen krachtig gebracht!
Als u weet dat Lisan Biersteker uit groep 6 GD de dans schreef/ontwierp, dan is dat de choreografe voor de toekomst, super Lisan! Geniet u nog even na op de website, daar zullen vast de foto’s verschijnen.

 Collecte voor Gambia:

De collecte bracht op € 340,89 en dat is weer een mooi bedrag voor de vissersboot in Gambia Straks kunnen we nog een Urker kotter kopen!

 Vanuit het team:

Het team dankt een ieder die in 2016 zijn/haar steentje bijdroeg om het onderwijs op de Lichtboei mede gestalte te geven. Samen zijn we tot zo veel meer in staat!

 Vanuit de Werkgroep Schooltijden:

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een nieuwe schooltijden enquête gestart. Wijs geworden door de vorige enquête, hergebruiken we zoveel mogelijk van die aanpak. We doen echter ook wat dingen anders. Eén van de getrokken conclusies na de vorige enquête (2012-2013) was namelijk, dat het niet gemakkelijk is om een goed antwoord te krijgen op meerdere vragen. Daarom kiezen we er nu voor om (in overleg met de Gerrit Knijnenberg) alleen een uitvraag te doen naar de invulling van de pauze en een eventuele herverdeling van de lesuren over de week. Een herverdeling van de lesuren over leerjaren met bijbehorende / transitiejaren en transitieroosters laten we dit keer buiten beschouwing.

Dit houdt in dat de vraagstelling ten opzichte van de vorige keer eenvoudiger wordt. Ook krijgt u dan als ouder maar één enquête. De mening van de leerkracht en de kinderen is natuurlijk ook van belang, ook zij zullen een enquête invullen. Ook de proefweek houden we er in. Omdat er maar één enquête komt, doen we de enquête na deze proefweek.

NB De werkgroep schooltijden bestaat uit een vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten, MR en klankbord. De werkgroep neemt geen beslissingen maar heeft als enig doel om de mening van betrokkenen uit te vragen en een advies uit te brengen aan MR en directeur.

Wordt vervolgd,
Werkgroep Schooltijden

PS: Na de vorige oproep meldde zich (vader) Marco Stummel, om als ouder mee te denken; heel fijn!

 Afscheid van een leerling:

Naomi van Diepen gaat verhuizen naar St. Nicolaasga. Dat betekent dat groep 5-5 RT haar gaat missen en de hele Lichtboei natuurlijk ook. We wensen je veel plezier op de nieuwe school en danken het gezin voor de goede contacten!

 Welkom aan nieuwe leerling:

Seth Joolink komt na de Kerstvakantie bij ons op school. Seth zit nu in groep 6 basisschool ‘Op de Wieken’ in Tollebeek en hij is inmiddels verhuisd naar Emmeloord. Seth heeft al twee keer kennisgemaakt; kortom groep 6 GD rekent al helemaal op je. Ook voor dit gezin: ‘Van harte welkom en we wensen jullie een gezegende tijd met elkaar!’

 Van de bouwplaats:

Het volgende is te melden
 • De eerste grote kozijnen en ramen zijn geplaatst
 • De kleinere en alle andere gevels volgen na de Kerstvakantie
 • Het geraamte van de nieuw ruimten wordt steeds meer zichtbaar
 • …… op de foto verderop ziet u er twee van
 • Onze SCPO deed er nog een mooi bedrag bij om de afwerking straks op een hoger niveau te brengen
 • Dat dit nodig is stond vandaag weer eens in de krant: Veel scholen (ook de Lichtboei) zijn ouder dan 40 jaar. Om die schoolgebouwen weer aan alle eisen van de tijd te laten voldoen (door renovatie), bestaat de afgelopen jaren geen goed (rijks-)beleid; de bouwsom is nu een optelling van bedragen die de gemeente beschikbaar heeft gesteld en onderhoudsgelden die we als school/Stichting gereserveerd hebben; alles wordt bij elkaar geschraapt om toch iets moois tot stand te kunnen brengen
 • Alle nieuwe buitenvensterbanken liggen klaar
 • De kleurrijke gevelbekleding wordt half januari afgeleverd
 • De dak (met isolatie) is zo goed als klaar
 • En vanuit de bouwcommissievergadering van deze week:
 • Na de Kerstvakantie gaat het in de vierde versnelling
 • We zitten nu volop in de eindronde ‘keuze van kleuren/vloeren etc.)
 Bijeenkomst Gemeente NOP in het Lichtboeigebouw:

Zo’n 12 buren waren aanwezig. De gemeente-ambtenaren hebben een toelichting gegeven op de ontwikkelde plannen. Daarin wordt nog iets bijgesteld. Steeds weer komen er vragen en opmerkingen over de troosteloze aanblik van de cafetaria, ook daarin is de gemeente contacten aan het leggen. In deze winter periode halen we zelf ook een paar bomen weg (met veel dood hout), regelmatig ligt het plein bezaaid met grote takken die er spontaan uit vallen.

 De speculaastaartjes:

De netto opbrengst van de speculaastaartjes gaat de € 800 voorbij. En wie had de meeste taartjes verkocht? JURRE BRANDS! Super (ik ben natuurlijk wel benieuwd hoeveel? 38 !!
Vertelde Jurre vanmorgen. Jurre ontvangt een cadeautje uit Gambia!! Gefeliciteerd.

Dammen in de kerstvakantie:

Drie Lichtboeiteams doen mee. (als moeder) Juanita Vroegop zal ’s morgens de begeleiding op zich nemen. En van de leerkrachten zijn juf Sietske en juf Maaike de supporters.
Veel succes!

 Instroom vierjarigen van januari tot grote vakantie:

We hebben er flink over doorgesproken met de ouders en alle zaken en motieven serieus genomen. De samenvatting:
 • De vierjarigen van januari en februari stromen eerst in de bestaande groepen in
 • Deze groepen krijgen vanaf 1 februari ondersteuning van juf Jeannette
 • Af en toe werkt zij met dit groepje vierjarigen
 • Vanaf de voorjaarsvakantie zal het als een zelfstandige instroomgroep gaan draaien
 • …….. en zal de groep uitlopen naar zo’n 15 kleuters
 Jaarverslag:

U ontving allen het jaarverslag 2015-2016

 Onderzoek leerlingen groep 7:

Alle kinderen van groep 7 ontvangen binnenkort via de post een uitnodiging voor het Preventief Gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige van GGD Flevoland.
De jeugdverpleegkundige komt op maandag 9 januari 2017 om 8.30 uur in de klas om uit te leggen wat er gaat gebeuren. Het onderzoek is in week 2,3, en 4.
In de uitnodiging staat de datum, tijd en plaats.

 Huppel-in:

Op 28 en 29 december de Huppel-in dagen in de Bosbadhal in Emmeloord (zwemmen € 2,00 / spelen € 1,00

 De bijzonderheden van de komende weken:
 • Twee weken Kerstvakantie
 • Maandag 9 januari 2017: Start volgende periode
 • Vrijdag 13 februari: Nieuwsbrief 9
 Ook in ………………………….


Staan we weer voor elkaar klaar!

Met vriendelijke groet namens het team, Gerrit Knijnenberg