Voor de nieuwsbrief (met de foto's !)  in pdf formaat klik hier.
 

Nieuwsbrief 7 Kindcentrum Espelervaart vrijdag 2 december 2016


 De boom: (gedicht van Chris Lindhout)
 
God liep eens door Zijn tuin
En zocht; Hij zocht een mooie boom.
Een boom waarbij je stil zou staan
Een boom als in een droom.
 
Hij zag de eik, de els, de den
Ook zag Hij de plataan.
Toen in een hoekje zag hij plots
Een heel klein boompje staan.
 
Een vruchtboom vol met bloesem
Vol beloften zag Hij daar
Een boom waarin het leven zat
Maar nog lang niet klaar.
 
Een boom waarin toekomst zit
Een boom zonder verdriet
Een boom oneindig vol met vrucht
Een boom die leven biedt.
 
Heer, elk kind dat ik voor me krijg
Waarmee ik op mag groeien
Wat moet ik doen Heer, zodat het
Als Uw boom zal gaan bloeien.
 
 Vanuit het team:

Deze twee maand stond afscheid nemen centraal: eerst juf Anke, deze week juf Margreet. Afgelopen woensdagavond hebben we het met het hele team gevierd in de vorm van een heerlijke maaltijd.
Juf Margreet mag ook gaan genieten van uitslapen en rust en af en toe een keer invallen, zodat we de leerlingen niet naar huis hoeven te sturen!
 
Aan de start- begin december- staan weer twee leerkrachten gereed om dit mooie werk op te pakken:
 •  Juf Leonie v.d. Berg-Beks in groep 5 naast juf Suzanne
 •  Juf Mirjam de With-Lankhaar naast juf Gré in groep 4.
Fijn, dat jullie dit werk willen oppakken en (hernieuwde) welkom binnen ons team.
Vanaf deze plek wensen we ook juf Anja een goed herstel toe; fijn dat je er regelmatig bent!
 
 Van juf Margreet: Afscheid

Wat was dat een feestelijke dag, woensdag 30 november 2016!
Eerst een luxe ontbijtje aan huis, gezellig met een paar collega’s. Daarna een erg relaxt ritje naar De Lichtboei (gewoon in bed!!). Een tochtje langs een feestelijke sliert kinderen en onder mooi versierde bogen door en daarna echt goed wakker worden in de pannakooi!
Wat zagen mijn collega’s er mooi uit. Rechtstreeks uit West Afrika, zo leek het!
En wat een grote groep enthousiaste kinderen. Dat bleek de voorbode van een heerlijk dagje in Afrikaanse sferen: Een djembé workshop voor de ene groep en een dansworkshop voor de andere! De workshopleiders deden het heel deskundig en de leerlingen van groep 4GM en groep 5MS deden het SUPER! Ik heb genoten en zij ook denk ik.
Steeds werd ik van koffie voorzien en taart en goede zorg door 2 Lichtboeiambassadrices! Kanjers!
Bij afscheid hoort een lach en een traan. Er wordt een zeer belangrijke levensfase afgesloten als je met pensioen gaat.
Ik had een mooie baan! Ik was juf. Ik werkte met levende have, echte kinderen, met alles erop en eraan: moeilijke sommen, mooie verhalen, verdriet over oma, een zere knie, potlood weg, schrift onvindbaar, prachtige spreekbeurt, ruzie met vriendjes, het ook weer goed maken, voorlezen, samen in gesprek, lachen, huilen, spelen en delen, bouwen en vertrouwen!
Het juf zijn is mij zo in mijn systeem gaan zitten dat mijn familieleden soms verontwaardigd roepen: Hé, wij zitten niet bij jou in de klas!
Maar ook: veel verantwoordelijkheden, steeds ingewikkelder en grotere groepen. De inspectienorm is een vaak besproken item op scholen: we moeten presteren! En tegelijk moet er passend onderwijs gegeven worden, zitten er steeds vaker kinderen in die grote groepen zonder assistentie, die speciale onderwijsbehoeften hebben. Met een voldaan gevoel naar huis gaan omdat het gezellig was, de sfeer goed en zowel de prestaties als de behoeften voldoende aandacht kregen die dag, komt steeds minder vaak voor.
Dat maakt me bezorgd. En die bezorgdheid geldt zowel de kinderen als de collega’s.
Hoe dan ook: aan een dienstverband van 41 jaar en 4 maanden is een eind gekomen.
Het is de hoogste tijd voor iets nieuws!
En daar komt de lach: Ik ben vrij, ik kan op reis gaan (naar mijn dochter bijvoorbeeld, nu in Zuid Afrika), lezen, doorlopen naar Santiago de Compostella…… En waar ik ook ben en met wie: vertellen over het beroep dat ik had, over al die prachtige kinderen die ik heb leren kennen, hun ouders, hun liefde, hun vertrouwen en hun niet aflatende verlangen naar de toekomst!
Met Jesaja , de profeet waarover de Bijbelverhalen in deze Adventstijd gaan, zeg ik (in de bewerking van Huub Oosterhuis):
Blijf niet staren op wat vroeger was

Sta niet stil in het verleden
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
Het is al begonnen, merk je het niet?

Kinderen, ouders, collega’s, bestuurders: Bedankt voor alles!
Het ga jullie allemaal zeer goed!
Margreet de Vries

 

 Maandag 5 december ontvangen we Sinterklaas en zijn Pieten!

Vandaag (vrijdag) is Sint op de Triangel! Daarom is hij op z’n verjaardag (maandag 5 december aanstaande) op de Lichtboei. We gaan het op dezelfde manier doen als woensdag met juf Margreet:

De leerlingen gaan met hun jas aan naar binnen in hun lokaal en komen gezamenlijk rond half negen naar buiten. De ontvangst en het gesprek met de Sint vindt plaats in en rond de pannakooi.  

Nadat de leerlingen van de Lichtboei hem hebben ontvangen, zal Sint richting ingang Ukkenburcht lopen; hier staan:
 •   De peuters van de Ukkenburcht
 •   De kinderen van Kinderdagverblijf Schanulleke

Kortom: Het hele Kindcentrum Espelervaart geniet mee!

Dank aan de leden van de AC die zo veel werk hebben verricht!

 
 Van de bouwplaats:

(Ver-)bouwen kent ups en downs. Dat is bij de renovatie van de Lichtboei niet anders.
Hadden we eerst vertraging door het asbestverhaal, nu komt er bijna drie weken extra werk aan door het ‘zandstralen van de muren’ en het verwijderen van de voegen. Die muren gaan er weer als nieuw uit zien; daarna wordt een start gemaakt met de gevels:
De levering van de gevels is vertraagd. Deze worden in week 2 geleverd. In de ‘bouwvergadering’ van afgelopen dinsdag kwam vast te staan dat de oplevering ook later is.
De aannemer maakt op dit moment een nieuwe planning. Zo gauw de opleverdatum definitief is, stellen we u op de hoogte!
 
Bijeenkomst Gemeente NOP in het Lichtboeigebouw

Op maandagavond 19 december is er een gemeentelijke-info avond in ons schoolgebouw.
De bewoners van de Scheer worden uitgenodigd in verband met de plannen voor het opknappen van deze ‘straat’ / dit pad. Fijn dat dit samen gaat vallen met de opknapbeurt aan het schoolcomplex. 

 Aanvang lessen

Zoals u weet gaat de bel enkele minuten voor 8.30 uur.
Om 8.30 uur starten dan de lessen. Natuurlijk kennen we in de onderbouw de open inloop, maar 8.30 uur moet iedereen wel binnen zijn!
Helpt u mee om even ‘de puntjes op de i’ te zetten?!
 
 Een knap damesvoetbalteam

Het meisjesteam van groep 5/6 heeft het erg goed gedaan en werd tweede.
We waren vergeten om ze langs de klassen te laten gaan en goed dat we dan even feedback krijgen.
Esmee de Vries / Irene Wassink / Noa Vink / Jelena den Breejen:
“We zijn trots op jullie!”
 
 Instroom vierjarigen van januari tot grote vakantie 2017

Voor de ouders van deze leerlingen houden we op dinsdag 13 december een info-uurtje.
Tijd: vanaf 20.00 uur koffie en om 20.15 uur starten we ! Lokaal juf Sietske.
 
 Verkeersstromen en parkeren

Sommige ouders vragen om alle Lichtboei-afspraken even weer onder de aandacht te brengen:
 • We rijden bij het halen en brengen in één richting; bij Schanulleke het woonerf in en door de Waalstraat weer verder
 • Dubbel parkeren en onze buren vastzetten proberen we te voorkomen
 • De ‘kiss en drive plek’ zo kort mogelijk bezet houden
 • Bij voorkeur parkeren we iets verder weg van de school
 Ouderbijdrage

De ouders/verzorgers die geen automatische incasso hebben afgegeven hebben twee weken geleden een brief gekregen met de factuur voor de betaling van de 1e termijn van de ouderbijdrage. Wilt u dit zo spoedig mogelijk betalen? We hebben nl. nog niet van alle ouders de betaling binnen.
 
 Kerstviering

De viering van Kerst is dit jaar in de Fontein op donderdagavond 22 december.
Om al vast rekening mee te houden!
 
 Schoonmaakavond 28 november

Natuurlijk was het een beetje vreemd; een paar groepen in de Triangel, twee groepen in het Boeitje en tien groepen in het onderbouwgebouw.
In sommige groepen waren maar twee of drie ouders aanwezig. Dat zal vast te maken hebben met onze berichtgeving (die dit keer op ’t nippertje kwam). Volgende keer komt dat eerder!
Op elke plek is hard gewerkt en het resultaat is zichtbaar en ruikbaar na al die heerlijke geurtjes.
De eerste groep ouders heeft de beurt er al weer op zitten; hartelijk dank!
 
 Werkgroep schooltijden

Deze kwam voor de eerste keer weer bij elkaar. De eerste stappen zijn gezet om het proces goed te laten verlopen.
Oproep: Op dit moment is de samenstelling van de werkgroep zo goed als gelijk aan die van enkele jaren geleden. Daarom nogmaals een uitnodiging:
“Hebt u behoefte om in dit proces mee te denken …… kom er bij !!”
 
 Nieuwe leerling

Op dinsdag 6 december komt Foske Pesman op school. Foske zit nu op de Koperwiek en in goed overleg met alle betrokkenen, maakt ze de overstap naar de Lichtboei.
Groep 5 is erg blij dat ze komt. Foske ……, van harte welkom voor jou en je ouders en we hopen dat je met plezier je schoolloopbaan zult vervolgen.
 
 Vier jaar geworden

De rode loper ging weer uit voor:
 • Levi de Bruin uit de Deltastraat
 • Aradhana Raghoebarsing van het Skagerrak
 • Sofie Groenewold uit de Picassohage
Allemaal zijn jullie vier jaar geworden en dan zeggen we: ”Van harte gefeliciteerd! En welkom op de Lichtboei!”
 
 Afscheid van een leerling

We nemen afscheid van Samuël (groep 5 MS). Samuël gaat vanaf aanstaande woensdag naar de Optimist in Emmeloord. We wensen je daar heel veel plezier en horen vast nog wel eens wat van elkaar!
 
 Goede Doelen Enquête

U ontving de getalsmatige uitslag. De Goede Doelen Commissie vergadert over al uw opmerkingen en suggesties en komt met een plan.
 
 De bijzonderheden van de komende weken
 
Maandag 5 december: Ontvangen we Sinterklaas en zijn Pieten.
Donderdag 15 december: Vergadert de werkgroep schooltijden.
Vrijdag 16 december: Nieuwsbrief 8
 
 
BSO de Boemerang

Nu het buiten weer kouder wordt en al vroeg donker, zijn we steeds vaker binnen bezig met allerlei activiteiten. Op dit moment werken de kinderen nog vanuit het thema Brede Kunst.
Half december starten we met het thema Kijken naar de sterren.
Ook bedenken de kinderen zelf leuke activiteiten! Zo zijn Bram en Daan een vingerpoppetje gaan maken van vilt. Bram heeft een Sinterklaas gemaakt en Daan een konijn. Geconcentreerd zijn zij bezig om de naaisteekjes netjes op elkaar te laten aansluiten.
En verder wordt er veel meegedanst met het spel ‘Just dance kids’. Ontzettend leuk om te doen, maar ook om naar te kijken!
 
Inloopmiddag 13 december van 16.30 tot 18.00 uur. Op deze middag zijn de ouders/verzorgers, opa’s en oma’s welkom op de Boemerang voor een kopje thee of koffie en wie weet wat lekkers…………………….. gemaakt door de kinderen.
 
Tot ziens, Anita, Hanneke, Janet en Carla.
 
 
Nieuws vanuit peuterspeelzaal de Ukkenburcht

Thema: Boodschappen doen!
We zijn al erg druk geweest met het thema supermarkt. Zo hebben we onder andere:
- Een bezoekje gebracht aan de Coöp;
- Een eigen winkel in de klas;
- Boodschappenmandjes om zelf boodschappen te doen;
- Een kassa om kassajuf te spelen;
- Winkelwagentjes om buiten te racen en in de winkel.
Spelenderwijs leren we hoe je precies boodschappen doet. Want zomaar je boodschappen meenemen uit de winkel… dat mag niet! Je moet eerst betalen!
Het is leuk om te zien hoe de kinderen aan het werk zijn met het thema en er steeds meer over leren en weten. We hopen zo met elkaar te leren om nieuwsgierig te zijn, initiatief te nemen en actief te zijn en te communiceren met elkaar.
 
Prietpraat

We zijn nog jong maar we hebben al heel wat wijsheid. Luister maar…
 
- Juf vraagt: “wat heb je op je boodschappenlijstje gezet?” Jongetje: “Rosbief!”
- We zien een oma in de winkel. Zegt een meisje: “Jij bent de oma van een kindje van jouw dochter” (en het klopte nog ook, knap hè).
- Jongetje zegt aan tafel: “Ik lust bier en wijn!”
- Juf laat tijdens een bijbelverhaal een engeltje zien en vraagt: “Wat is dit?” “Een konijn”, antwoordt een meisje.
 
Sommige woorden zijn lastig…
 
- Zonderdag = zondag
- Kijk mijn haar lijkt op ramppunzel.
- Ik proef dat = ik lust dat
- Waar is mijn champilon = lampion
 
Hartelijke groet van,
De kinderen en de juffen
 
 
Met vriendelijke groet, namens het team van Kindcentrum Espelervaart, Gerrit Knijnenberg