Voor de nieuwsbrief in PDF klik hier
 
Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart nr. 6 - vrijdag 24 november 2017
 
 Niet alleen maar samen ………………..

Heerlijk om de groepen weer bezig te zien; we hadden laatst bezoek van een onderwijsadviseur SCPO. Die viel het op: De open en vriendelijke benadering door de leerkrachten, de fijne sfeer op school en in de groepen, enz.
Daarnaast is het team volop bezig met coöperatieve werkvormen; op de foto zoeken leerlingen van groep 1-2 MA elkaar op als de woorden op elkaar rijmen (de kaartjes met de plaatjes hebben ze in hun hand)
Niet alleen maar samen: Als team, als leerlingen als school met de ouders en …………..
Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn Zegen!

 Vanuit het team:

Het team concentreert zich op alle gesprekken. De meeste leerkrachten hielden die deze week. De collega’s van groep 3 en 8 vooral de komende week. Soms zijn de leerlingen er bij; het is een proef. Juf Annette heb ik gevraagd haar (positieve) ervaringen te delen in het team; mocht u reacties hebben: We horen ze graag!
Bij groep 8 staat het eerste adviesgesprek Voortgezet Onderwijs al weer op het programma. Wat gaat de tijd snel.
Juf Anja gaat langzaam vooruit. Op de achtergrond doet ze werkzaamheden voor ons en de school. We wensen haar alle kracht en bemoediging van omhoog!
Juf Maaike geniet van Mex en de tijd die ze daar voor heeft. Komende week bezoekt het team haar! Geniet Maaike (en de rest van het gezin), met volle teugen!
Ook op de Lichtboei merken we dat er bijna geen invaller te vinden is, zo ‘moesten’ we juf Leonie doorschuiven naar groep 4-5 (maandag/dinsdag), heten we juf Wilma Keuper welkom in groep 4 op dinsdag en juf Mirjam Abbes pakte een paar groepen Levelwerk op en doet ondersteuning van enkele leerlingen in de groepen 4 en 5. We wensen jullie veel werkplezier in onze mooie en fijne school. We hebben nu nog één probleempje: De gymles in 4-5; we zoeken naar een oplossing. Dank voor de flexibiliteit van de leerkrachten!

 Instroomgroep Info-avond: A

Aanstaande maandagavond de informatie over de instromende vierjarigen van januari tot grote vakantie. Om 19.15 uur koffie en 19.30 uur start van de avond. O.a. via de mail ontvingen de ouders een uitnodiging. Wilt u nog even mailen of u komt; dit in verband met het aantal stoelen en de koffie en thee. Ook muziekjuf Lise gebruikt het talentenplein!

 Scholencross:

Ook de tweede cross zit er al weer op. De Lichtboei behaalde een keurige derde plaats. De jaarprijs was voor de Lichtboeiers van 2011. Esmee Blankestijn (3e) en Lars van Dalfsen (2e) gefeliciteerd. We zijn vooral Matthea ten Klooster veel dank verschuldigd voor de organisatie. Super!
Twee bekers zijn er bij gekomen in de hal van de school, dat brengt het aantal van cursus 2017-2018 op vier!

 Werkzaamheden onderbouwgebouw:
  • Schilderen gangen zo goed als klaar
  • Vloeren gelegd
  • Op één na alle garderobekasten geplaatst
De volgende stappen:
  • Bijwerken verfwerk als oude kapstokken weg zijn
  • Laatste kapstok plaatsen
  • Nieuwe toegangsdeur oostkant (week 50)
  • En dan binnenkort……………… start er een proces van het schilderen van alle lokalen binnenkant; dit gaat één voor één en de groep verplaatsen we steeds voor een dag of 3 / 4 naar het eerste speellokaal.
U hoort per groep wanneer deze aan de beurt is.

 De bovenbouw hield vandaag:   De voorleeswedstrijd……………………

 Actie van Mattanja en Jedidja:

Enkele leerlingen deden mee met de actie voor het eiland Sint Maarten.
De supermarkt aan de Europalaan rond het bedrag naar boven af en daar zijn we heel blij mee. Ook de school doet een duit in het zakje.
Het eindresultaat zal zo tussen de € 350 en € 400 komen. Wat mooi op basis van de gedachte van één leerling!

 Schoonmaakavond:

Wat kun je in een uur al veel doen! Zeker in het opgeknapte gebouw!
Jammer dat niet alle ouders er waren; enkelen hadden met gegronde redenen moeten afzeggen. Meestal zie je in de jongste groepen de meeste ouders en zakt het in de hoogste groepen af. Groep 8 JD vormde daar een prachtige uitzondering op: Vijf ouders ingepland en allemaal aanwezig, super!
We hopen dat u de volgende keer aansluit (dinsdag 20 maart) !

 De komende weken:

Maandag 27 november: 
Meester Hanri en juf Daniëlle op excursie naar een tienercollege
Start 10-minutengesprekken groep 3 en adviesgesprekken groep 8
19.30 uur: Ouders instroomgroep
20.30-22.00 uur: Klankbordgroep
Verder gewone week
Dinsdag 5 december: Sint op school; om 8.45 uur ontvangen we hem op het plein; hij stuurt nog een brief!
Vrijdag 8 december: Nieuwsbrief 7
Verder gewone schooldagen.

 Groepsbezoeken:

Gelukkig kom ik ook weer aan het gewone werk toe.
Deze weken een eerste bezoek in alle groepen en bij elke leerkracht.
Ook juf Tiny bezoekt de groepen; zij bekijkt vooral ‘de coöperatieve werkvormen’; hoe pakken de leerkrachten en leerlingen het op dankzij de scholing die het team ontvangt.
Zelf kijk ik naar de manier van instructie bij verschillende vakken; ook bij spelling volgens de vorig jaar opgestarte methode ‘Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen’; heerlijk om te horen hoe de leerlingen de regels kunnen produceren. Volgend jaar is de methode ook in groep 8 ingevoerd en kunnen we schoolbreed de vruchten plukken.

 12 december:

Op dinsdag de 12e staat weer een stakingsdag gepland door de bonden. De SCPO beraadt zich nog en ook op school denken we na wat verstandig is. In de bijlage vindt u de overdenkingen van het College van Bestuur. We zullen u op tijd informeren.

 Minder Digi Duifjes:

Een ouder merkte op: Er komen wat minder Digi Duifjes. Inderdaad deze boodschap (het was te veel) kwam op het vragenlijstje goed over. Trekt u aan de bel als u zaken mist! We proberen zo veel mogelijk te bundelen.

 Gesprekken SCPO-AVES:

Beide stichtingen praten volop over een vorm van samenwerking. In de bijlage leest u meer!

 Sponsorloop:

Er wordt nog één zak met geld naar de bank gebracht en dan kunnen we een mooi eindresultaat bekend maken (Zijn er nog enveloppen die ingeleverd moeten worden ?).

 Medezeggenschapsraad:

De MR wil weer voltallig worden, onderaan deze nieuwsbrief stellen kandidaten zich voor. Men zoekt twee ouder-leden. Binnenkort volgt een Digi Duif waarmee u kunt stemmen.

 Schoolontbijt:

We hebben allemaal genoten! Dank aan juf Anja die het allemaal regelde en de AC-leden die alle spulletjes ophaalden.
 
 Kandidaten voor de MR:

1. André Boonstra:
Bij deze stel ik mij kandidaat om deel te nemen in de MR. Sommige kennen mij al als de vader van Amber (AB3) en Sem (JR2) Boonstra. Maar voor de gene die mij nog niet kennen: ik ben André Boonstra en ik ben al 28 jaar jong en inmiddels 6 en een half jaar getrouwd met Annelies. Ik ben opgegroeid in Bant maar al 7 jaar woonachtig in Emmeloord. In het dagelijks leven ben ik IT systeembeheerder bij ProRail.
Ik stel mij kandidaat voor de MR omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de ontwikkeling en het beleid van de school om zo een goede basis voor alle kinderen te creëren. Graag wil ik meedenken over mogelijke nieuwe ontwikkelingen op de Lichtboei, zoals bijvoorbeeld de schooltijden, hygiëne, veiligheid in en rondom de school en het belangrijke contact tussen de school en de ouders. Daarbij vind ik het belangrijkste dat de kinderen een leuke en leerzame tijd op school hebben.

2. Barbara de Vries
Mijn naam is Barbara de Vries en ik ben ouder van Sandra (groep 5) en Leon (groep 1). Het lijkt me leuk om een steentje bij te dragen, ondersteunen van de MR.

3. Margo Nijland:
Hallo allemaal, Mijn naam is Margo Nijland. Ik ben getrouwd met Ruud en trotse moeder van Jens en Isa. Jens zit in groep 2 (1-2 JR) en Isa zit in groep 1 (1-2 YS). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als management assistente op de afdeling Ziekenhuispsychiatrie van GGz Centraal te Lelystad. Ik heb mij kandidaat gesteld voor de MR omdat ik graag mee denk bij te nemen beslissingen en te geven adviezen. Ik vind het erg leuk om met verschillende disciplines te werken aan een gezamenlijk doel: een fijne, vertrouwde plek met het beste onderwijs waarbij onze kinderen centraal staan: zij mogen er zijn, allemaal op hun eigen manier. Ik wil graag mijn steentje bijdragen bij het samen organiseren van een school waar kinderen met veel plezier komen en ouders hun kinderen met een goed gevoel brengen.

4. Atje de Boer
Beste ouder(s), Mijn naam is Atje de Boer, moeder van Julia (groep 8) en Noa (groep 5).
In het dagelijks leven werk ik als intern begeleider op een basisschool in Kampen.
Door mijn ervaring in het onderwijs hoop ik binnen de MR een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende school voor de kinderen. Ik verwacht met mijn kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over de diverse onderwerpen die aan de MR worden voorgelegd. Door mij op deze manier in te zetten voor De Lichtboei hoop ik, samen met de overige MR leden, te werken aan een school waar kinderen met veel plezier komen en goed onderwijs krijgen en waar ouders hun kinderen met een goed gevoel brengen.

5. Peter Kamphuis:
Ik ben Peter Kamphuis, 35 jaar oud, werkzaam als softwareontwikkelaar bij Arch-IT in Emmeloord. Vader van Eljakim (7AD), Mattanja (5J), Jedidja (3MA) en Jonathan.
Ooit zullen onze kinderen net zo oud zijn als wij. Wat vinden wij belangrijk om door te geven? Kinderen brengen veel uren op school door. De normen en waarden die beschreven staan in de Bijbel zijn voor vele generaties een uitgangspunt geweest. Ook voor mij zijn ze een leidraad in het leven. In de afgelopen jaren heb ik diverse bestuursfuncties mogen bekleden, waaronder als ouderling in de Vrije Baptistengemeente de Fontein. Daarnaast lopen we al een flinke tijd mee op deze school. Ik zou graag de Medezeggenschapsraad van de Lichtboei willen versterken namens jullie, de ouders.

 Nieuws van de Boemerang:

Taarten van Joëlla bij de Boemerang
Vanwege het feestjaar van SKN reist bso-collega Joëlla langs alle bso-lokaties met haar tassen vol bakkersspullen. Net als in ‘Taarten van Abel’ mogen de kinderen een mooie taart maken voor een bijzonder iemand. Bij de Boemerang is de brief van Mirthe Wessels uitgekozen: Mirthe wilde graag een taart voor haar opa maken. Joëlla en Mirthe gingen enthousiast aan de slag en samen hebben zij een prachtige taart voor de opa van Mirthe gemaakt. Ondertussen hebben de andere kinderen heerlijke cupcakes versierd en daarna natuurlijk lekker opgegeten.

Buiten spelen

Na de herfstvakantie was het weer even wennen, de klok is verzet, het wordt eerder donker en het wordt frisser buiten. Maar dat heeft de kinderen van de Boemerang niet tegengehouden, er wordt (bijna) altijd lekker buiten gespeeld. Voetballen in de Pannakooi, hockeyen op het plein, racen op de skelters of rondjes rennen om de school er is altijd wel iets te doen buiten. Zelfs in de miezerende regen spelen de kinderen van de Boemerang lekker buiten.

Het boek van de maand bij Schanulleke

Bij kinderdagverblijf Schanulleke kiezen we iedere maand een boek als ‘het boek van de maand’. De juffen lezen voor uit het boek, we praten over de verhaaltjes en spelen soms wat na. Deze maand is Boer Boris gaat naar oma het boek van de maand. Boer Boris gaat naar oma met een oogst appels, peren en pruimen. Oma is daar erg blij mee, daar gaat ze onder andere een heerlijke appeltaart van maken. Natuurlijk doen we dat bij Schanulleke graag na: wij kunnen ook een lekkere appeltaart bakken.
Nadat we alle ingrediënten hadden verzameld was het een kwestie van mengen en kneden. Enthousiast hielpen de kinderen allemaal mee. Vele handen maken licht werk! De appeltaart was goed gelukt en we hebben er met ons allen heerlijk van gesmuld!
 
Met vriendelijke groet, namens het team van Kindcentrum Espelervaart, Gerrit Knijnenberg