Voor de nieuwsbrief (met de foto's !)  in pdf formaat klik hier.

Nieuwsbrief 5 Kindcentrum Espelervaart vrijdag 4 november 2016

 
 Dankdag voor alle groente en fruit en al onze arbeid:

Afgelopen woensdag was het dankdag; in sommige kerken werd het gevierd: een dankdienst! In vele harten wordt elke dag dankstond gehouden.
Wat hebben we in Nederland veel punten om te danken; geen land waar raketten inslaan, geen land waar we op de vlucht hoeven, geen land met dramatische aardschokken, hoewel ik de mensen in Groningen niet benijd. Om bij de school te blijven; wat zijn er veel punten om dankbaar voor te zijn; wilt u een rijtje:
 • De school wordt verbouwd
 • We krijgen de beschikking over nog meer mogelijkheden
 • Leerpleinen binnen en buiten
 • Er wordt goed onderwijs gegeven op onze school
 • Er staan steeds weer leerkrachten klaar, ook als er collega’s afscheid nemen
 • We hebben geweldige speelmogelijkheden
 • De sfeer in het team is heel plezierig
 • Enz. enz
Dankt u mee ? En laten we ook blijven bidden!


 Van de bouwplaats:

Aan de buitenkant is weinig te zien, aan de binnenkant des te meer. 
Waar legden de bouwers in de afgelopen weken het accent op:
 • Al het asbest is verwijderd (en daar waren wat tegenvallers)
 • Al de tussenwanden zijn verdwenen, alle plafonds en radiatoren zijn er uit
 • Waar gaan ze nu mee bezig:
 • prioriteit krijgt nu het dak:
 • overal worden nu dakranden aangebracht met isolatie
 • In de komende weken zal op alle daken isolatie aangebracht worden
 • ……. en natuurlijk nieuwe dakbedekking; als het gebouw dan waterdicht is ……
 • start men met de nieuwe gevels
 • Om toch een beetje de sfeer vast te proeven, klik voor de nieuwsbrief met foto's.
 • men start met de westkant: Themakleur Winter
 
Vanuit het team:

We hadden een mooi afscheid van juf Anke. Een mooie groepsfoto in de krant en …………. als u veel van de sfeer wilt na beleven: Kijk op de website!
Klik de ene foto aan die u op de homepage ziet staan en er verschijnen tientallen mooi plaatjes van een feestelijke dag!
Juf Anja moet nog even een pas op de plaats maken. We wensen haar sterkte vanaf deze plek! Open plekken zijn weer ingevuld; de berichten daarover duren soms wat lang; dat heeft te maken met het feit dat er enkele vaste invallers zijn die aan het werk ‘moeten’ blijven.Pas als we weten dat iemand binnen de stichting langer ziek blijft, of juist hersteld is…… kunnen we vervolgstappen maken (men wacht daarom tot kort voor het moment).
Wat is op dit moment duidelijk en de ouders van de betreffende groepen weten dat:
 • Juf Anke heeft afscheid genomen
 • Juf Agnes neemt haar plek in groep 3 MA over
 • Juf Rianne neemt de plek over in groep 8 J (wordt daarmee groep 8 JR)
Over de andere witte vlekken worden eerst de ouders van de groep geïnformeerd, daarna vermelden we ze weer in de nieuwsbrief.
Personeelscommissie en schoolleiding maken zich nu op voor het afscheid van juf Margreet op woensdag 30 november; daarover hoort u t.z.t nog meer nieuws.

 
 Enquête Goede Doelen Geld:

Als het allemaal goed loopt, neemt uw oudste zoon/dochter vanmiddag de enveloppe met deze enquête mee. Uitleg vindt u in de toelichting. We hopen dat u allemaal even mee wilt denken! Klik hier voor de enquête.


 Vier jaar geworden:

De rode loper ging uit voor: Gino Phillipson
Op 30 oktober werd hij vier jaar; Gino van harte gefeliciteerd!!
We wensen je een fijne schooltijd op de Lichtboei. Gino is geplaatst in groep 1-2 van juf Yolanda en juf Sietske.

Nieuwe leerling in groep 4 GM : Welkom aan Sandra de Vries.
Sandra komt van de Triangel naar de Lichtboei (in goed overleg met alle betrokkenen!).
Grote broer Roel nam voor de grote vakantie afscheid van de Lichtboeigroep om de stap naar het VO te maken. Dus Sandra kende de school al een beetje!
Ze heeft haar plek gevonden in groep 4 GM van juf Gré en juf Margreet. We wensen je een fijne schooltijd, Sandra.


Incasseren ouderbijdrage:

Op 25 november zal de eerste termijn van de ouderbijdrage geïnd worden. De ouderbijdrage wordt 4x per jaar geïnd. Ook zullen de ouders/verzorgers die geen automatisch incasso hebben afgegeven binnenkort een factuur ontvangen voor de eerste termijn. Deze betaling vindt twee keer per jaar plaats.


Speculaasactie :

De actie loopt; de opbrengst voor Care for Gambia.
Het geld zal gebruikt worden voor de aanschaf van een vissersboot.


11 november:

Op vrijdag 11 november is de laatste Talentmiddag van deze ronde.
Iedereen heeft weer genoten en de Leer Ontwikkel Groep Talentontwikkeling is al weer druk met de voorbereiding van ronde 2. (startend in februari)


Ouderavond Levelwerk:

De ouders van de leerlingen die het levelwerkprogramma volgen, ontvingen een uitnodiging voor het info-uur op maandag 14 november.
Mocht u belangstelling hebben of denkt u: ‘Zou mijn kind ook in aanmerking kunnen komen?’, u mag gerust komen!


 Website:

Hoe vaak kijkt u op de site? Er gaat een wereld open; complimenten aan moeder Agnes Visser die al de info verwerkt!


 Telefoon en mail:

Blijft u vooral bellen, ingeval van ziekte etc. Soms hebben we te maken met een storing, vanwege alle wijzigingen tijdens de verbouwing. Mocht bellen niet lukken, geef dan de ziekmelding per mail door:
de.lichtboei@scpo-nop.nl


 Joël weer een stap verder:

Vorige week donderdag kreeg Joël z’n 24e chemo; z’n laatste!
Dat was tijd voor een traktatie in de groep; thuis hing de vlag uit met ‘chemo-Kasper’ in top!
In het ziekenhuis werden de kralen van die dag aangeregen.
Joël gaat komende donderdag naar Utrecht voor echo’s en foto’s; we hopen en bidden dat hij ‘schoon’ is en schoon blijft.


 Scholencross:

Leerlingen die aan de tweede cross mee doen, hebben van de coördinator digitaal bericht ontvangen. Vanuit het team zal in ieder geval juf Bianca meehelpen. We wensen jullie een sportieve middag!
Nog even een paar aanwijzingen van AV-NOP:
Verkennen van het parcours kan op eigen initiatief tot 14.25 uur. Aanmoedigen is leuk maar doe het niet op het parcours zelf. Meelopen door ouders, andere deelnemers en begeleiders tijdens de cross is niet toegestaan. Wij (AV-NOP) verwachten sportief gedrag, misdragingen kunnen tot diskwalificatie leiden. Lopen op schoenen met noppen of spikes is om veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. Denkt u ook aan droge kleren, een cross gaat bijna altijd door, ook als het regent. Omkleden kan in de kleedkamers van AV NOP.
Na afloop van de laatste categorie volgt de prijsuitreiking zo spoedig mogelijk.


 Kom in de klas, groot succes!

‘Open les’ woensdag 2 november 2016 Op de Lichtboei willen we de ouders meer betrekken binnen de school. Hiervoor willen wij u uitnodigen op woensdag 2 november gedurende ± 20 minuten een les mee te maken in de groep van uw kind(eren).

Zo kondigden we het aan; Leer Ontwikkel Groep Autonomie en Betrokkenheid had in samenspraak met LOG Communicatie het idee ontwikkeld, opgepakt en uitgevoerd. De opkomst was heel groot: wat een betrokkenheid, sfeer, relatie en openheid. Mag ik de leerkrachten danken voor hun ‘open houding’; u als ouders dank voor het meeleven en het invullen van de evaluatie briefjes. We gaan ze inventariseren en in de twee LOG’s praten we na en trekken het vervolg naar de toekomst! In die evaluatie briefjes zaten naast complimenten ook een paar tips; dank daar voor! We kunnen ze gebruiken!

Al vast twee citaten uit reacties van de ouders:
“……. Fijn zo’n inkijkje in de groep! Dat verhoogt de betrokkenheid!”

“Wat een leuk idee, ik hoorde van M. (dochter) al heel veel over deze les (spelling) vertellen, dus ik vond het ook heel leuk om het zo te zien!”


 Sparen voor je school afgelopen en bijna afgerond

Het vertrouwde beeld van de spaardozen gaan we missen; even wat getallen:
 • U spaarde 12.193 punten
 • Sommige ouders voerden ze zelf digitaal in
 • De meeste punten kwamen vanuit de spaardozen terecht bij Esther, Suzan en Mariska
 • Zij hebben er elk zeker 3000 ingevoerd
 • Dank dus! Aan u en aan hen!
 • Komende dinsdag wordt het bedrag bekendgemaakt.

 Onderwijskundig:

Taal Actief (nieuw): We zijn bezig deze nieuwe methode in te voeren. Leerkrachten geven -na een paar weken werken- aan: de stof ligt op een hoger niveau dan we in de vorige editie gewend waren.
Dat is natuurlijk mooi…………… maar voor de leerlingen wel even wennen!

De spellinglijn die we vanaf augustus volgen: Zo leer je kinderen lezen en spellen (ZLKLS); stap voor stap komen de regels er in; dit jaar ligt de focus vooral op leerjaar 3 t/m 6. Volgend cursusjaar komt daar dan groep 7 bij en het jaar daarna leerjaar 8.

Rapporten: Het LOG Communicatie is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een nieuw systeem van rapportage aan ouders. De inhoud is voor 90% bedacht, de mappen zijn uitgekozen en op dit moment is opdracht gegeven om daar een speels ontwerp op te maken.


 De komende weken: (de bijzonderheden)

Zaterdag 5 november: Tweede scholencross
Maandag 7 november: Start 10-minuten gesprekken (behalve groepen 3)
Woensdag 9 november komt de gebedsgroep bijeen.
Maandag 14 november: Ouderavond Levelwerk
Woensdag 16 november: Start 10-minuten gesprekken in groep 3
Vrijdag 18 november: Nieuwsbrief 6


Nieuws vanuit het Kindcentrum:

Herfstvakantie bij BSO de Boemerang
In de herfstvakantie was de Boemerang twee dagen open. Tijdens het gure weer hebben we ons opgewarmd door lekkere appeltaartjes te bakken. We zijn creatief bezig geweest met rietjes en we hebben schaduwgezichten getekend met behulp van de zon die door de ramen kwam.
Na al die bezigheden was het tijd om te chillen, met z’n allen op de bank om de film van Mees Kees te kijken.

We hebben veel plezier gehad!!

Team BSO de Boemerang,
Janet, Hanneke, Anita en Carla


Met vriendelijke groet,
namens het team van Kindcentrum Espelervaart,
Gerrit Knijnenberg