Voor de nieuwsbrief in PDF klik hier
 
Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart nr. 4 - donderdag 19 oktober 2017
 
 Dinsdagmorgen:


De zon komt op boven de Lichtboei. Het begin van de tweede feestdag.
We hebben een week gehad met alleen maar hoogtepunten.
Elke dag mooi weer!
Van de ene verrassing in de andere; een geweldige samenwerking tussen iedereen!
10.000 redenen tot dankbaarheid!
Loof de Heer!

 Terugblik feestweek:

Moe maar voldaan, dat is het gevoel van leerlingen, ouders en leerkrachten. Tijdens het patat eten zei één van de leerlingen dit was een ‘TOPWEEK’ en dat zegt alles! We danken iedereen voor het meedoen, in het bijzonder ook de Activiteitencommissie en het team, geweldig wat een energie! Woensdagmiddag veel mooie en afwisselende toespraken en veel inbreng van de leerling- ambassadeurs! Een prachtig kunstwerk in de gang! En veel mooie cadeaus (zie plaatje onderaan!) Een opsomming:
 • VVV bonnen (we kopen er gereedschap voor!)
 • € 480,- (voor het kunstwerk in de gang) en de tweede in het ob-gebouw.
 • Veel bloemstukken
 • Veel kinderboeken
 • Spullen voor de moestuinen
 • Een prachtige schaal voor de teamkamer
 • Veel kaarten met felicitaties
Dank dus aan iedereen ook: De ouders en leerlingen die mee deden aan: ‘Heel de Lichtboei bakt!’ Een waar taartenbuffet en heerlijke hapjes tijdens het open huis.
We hadden geen cateringbedrijf nodig! Een klein Pieperfestival !

 De eerste scholencross zit er op:

68 deelnemers, dat is dus erg goed gegaan met de schriftelijke aanmelding. De standen vindt u allemaal op de website van AV-NOP. De volgende cross op zaterdag 11 november.

 Zaalvoetbal in herfstvakantie:

Wat een snelle en goede actie van meester Hanri en juf Trijnie en de ouders die begeleiden. Voor degene die zich opgaven: zorg dat je er bent, het team is anders niet compleet !
We wensen jullie veel succes en vooral: Veel plezier!

 Werkzaamheden in de herfstvakantie:

Het feestvieren (rondom het gebouw) is na de herfstvakantie voorbij. We concentreren ons als leerlingen en leerkrachten weer op het gewone werk.
De renovatiewerkzaamheden in het onderbouwgebouw lopen nog even door; in de komende week:
 • Verwijderen van alle pvc vloeren in gangen en centrale hal
 • Coaten en egaliseren van de vloer
 • Leggen van nieuw linoleum in dezelfde stijl van het mb-gebouw
 • Ook de schilder gaat verder
 • En zo gauw ze klaar zijn, worden de nieuwe garderobekasten geplaatst.
(Het kan zijn dat dit wat later klaar is dan de start na de vakantie, dan gaan we even improviseren)

 Vanuit het team:

Juf Maaike geniet reeds ruim twee weken van haar zwangerschapsverlof.
Dat betekent dat de datum steeds dichterbij komt. We wensen haar en haar man veel kracht en hopen en bidden weer om een mooi wonder van nieuw leven!

 Sint Maarten:

11 november komt ook al weer dichterbij: De kinderen gaan weer met lampions op weg.
Eén van de leerlingen kwam met een prachtig idee, we laten haar en haar moeder aan het woord:
Op Sint-Maarten is een orkaan geweest en veel is stuk .
Ik ga op 11 november (Sint-Maarten) geld in zamelen bij de deur naast het snoep.
Help je Ook mee ?
groetjes Mattanja en Jedidja

Wie mee wil doen, kan een begeleidend briefje vragen aan juf / meester? Zodat de mensen aan de deur zien dat er geld wordt opgehaald door de Lichtboei.
En dat het geld wordt overgemaakt naarhet Rode Kruis?

 Welkom aan nieuwe leerlingen:

Van harte gefeliciteerd met jullie vierde verjaardag:
* Luana Jongsma (13 oktober)
* Jaevin Koopman(19 oktober)
Luana vond in groep 1-2 MA een plek, Jaevin komt na de herfstvakantie in groep 1-2JR.
We wensen jullie en jullie ouders een fijne schooltijd toe!

 De komende weken:

Vrijdag 20 oktober: alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag team
Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober: herfstvakantie
Maandag 30 oktober: eerste schooldag na deze vakantie
Dinsdag en woensdag 30 en 31 oktober: hoofdluiscontrole (geen gel of vlechten in de kapsels)
Vrijdag 3 november: digitale uitnodiging 10-minutengesprekken (start 20 november),
eerste talentenmiddag.
Vrijdag 10 november: doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt; info volgt kort er voor,
nieuwsbrief nr. 5, talentenmiddag.
Zaterdag 11 november: Scholencross 2 en Sint Maarten.

 En verder in vogelvlucht:

Het verhuizen van Marknesse naar Nagele is goed gekomen
Dank aan de schoonmaakouders die voor de opening de puntjes op de ‘i’ hebben gezet
Op 1 oktober (de belangrijke teldatum) had de Lichtboei 317 leerlingen
Dank voor de mooie pot met ‘pillen’ die ik van de leerlingen kreeg!! Een verrassing!

 Sponsorloop:

Wat een enthousiasme en een stralende gezichten!
Dank voor ieders sportieve meedoen en bijdrage:
We zien/beschouwen het als uw cadeau voor de nieuwe Lichtboei.
Juf Maria trekt de kar om het onderbouwplein prachtig voor elkaar te krijgen!
We gaan u op de hoogte houden; de eerste enveloppen zijn binnen en geteld:
Inmiddels zijn we de € 1400,- voorbij! En vandaag kwam er weer veel binnen!
Willen alle kinderen de enveloppen in de week na de herfstvakantie inleveren!
Dank voor het mee doen!

 Een ouder loopt een ochtend mee:

N.a.v. een portretsessie voor de groep van een van mijn kinderen werd ik door de juf benaderd met de vraag om een fotoregistratie te maken van een dag in die groep voor de openingsweek/ feestweek. Hier hoefde ik niet over na te denken, een registratie maken is leuk om te doen, fotograferen is een (uit de hand gelopen) hobby van mij, maar daarnaast gaf het mij de gelegenheid om een kijkje te nemen in de klas tijdens de schooluren, vrij uniek want normaliter word je niet gevraagd om een dagdeel mee te lopen. Dat gaf mij dus direct de gelegenheid om zelf te aanschouwen of het nou allemaal waar is, wat er gezegd wordt en waardoor er dus gestaakt wordt. Hoge werkdruk, klassen te groot, veel doen in te korte tijd, zijn een aantal punten die genoemd worden. Uit de ervaring die ik vorige week opgedaan heb kan ik volmondig zeggen... JA, het is waar. Een groep met 29 (!!) leerlingen met één juf!
Hoge werkdruk: Een aantal werkt relatief zelfstandig maar het gros heeft (veel) behoefte aan hulp. Dan wordt er misschien gezegd: daar ben je juf of meester voor, maar alleen op 29 kinderen staan, is dan toch best veel! Daarbij komt ook nog dat een bij aantal kinderen het gedrag niet altijd is, zoals je het zou willen hebben en daar moet je wel mee om kunnen gaan. Overigens is er zeer discreet gehandeld en geen naam genoemd bij wat dan ook!! Veel doen in korte tijd: Ja. Het verbaasde mij dat na de gymles (11.15 u. terug) nog zoveel gedaan werd; effectief werd er gewerkt, zaken werden vlot doorlopen en vragen beantwoord, geen minuut werd niet benut om les te geven.
Zelfs de koffiepauze werd overgeslagen om geen tijd te verliezen! Nadien kregen we een kopje koffie in de klas onder het lesgeven door!
Dit gezegd hebbende wens ik alle leerkrachten in NL alle succes toe om het doel te behalen!
M.vr.gr. Marco Stummel.

 Waar kunnen we aan gaan werken:

Inleiding: Vorige keer meldden we u alle punten waar u als ouders trots op bent als u aan de Lichtboei denkt. Op de blaadjes kon u ook kwijt die zaken die onze school nu zou moeten oppakken. Hier komen ze:
Verbeterpunten:
 • Geen idee
 • Makkelijker contactmogelijkheid met leerkrachten
 • Continurooster invoeren
 • Startgesprekken
 • Vele wijzigingen in groepen bovenbouw voorkomen
 • Wij zijn tevreden zoals het is
 • Digitale lessen en methoden en meer pc/notebooks in de school ter voorbereiding op de middelbare school
 • Computerles
 • Eerder met Engelse les beginnen. Engels niveau is laag.
 • Geen idee, nog te kort op school
 • Minder mail, er komen regelmatig mails met gedetailleerde info, soms wat te veel
 • Overdaad aan informatie
 • Niet zoveel mail, liever alleen klasgericht. Bouwinfo e.d. kan wel in een nieuwsbrief
 • Overdaad van informatie
 • Het afmaken van de renovatie
 • Continurooster
 • Niets, jullie zijn meer dan capabel genoeg om dat met de docenten te bepalen
 • Buitenspeelpleinen onderbouw
 • Communicatie
 • Iets minder Digiduifjes
 • Als er hulp van ouders nodig is, dit iets ruimer van te voren aangeven
 • Doorgeven continurooster of anders langere proefperiodes continurooster
 • Inzetten rekenhulp?
 • Differentiatie binnen taal en rekenen en de kinderen die moeite hebben
 • Kan niet zo iets opnoemen
 • N.v.t. (meerdere keren)
 • Fietspad, onrustig en niet veilig
 • Minder Digiduif en duidelijker verwoord
 • Leerkrachten ondersteunen en naar de zin maken qua werkdruk en werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden. Zo krijgen de kinderen het ook alleen maar beter.
 • Ga zo door
 • Er komt erg veel info via Digiduif
 • Communicatie Digiduif, teveel
 • Kunstzinnige vakken
 • Andere methode aardrijkskunde. Niveau ligt veel te hoog, lijkt wel HAVO. Niks mis met plaatjes leren
 • Misschien mail of app-adres om de leerkracht met korte vraag te bereiken
 • Eerst alles maar eens afmaken/op orde brengen
 • Weet ik niet
 • Op dit moment, ga zo door!
 • Geen overdaad aan berichtenstroom (Digiduif, papier etc.)
 • ? ?
 • Onderbouwgebouw
 • De boei schilderen (andere helft)
 • Ik vind dat jullie al goed bezig zijn
 • Zo snel mogelijk het onderbouwgebouw
 • Er zijn vast punten maar ik zou het zo niet weten
 • De tuintjes
 • Communicatie over kinderen die net iets anders zijn dan anderen. Dit blijft lastig op sommige gebieden.
 • Ouderbetrokkenheid 3.0
 • Wellicht iets te prestatiegericht. Wel erg veel toetsen
 • Kijken waar mogelijkheden liggen om wat minder te trekken aan een minderbegaafd kind.
 • Meer aandacht voor computeronderwijs/programmeren
 • Aandacht voor het ‘gewone’ kind. Info-avond over leerlingen die in de middenmoot mee kunnen komen. Of leerlingen die geen rugzakje of bijzonder beperking hebben
 • Docenten via email kunnen mailen m.b.t. vragen. Soms kun je niet terug antwoorden op Digiduif
 • Digitale (media) wijsheid
 • Minder prestatie gericht
 • Zou het even niet weten
 • Zou het nu niet zo weten, ga zo door!
 • Blijf een veilige school ook voor onderpresteerders
 • In vind het prima gaan
 • Meer op Nederlands oefenen
 • Gymtassen op school laten
 • Betere communicatie, tijdig informeren en om hulp vragen i.p.v. vlak van te voren
 • Verder gaan met talentonderwijs, top.
 • Aandacht voor kinderen die te goed zijn voor het normale niveau maar niet goed genoeg voor level (of dit niet aankunnen)
 • Nog beter communiceren. Digiduif veel uitgebreider gebruiken en beter richten op de doelgroep. (dus niet info voor 1 groep naar de hele school sturen) Meer gebruik maken van YouTube enz.
 • Minder prestatiegericht, minder losse Digiduif berichten
 • Goede communicatie en terugkoppeling
 • Tablet onderwijs
 • Informatie verzamelen en dan versturen net als destijds (1 of 2x in de week net als de signaal)
 • Werken aan mobiliteit, NOP breed
 • Het gebouw en leerkracht zijn bijna perfect
 • Moestuin
 • ICT onderwijs
 • Onderbouwgebouw
 • Communicatie, vermindering Digiduif. Aandacht voor de week van het pesten
 • Meer gebruik maken van talentenouders – beroepen e.d.
 • Zelfde groepen moeten houden
 • Geen aanvullingen
 • De vele verspreide berichten via Digiduif clusteren
 • Betere afstemming groepsindeling!
 • Geen opmerkingen
 • Beter kijken naar groepsindeling
 • Zou het niet weten
 • Rekening houden met gescheiden ouders waardoor informatie niet bij beide ouders komt soms.
Nieuws van de SKN:

Naar buiten
Op maandag en vrijdag zijn het eerste deel van de middag alleen de jongste kinderen bij de BSO. Een mooi moment om er met hen op uit te gaan. Eerst brengen we het oude brood naar de eendjes en op de terugweg gaan we nog even naar een speeltuin in de buurt. Lekker samen klimmen en klauteren!

Kokkerellen
Nog steeds wordt de inrichting van de Boemerang uitgebreid en nu is ons nieuwe keukentje gekomen! Wat leuk om met potten en pannen in de weer te gaan! De kinderen verzinnen de meest lekkere en aparte gerechten om klaar te maken in het nieuwe keukentje.

Open dag
Op woensdag 18 oktober was de open dag bij de Boemerang. Kinderen, ouders en andere belangstellenden waren uitgenodigd om te komen kijken hoe supermooi de nieuwe locatie is geworden. Voor de kinderen was er een activiteit georganiseerd en zo konden ze meedoen aan een van de vele, leuke dingen die we bij de Boemerang doen.

Met vriendelijke groet,

namens het team van Kindcentrum Espelervaart, Gerrit Knijnenberg