Voor de nieuwsbrief in PDF klik hier
 
Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart nr. 3 - vrijdag 6 oktober 2017

 
 
  De Lichtboeiboom:  Kunstwerken:

Nog een week en dan wordt hij aangebracht, op de witte muur, als blikvanger en binnenkomer! De leerlingen maken hem af. Tenslotte zitten er nog geen bladeren aan onze boom. Elke leerling zijn/haar eigen blad. Als teken en symbool: ‘Jij mag er zijn!’ Met onze kernopdracht om elk uniek schepsel een plek te geven! Allemaal kunstwerken op zich! (Gebaseerd op het lied dat u hieronder vindt)
En dan aan de andere kant van ons mooie kunstwerk; de belofte van onze Schepper: “Ik (God) zal er zijn, elke dag / elk seizoen!” En met die belofte is het een feest om met kinderen en volwassenen (in het onderwijs) bezig te zijn! Dan mag ook de Lichtboei een kunstwerk zijn, door Zijn Geest tot stand gebracht!


Je (jij) mag er zijn………….
Refr. Je mag er zijn
wie ik? …ja jij, je hoort er helemaal bij,
wie ik? …ja jij, had je zeker niet gedacht
wie ik? …ja jij je hoort er helemaal bij
wie ik? …ja jij
Ook al ben je wat verlegen
ook al lijk je een beetje stug
ook al heb je vieze handen of je navel op je rug
Refrein...
Ook al flap je met je oren
of ben je enigst kind
of in een kippenhok geboren
of heb je altijd tegenwind
Refrein...
Ook al kan je niks onthouden is je geheugen net een zeef
ook al heb je rooie haren en staan al je tanden scheef
Ook al heb je slechte ogen en een hele dikke bril
ook al heb je een hond die maar niet luisteren wil
Refr....


Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

 Een korte nieuwsbrief:

U ontvangt vandaag veel info over de feestweek, daarom de nieuwsbrief wat korter!
Dat programma krijgt u -waarschijnlijk maandag- op papier thuis, zodat u het op het planbord kunt hangen!

Hulp gevraagd op maandagmorgen:
Wie kan maandagmorgen (vanaf 10.30-12.00 uur) even helpen om:
 • De uitnodigingskaart
 • Het feestprogramma
 • In de enveloppen – voor de oudsten- te stoppen.
(Geef even een reactie op deze Digi Duif)

 Vanuit het team:

Juf Suzanne werd aan haar pols geholpen en mag een week niet werken. We wensen haar vanaf deze plek: Beterschap!
Een afvaardiging van het team was donderdag in Den Haag, we danken hen voor die inzet en vertegenwoordiging!

 Scholencross:

Matthea ten Klooster regelde alles weer perfect. Het heeft toch voordelen om de aanmelding op papier te doen. Maar liefst 67 leerlingen gaven zich nu op.
Vorig jaar waren dit er aanmerkelijk minder!
De les hieruit: Sportevenementen laten we schriftelijk opgeven (behalve de avondvierdaagse).

 Werkzaamheden onderbouwgebouw:

Morgen (zaterdag) worden 6 van de 8 deuren van de lokalen vervangen (de andere 2 werden afgekeurd in de fabriek, die volgen nog).
Maandagmorgen vroeg komt het glas er in.
Schilders zijn nu volop bezig, dat betekent af en toe behelpen!
Vanaf vrijdag 20 oktober (leerlingen vrij i.v.m. studiedag) gaat men volop bezig met vloeren/garderobekasten etc.

 Moestuinen:

Geweldig hoeveel ouders willen meehelpen en de groepen assisteren in aanleg en onderhoud. Ik noem hier even de achternamen (Eikenaar, van Hoogen, Lammers, v.d. Louw, Menzo, Mulder, de Vries, Cornelis, Liang).
Daarnaast hebben we opa de Jong (opa van de kinderen v.d. Geer) al een poosje aan het spitten. Juf Gerrie zal een en ander coördineren.

Actuele vraag: Wie van deze moestuinhelpers kan in de feestweek op maandag of dinsdag de leerlingen assisteren bij het planten van de fruitbomen?
Meldt u het even in reactie op deze nieuwsbrief. Kijk even in de planning van de feestweek op welke tijden de bomen geplant worden.

  Hulp gevraagd kleine verhuizing aanstaande maandagavond:

Wie kunnen er maandagavond even meerijden in het volgende ritje:
Zeester Marknesse – Lichtboei Emmeloord – Opslag Nagele
Wat gaan we doen:
 • Overtollig meubilair naar de opslag brengen
 • Foto-paneelwanden van de Zeester naar de Lichtboei brengen, voor ons open huis (we publiceren hierop wat foto’s uit de oude doos).
We verzamelen om 18.45 uur bij school.

 Ouderhulpformulieren:

Onze hartelijke dank voor al die opgaves ! U begrijpt dat er voor sommige dingen veel aanbiedingen kwamen en voor andere wat te weinig. De leerkrachten en commissies hebben een overzicht van al dat aanbod gekregen. Wanneer we uw hulp nodig hebben krijgt u bericht. Wanneer u het hele jaar niets hoort, was er waarschijnlijk een overschot aan hulp.

 Schoonmaakploegje:

Wie kunnen er maandagavond 16 oktober even de puntjes op de ‘i’ zetten in beide gebouwen. Mocht u hierin meedraaien, dan is dat gelijk uw schoonmaakbeurt van dit jaar!

De Lichtboei en de lichtboei zijn er bijna klaar voor!

 Dienst aanstaande zondag:

De Fontein 9.30 uur; van harte welkom ! Veel leerlingen hebben een taak: Zingen / collecte / Bijbellezen / de kleuters bouwen!
De leerlingen van het tienerkoor graag om 8.50 uur aanwezig!

 Bijeenkomst leerlingambassadeurs:

Tussen de middag hadden we onze werklunch met de leerlingambassadeurs. Veel dingen hebben we doorgenomen. Zij gaan o.a. een rol spelen bij de openingstoespraken. In de komende week gaan zij hun medeleerlingen bevragen over: ‘Wat gaat goed/wat kan beter?’

 Gitaarles:

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kregen een info kaartje mee.
Aanmelden bij het cultuurbedrijf.

 Trots op de Lichtboei:

Inleiding: Op de info-avonden stelden we u deze vraag:
‘Waar bent u trots op als u aan de Lichtboei denkt?’
Al uw opmerkingen hebben we onder elkaar gezet.
Eén van de leerkrachten reageerde: Dit doet me nog meer dan een salarisverhoging!
Dank voor dat goede gevoel!!
ONZE OUDERS ZIJN TROTS OP CBS DE LICHTBOEI, ZIJ GEVEN AAN:
 • Het nieuwe gebouw
 • Saamhorigheid
 • Het nieuwe gebouw
 • De verbouwing en het resultaat
 • Ons kind gaat nog maar 3 weken naar school en heeft al zo veel geleerd! Lieve en betrokken juffen die het naar school gaan elke dag een beetje makkelijker maken. Ook de Christelijke identiteit is al goed merkbaar!
 • Creatief, veel activiteiten
 • Dat je vriendelijk wordt ontvangen
 • Christelijk onderwijs
 • Betrokken school
 • Saamhorigheid
 • De transparantie naar ouders toe, bijvoorbeeld wel/niet continurooster en hoe de beslissing tot stand is gekomen.
 • Christelijk onderwijs / betrokken
 • De toekomst, de school is prachtig, de leerkrachten zetten zich voor 100% in.
 • Identiteit / vriendelijke docenten / team / het natuurlijk spelen, voetballen-ook na schooltijd
 • Fijne, lieve leraressen die goed voor mijn zoon zorgen
 • De goede juffen
 • Kindgericht lesgeven, veel aandacht voor behoeften van het kind
 • Betrokken, persoonlijk. De Kerk-School-gezinsdiensten zijn erg mooi
 • Informatie via Digi Duif
 • Ondanks grote school, toch erg toegankelijk / Activiteitencommissie
 • Extra lessen, zoals de vrijdagmiddagoriëntatie vanaf groep 5 en de moestuintjes
 • De Lichtboei is een betrokken school, docenten zijn begaan met de kinderen. Het ‘thuisgevoel’ speelt bij ons
 • Zorgzaamheid en duidelijke communicatie, meegaand en strevend naar goede lesmethode
 • Fijne, open school, problemen kun je altijd melden
 • De school gaat mee met de toekomst
 • Ieder kind is bijzonder
 • Goede leraren en altijd in het belang van het kind
 • Veel ondersteuning voor als het niet lekker loopt met de kinderen
 • De open en goede persoonlijke communicatie
 • Gevoel van saamhorigheid, positief christelijke instelling o.a. van de directeur
 • Trots op het nieuwe gebouw
 • Prachtig gebouw en natuurlijk spelen
 • Altijd goede sfeer in school en er om heen; heel persoonlijk; positief!
 • Dat we samenwerken als ouders, kinderen, leerkrachten en directie aan een leuke school
 • Steeds vernieuwend bezig (bij de tijd blijvend qua methodes) kinderen zitten op een goed niveau houden(individueel gericht) en stapjes er bij
 • Dat ze naar het individuele kind kijken
 • Mooi nieuw schoolgebouw / manier van lesgeven
 • Vernieuwend, vooruitstrevend, goed aan het voorbereiden voor het voortgezet onderwijs en het samen spelenderwijs kinderen dingen leren
 • Identiteit
 • Positieve uitstraling / benadering kids en ouders
 • Het familiegevoel: samen willen we het beste voor het kind!
 • Aan het luisterende oor dat steeds geboden wordt
 • Een school midden in de wereld met een duidelijke identiteit
 • Grote school, maar wel heel persoonlijk
 • De Christelijke identiteit wordt echt handen en voeten gegeven, daar ben ik echt trots op!
 • Het lichtboeigevoel (tja omschrijf dat maar eens : saamhorigheid, laagdrempelig, veel overleg mogelijk. Het nieuwe gebouw natuurlijk. Ondanks grote school, voelt het niet zo. Gewoon een fijne school voor kids en voor ouders!
 • Aandacht, openheid en betrokkenheid voor de ouders en het kind
 • Prima geregeld
 • Open karakter
 • Mooie nieuwe school / Goede activiteitencommissie
 • Het gebouw (nieuw)
 • Goede activiteitencommissie
 • De goed draaiende commissies / betrokkenheid van ouders
 • Goede Activiteitencommissie
 • Betrokkenheid ouders
 • Dat de school voor geloof gaat en dat uitdraagt
 • Dat de groep waarin mijn kind zit, zo’n hechte groep is, ondanks de grootte van de groep
 • Het gebouw
 • Discipline, normen en waarden. Dit waarderen we zeer
 • Aandacht voor alle niveaus
 • Mooie school en prettige sfeer
 • Voldoende info. Betrokkenheid van de leerkrachten. Alles via Digi Duif
 • School die voor de Christelijke identiteit staat / mooi gebouw / binnenkort ook voor de onderbouw / mensen met passie voor kinderen en onderwijs
 • Dat mijn kind alle ruimte krijgt om te ontwikkelen, op zijn eigen niveau en in een prettige omgeving
 • Leerplein / talentenplein / de mooie natuurlijke omgeving en de Kanjertraining
 • Het nieuwe, mooie gebouw/het samenwerken en de gezelligheid
 • Aandacht voor alle niveaus
 • Na de verbouwing is de school zo mooi geworden
 • Hoe omgegaan wordt met leerlingen die vanuit speciaal onderwijs naar basisonderwijs overstappen; begeleiding Passend Onderwijs
 • Fijne school met Christelijke waarden
 • De liefde en de betrokkenheid van al het personeel voor onze kinderen en het belang dat Gods liefde wordt doorgegeven
 • Mooi nieuw gebouw
 • De communicatie naar de leerlingen toe/ouders via Digi Duif en de Christelijke achtergrond die ze meekrijgen
 • Betrokkenheid van leerkracht naar leerling
 • De saamhorigheid van kinderen en ouders
 • Dat de kinderen op nr. 1 staan en er goede communicatie is
 • Goede school/leuk
 • Het mooie nieuwe bovenbouwgebouw / dat er veel betrokken ouders zijn, die zich vaak inzetten voor allerlei ondersteuning
 • De vooruitgang in talentontwikkeling/onderwijs
 • De openheid naar en interactie met de ouders / het nieuwe gebouw / goede (leer-) resultaten
 • De nieuwe school
 • Mooie leeromgeving in een nieuw gebouw
 • Het blijven ontwikkelen van nieuwe methodes (het nieuwe gebouw)
 • Mooie nieuwe school, veel enthousiasme / goed onderwijs
 • De manier waarop we met elkaar omgaan
 • Een mooi nieuw gebouw en een open, prettige sfeer
 • Veel en op praktisch gebied leren
 • Vrolijk, open en betrokken school / open in de wijk / betrokken bij kinderen en alles wat ze bezig houdt en dat in deze roerige wereld / het gebouw en de leerkrachten zijn bijna perfect
 • Het nieuwe gebouw, met de vele extra mogelijkheden
 • Oog voor kinderen /, talent, vernieuwing / en de centrale plek voor het geloof
 • Het nieuwe gebouw met de vele mogelijkheden
 • Bovenbouwgebouw / leerplein / talentmiddagen
 • Musical
 • Met respect en trots met elkaar omgaan
 • Het Christelijk onderwijs
 • Er is veel gedaan in korte tijd: Verbouwen/verhuizen, lesgeven / informatie naar ouders
 • De Christelijke identiteit
 • Passend Onderwijs voor ieder niveau van levelwerk tot extra ondersteuning
 • Dat alles er netjes bij staat
 • Prachtig nieuw schoolgebouw
 • Trots op luisterend oor dat ze bieden
 • Dat er geluisterd wordt naar de behoefte van mijn kind
 • Altijd open communicatie
 • Het nieuwe gebouw: TOP
 • De gezellige relaxte sfeer, samenwerking school-ouders, saamhorigheid, verbondenheid en betrokkenheid
 • Goede organisatie, waar het geloof nog aangeschreven staat; mooie school
 • Vooruitstrevend in onderwijsmethoden, duidelijke opbouw, weinig verloop
Vier ouders geven op dit moment aan geen gevoelens van ‘trots’ te hebben
(in een enkel geval worden daar zaken onder genoemd die aandacht behoeven, bijv. ‘jammer van dat niet invoeren van het continurooster’)

‘Wat zou de Lichtboei nu als eerste moeten oppakken’:
Hoofdlijnen daarin zijn o.a. :
Computeronderwijs / Te veel Digiduifjes
De genoemde onderdelen sommen we in nieuwsbrief 4 op.

 De komende twee weken:

Zondag 8 oktober: kerk-School-Gezinsdienst in De Fontein 9.30 uur
Maandag 9 oktober : ’s avonds MR / 19.00 uur: Verhuizing opslag
Woensdag 11 oktober: Meester Gerrit naar directeurenberaad
Zaterdag 14 oktober: Scholencross
16 t/m 19 oktober: Feestweek zie programma
Vrijdag 20 oktober: Leerlingen vrij in verband met studiedag
Daarna een week: Herfstvakantie

 Nieuws van de SKN:

Verwenmiddag voor de medewerkers van BSO De Boemerang
Een keer per jaar worden de medewerkers van de kinderopvang in het zonnetje gezet. De oudercommissie had deze keer een verwenmiddag voor de pedagogisch medewerkers georganiseerd. Deze middag werden de rollen omgedraaid: de kinderen zorgden voor de medewerkers. Ze kregen een gezichtsmaskertje, een prachtig gelkapsel, nagellak in allerlei kleuren en met stickertjes, een kleurtje op de lippen en ook nog een heerlijk voetenbadje. Het was een geweldige verwennerij waar ook de kinderen veel plezier in hadden! Vooral de nagellak viel bij hen in de smaak.
Trouwdag ouders van Senna
Maandag 25 september zijn de vader en moeder van Senna getrouwd. Dit mocht natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Samen met de kinderen hebben we een prachtig boeket bloemen gemaakt. Anita heeft samen met een aantal kinderen de bloemen naar het bruidspaar gebracht. De vader en moeder van Senna waren blij verrast door dit mooie boeket!

Met vriendelijke groet, namens het team van Kindcentrum Espelervaart,
Gerrit Knijnenberg