Voor de nieuwsbrief (met de foto's !)  in pdf formaat klik hier.

    
Nieuwsbrief 3 Kindcentrum Espelervaart vrijdag 30 september 2016

 Het wordt een plaatje!


 Bouwen en afbreken: 

Of omgekeerd afbreken en bouwen; voor een -straks- nieuw schoolgebouw, is dat duidelijk! Je komt het ook tegen in relaties tussen mensen.    Relaties op de werkvloer, relaties in gezinnen etc. etc.

Scheidingen van mensen, scheidingen binnen huwelijken; het komt voor…. veel, te veel. Verdriet en lijden. Ik bedoel dat niet ‘verheffend/belerend’, want binnen onze familie en gezin is het ook ‘gewoon’ dichtbij.

Dan verdiep je je er weer eens extra in.

Jaren geleden hielden we binnen de Lichtboei een ouderpanel:   ‘gescheiden en dan …….!’

Mogelijk bestond het onderstaande boek toen al. In ieder geval raad ik iedereen -in betreffende situatie - aan om het te lezen.

70.000 kinderen (in Nederland) per jaar komen (er bij) in aanraking met een scheiding van vader en moeder (in de Arena passen er 50.000!)

Scheidingen  komen voor, zegt onze ‘dikke handleiding’, maar/en: Laten we ook (juist)dan de grootste zorg en aandacht opbrengen voor onze kinderen, ze zijn zo kwetsbaar!

Afbreken en bouwen, in tact houden of slopen; dagelijks ons aller uitdaging en opdracht om de goede keuzes te maken!

 

In biddend opzien naar onze Hemelse Vader, die weet van alle pijn en verdriet!


Dienst kerk-School-Gezin:

(zie ook de bijlage)

 

Vrije Baptistengemeente “De Fontein”

  Dienst Kerk-School-Gezin 9 oktober 2016

 Tijd: 9.30 uur

 Thema: Vertel nog eens

 

Vanuit het team:

Het team draait lekker!  Natuurlijk missen we de dagelijkse aanspraak van de ‘Triangelbewoners’, maar wij zoeken hen wel eens op en zij ons!

Juf Anja gaat stapje voor stapje vooruit, deze week was ze weer even op school, ze mist de kinderen en als een leerkracht dat uitspreekt, weet je dat het goed zit!

We gaan onze aandacht nu richten op het vertrek en afscheid van juf Anke en juf Margreet en de invulling van die lege plekken.

 

Aanstaande vierjarigen:

Zijn er nog aanstaande vierjarigen voor de periode vanaf januari 2017 (die nog niet aangemeld zijn) ?

Elk jaar weer nemen we in de maand november/december een besluit of er een extra ‘instroomgroep’ kan komen.  Mocht u buren of familie hebben die overwegen hun kind bij de Lichtboei aan te melden, laat het ons weten.

 

Vanuit de leerlingen:

De leerlingen werken hard, dat mag ook wel eens gezegd worden!

Regelmatig is er blijdschap vanwege samen spelen/samen delen, soms valt er een traan.

Zo maakte Jesse Zijlstra deze week een vervelende val tijdens de gymles. Jesse had veel pijn, in het ziekenhuis bleek zijn arm op twee plekken gebroken. Indrukwekkend voor Jesse, zijn medeleerlingen, de leerkracht en niet te vergeten zijn ouders!

Goed dat er dan mobieltjes zijn en Digi Duif!   Jesse onderging een operatie, waarbij enkele schroeven in zijn arm werden geplaatst. Beterschap namens alle Lichtboeiers!

 

Sportactiviteiten:

De sportactiviteiten beginnen weer te draaien. We kunnen niet zonder u!   Ik ben ook geen persoon die houdt van ‘stokken achter de deur’, maar ……………………

We willen graag uitgaan van het gegeven:

                     ‘Een opgegeven team doet mee als er een begeleider is’

 En hopen daarbij dat de Lichtboei een school is en blijft met volop sportactiviteiten.

 

Scholencross:

M. te Klooster regelt de formulieren en de opgave, tot op heden heeft zij 22 aanmeldingen.

Mocht uw zoon of dochter nog mee willen doen; wilt u dit dan voor 19.00 (vanavond) uur bij mw. Ten Klooster melden ?

 

Zaalvoetbal:

Op de donderdag in de herfstvakantie, voor:

     Meisjes groepen 5 en 6 en groepen 7 en 8

     Jongens groepen 3 en 4 en groepen 5 en 6

De meisjes spelen ’s morgens, de jongens ’s middags.

 

Rommelmarkt:

Het was gezellig. Als school zijn we veel spullen kwijtgeraakt waar u belangstelling voor had en dat is mooi! Toch is de opkomst van ‘kopers’ minder aan het worden.

Dat kwam waarschijnlijk ook doordat de kranten ons persbericht niet plaatsten, waardoor er geen mensen van buitenaf kwamen. De AC beraadt zich of de rommelmarkt in de huidige vorm nog doorgang vindt.

 

Driedaagse directeuren:

De directeuren van onze stichting waren drie dagen bijeen.

De plannen voor dit nieuwe cursusjaar stonden centraal + het ipad onderwijs.

In het kader daarvan bezochten we scholen in Assen en Bovensmilde.

Binnen ons team werden de eerste bevindingen afgelopen woensdag doorgenomen.

Met als gevolg:

  • Bij de verbouwing wordt een sterk Wifi netwerk aangelegd
  • De begroting van 2017 kent nu een investeringsbedrag ‘Ipads’

We houden u op de hoogte!

                             

Info-avonden:

De info-avonden liggen achter ons. In de meeste groepen veel belangstelling en een goede sfeer.

Wat de ouders van de Levelwerkers nog te goed hebben: een info-uurtje over het Levelwerk.

Kort na de herfstvakantie wordt u uitgenodigd.

 

Ambassadeurs:

De volgende ambassadeur stelt zich voor:

Hallo, ik ben John en ik ben leerlingambassadeur van groep 7. Ik vind het belangrijk dat er genoeg speelruimte is en dat er ook ‘groen speelgebied’ is.

Ook vind ik het belangrijk dat de Lichtboei een goede school blijft en dat ze alle spullen die er nu zijn ook onderhouden.

Welke ambassadeur volgt?

 

Sparen voor je school:

De Lichtboei ligt op koers, met dank aan de moeders die alle codes invoeren.

Dagenlang stonden we op plek 1, nu gaat de Zonnebloem ons even voor.   

De verwachting is dat we deze week door de ‘5000-puntengrens’ gaan.

Steeds schommelen we tussen het vijfde / zesde deel van het totaal aantal punten; het zesde deel zou zo’n € 1600, betekenen, een mooi bedrag voor de nieuwe pleinen!

 

                                                     STAND:    4648!

 

Talentenmiddag

INFO workshop brandweer/beveiliging/leger:

Op vrijdagmiddag hebben 24 kinderen van de groepen 5/6 en 7/8 zich ingeschreven voor de brandweer/beveiliging/leger.

Volgende week vrijdag  7 oktober gaan deze kinderen bij het ROC klimmen met touwen, rennen, groen schminken, enz alsof ze echte militairen zijn.

Er is dan ook gevraagd of ze oude(re) kleding en schoenen willen aandoen. 

Alvast bedankt. 

Groet, Cora Richter.

 

Werkgroep schooltijden:

Drie jaar geleden deden we uitvoerig onderzoek met als kernvraag:

                     ‘Zijn onze schooltijden / de tijden van ons kindcentrum nog van deze tijd?’

 We hadden een werkgroep / we hielden zelfs een proefweek en daarna kwam de stemming met als uitslag (afgerond)  50% wilde alles zo houden / 50% was voorstander van bijvoorbeeld continu rooster. We besloten toen alles bij het oude te laten en er na vier jaar op terug te komen.

Dit jaar-een jaar eerder- dus- pakken we deze draad weer op.  Om bij de opening van de verbouwde school/kindcentrum ook deze zaak concreet te hebben. Onze vragen op dit moment:

  • Wilt u plaats nemen in de oudergespreksgroep over dit thema?
  • Landelijk is dit thema volop in de publiciteit, wilt u ideeën / persberichten doorgeven graag!

 In de werkgroep zullen ouders / leerkrachten / MR vertegenwoordigd zijn.


  Studiedag SCPO:   12 oktober alle leerlingen vrij !

 

De komende weken:

Maandag 3 t/m vrijdag 7 oktober : Gewone schoolweek in het teken van Kerk-School-Gezin

In combinatie met Kinderboekenweek met daarin:

       Woensdag 5 oktober 8.30 uur opening op het plein met bijzondere opa’s en oma’s

(Triangelbewoners starten dan op de Lichtboei / zij zetten hun fiets even binnen de bouwhekken (meester Gerrit wijst de weg!)/het gebeuren vindt plaats op het natuurlijk speelterrein, of rond het pannaveld)


Zaterdag 8 oktober: Eerste scholencross

Zondag 9 oktober: kerk-School-Gezinsdienst

Maandag 10 oktober: ’s avonds Klankbordgroep

Dinsdag 11 oktober : Ondergetekende afwezig i.v.m. audit op andere school

Woensdag 12 oktober: Studiedag SCPO : Alle leerlingen vrij

Donderdagmiddag 13 oktober: Opa’s en oma’s komen op school met gezelschapsspelltejes

Vrijdag 14 oktober: Nieuwsbrief 4 / voorleesthee  en 15.15 uur begin herfstvakantie

 

Om aan te denken:

  • Opgave scholencross
  • Opgave zaalvoetbal

 

 Nieuws vanuit de SKN:

Brede kunst is het thema op BSO de Boemerang

Op dit moment wordt er kunst gemaakt op de Boemerang. Er worden zelfportretten geschilderd en 3D kunst gemaakt met magneetjes. Ook kralen leggen in mooie kleurcombinaties is een geliefde bezigheid.

Elke dinsdag en donderdagmiddag wordt er een activiteit aangeboden. De kinderen kunnen iedere maand op een poster zien welke activiteiten aangeboden worden.

Op dinsdag 27 september hebben we met hout, spijkertjes en draad mooie creaties gemaakt. Best wel moeilijk om die spijkertjes recht in het plankje te slaan, zonder met de hamer je vingers te raken.

De komende tijd werken we nog verder aan het thema kunst en zullen er nog heel veel mooie werkstukken gemaakt worden. Ouders maak dus maar vast wat ruimte in de vitrinekast!

Team BSO de Boemerang, Janet, Anita, Hanneke en Carla

 

Met vriendelijke groet,  namens het team van Kindcentrum Espelervaart,     Gerrit Knijnenberg