Voor de nieuwsbrief (met de foto's !)  in pdf formaat klik hier.

Nieuwsbrief 19 Kindcentrum Espelervaart vrijdag 7 juli 2017

Natuurlijk ……………. spelen:

Wat wordt er gespeeld! Heel mooi om te zien; de mogelijkheden zijn ongekend. Hockey / Panna / Tafeltennis / Natuurlijk speelterrein (direct de heuvel op-kijken wie hem is, aftellen/verstoppen achter bomen en struiken: Spanning en sensatie!
Straks-als alles klaar is- hebben we een plaatje waar we dik tevreden over zijn en de leerlingen met ons. Iemand zei eens: “Geef mensen werk, dan kun je de gevangenissen mogelijk sluiten!” Je zou kunnen aanvullen: “Geef kinderen uitdaging in spelen en leren en ‘je hebt er geen omkijken naar!” Er zou dan een logisch verband kunnen zijn tussen ‘natuurlijk spelen en natuurlijk leren’, een mooie denkopdracht als je wegdoezelt in een stoel aan het strand.
Onze Schepper heeft het zo mooi bedacht: Allemaal verschillende talenten, ……. Dan wordt het een compleet plaatje en één groot feest om met elkaar bezig te zijn.

 Vanuit het team:

De teamleden zijn met honderd dingen tegelijk bezig. De meeste gesprekken met de ouders zijn gevoerd. Alle toetsen zijn afgenomen en bijna allemaal in de computer gezet. De volgende stap: De rapporten maken. Intussen juffendag / en nog zo veel meer; topsport!
Dit jaar gelukkig weinig collega’s in de ziekenboeg, ook juf Anja gaat goed vooruit en daar worden we blij van. (ze gaat na de vakantie weer voor de groep!)
Juf Gré haakte even af en die mis je dan ook gelijk!

Ook het team ‘stond stil’ bij de prikactie; we hielden met z’n allen een fijn ontbijt; en omdat het prachtig weer was, konden we dat buiten doen.
Diverse kinderen voetbalden in de pannakooi en intussen aten wij smakelijk van de meegebrachte spullen! Compliment ook aan de ouders: Niemand vroeg om extra opvang, iedereen heeft alles kunnen en willen regelen en dat is fijn.
Dank voor uw begrip, we hopen op een goed vervolg!

 De komende weken:

We maken ons op voor de laatste twee schoolweken, hierbij het meeste in kaart gebracht:
Vanmiddag en het begin van de avond: Uitje van de ‘overblijf-hulp-leerlingen’
Het begin van de komende week is gewoon
Vrijdag 14 juli: Alle leerlingen nemen het rapport mee
Dinsdagavond 18 juli: Afscheid groep 8 JR (’s morgens de generale van de musical)
Woensdagavond 19 juli: Afscheid groep 8 HL ( idem)
Donderdagmorgen 20 juli: 10.30 uur Zwaaien we als school groep 8 uit

NB: Voor deze donderdagmorgen: De leerlingen van groep 8 trakteren dan de hele school op ijs. Mocht u een zoon/dochter hebben die op deze dag zijn/haar groep trakteert…… Dan is het misschien beter niet voor ijs te kiezen.

’s middags 15.15 uur: Alle leerlingen krijgen grote vakantie!
Vrijdag 21 juli: De leerlingen zijn vrij / de leerkrachten ‘dragen de leerlingen over’

 Renovatie:

  • Alle noodlokalen zijn gesloopt
  • Alle moestuinen zijn aangelegd
  • Het schuurtje is in aanbouw
  • Het zandbed voor het onderbouwplein ligt klaar
  • Bij dat onderbouwplein zijn wat tegenvallers, toch kunnen we dinsdag van start!
 Vakanties cursusjaar 2017-2018:

Grote vakantie 2017: Van vrijdag 21 juli tot en met zondag 3 september
Herfstvakantie: Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober
Kerstvakantie: Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari
Voorjaarsvakantie: Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag: Vrijdag 30 maart en maandag 2 april
Meivakantie: Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei
Start zomervakantie 2018: Vrijdag 20 juli

NB: Als Lichtboeiteam hebben we een aanvraag gedaan om een studie tweedaagse te houden, aansluitend aan één van de genoemde vakanties, u hoort nog voor de grote vakantie of dit door gaat en waar die dagen gepland zijn!

Dinsdag aanstaande vervolg werkzaamheden aan het onderbouwplein.

 De schoolreizen:

Waren fantastisch: Kijk op de website! Met dank aan de AC!
De moestuinen zijn zichtbaar; en voor alle duidelijkheid:
De binnenkant schuurconstructie is van het hout van de noodlokalen!
Met compliment aan onze klusjesmannen!

 Overleg met leerlingambassadeurs:

We hadden een goed overleg met de leerlingambassadeurs.
Straks nemen we afscheid van de leerlingen groep 8 en er zijn reeds twee nieuwkomers:
  • Mattanja Kamphuis
  • Stan van Dalfsen
(Nu nog in groep 4, na de vakantie groep 5)

We vragen altijd vooraf: Waar willen jullie het over hebben.
Ze wilden in ieder geval spreken over de combinatiegroepen en dat hebben we gedaan.
Daar kwam een opdracht naar het team uit:
“Wat kunnen we doen om meer verbinding te krijgen tussen de leerlingen van elk leerjaar?”
Dat gaan we (de teamleden) uitvoerig bespreken.
Aan het eind maakte juf Agnes van elke ambassadeur een foto, zodat onze leerlingenraad straks in de hal zichtbaar is!

 Nog één keer verhuizen:

Aan het eind van het jaar vragen we nog één keer om uw flexibiliteit:
In de laatste schoolweek hebben we beide speellokalen volop nodig voor twee afscheidsavonden groep 8.
En daarbij: De generale repetities voor de musicals.
Daarom willen we:
1. De komende week gebruiken om een 'lokaaltje' in de middenruimte te ontwerpen.
2. Op maandagmiddag 17 juli verhuizen we de inhoud van het lokaal van groep 1 J
3. Op de laatste dinsdag / woensdag en donderdag maakt groep 1 J dan gebruik van dit lokaal.
We hopen op uw begrip!

  Schommel te koop:

De schommel op de foto is te koop; hij is van de Ukkenburcht, dus de opbrengst komt hen / het plein ten goede.
Voor alle duidelijkheid:
  • Hij is uit elkaar te halen
  • De betonvoeten krijgt u er bij
  • Ook de twee schommels zijn inclusief
Een bod kunt u via Digi Duif uitbrengen; en wilt u hem bekijken; u weet hem te vinden.
Voor de grote vakantie willen we hem graag kwijt.
Waarom doen we hem weg: Nu het peuterplein aan de Zwarte Water kant is, wordt de gele schommel voor de peuters.
Laten we beginnen te bieden vanaf € 20,-

Met vriendelijke groet namens het team van Kindcentrum Espelervaart,

Gerrit Knijnenberg