Voor de nieuwsbrief (met de foto's !)  in pdf formaat klik hier.

Nieuwsbrief 19 Kindcentrum Espelervaart vrijdag 23 juni 2017

 Het oude opruimen: 

Wat ruimt het op bij de Lichtboei; binnen het gebouw is er al heel wat verouderd materiaal weggedaan en ook buiten -die oude noodlokalen- . Het is een feest voor het oog zo ruim, open en licht het is geworden en zo veel speelruimte de leerlingen hebben/krijgen. Het werd ook tijd om op te ruimen; veel was rot; er huisde zelfs een ander volk in de spouwmuren van het gebouw. Een volk dat erg kan steken. Het zijn goede symbolieken voor ons eigen leven; het kan rommelig zijn; opruimen is dan mooi!

 Vanuit het team:

Juf Rianne heeft de draad weer opgepakt en daar zijn we blij mee. Juf Anja is veel op school ter ondersteuning van de leerkracht en de leerlingen en dat is super.
 
Acties in het onderwijs:
Aanstaande dinsdagmorgen de prikactie in het basisonderwijs.
Het team van de Lichtboei heeft het als volgt opgepakt:
 • Team begint met een ontbijt op school en daar is zeker het een en ander te bespreken
 • Team zet computers open; vanaf 9.00 uur bent u als ouder welkom om samen met uw kind(eren) even een signaal af te geven naar het ministerie (u kunt dan de digitale petitie ondertekenen)
 • Op deze plek hoeven we niet te herhalen waar we ons zorgen over maken, dat wordt in de pers reeds breed uitgemeten
 Renovatie:

De afgelopen twee weken zijn weer veel stappen gezet:
 • De meeste noodlokalen zijn nu weg
 • De (aanstaande) moestuinen werden zichtbaar
De volgende stap zal zijn:
 • De aanleg van het nieuwe plein aan de onderbouwkant
 • Het reinigen van de muren van het OB-gebouw
 • Het schilderen van de buitenkant van dit gebouw
 • En dan trekken we het onderbouwgebouw in om het meer te laten aansluiten aan het mb-gebouw
 Schoonmaakavond:

Komende woensdagavond; sommige ouders van groep 8 hebben een avond op het Emelwerda: Dan gaat u daar naar toe (dat gaat voor!)

 Welkom aan Marc Lennips:

Marc fijn dat je er bent! Je hebt de afgelopen week al lekker meegedraaid en het is heel mooi hoe jij de dingen onder woorden kunt brengen en ook je keuzes maakt, zoals bij de schoolreis van aanstaande maandag.
Marc draait mee met de leerlingen in groep 4GM juf Gré en juf Mirjam.

 Met onze ouders in gesprek:

Twee avonden hebben we gesproken met ouders en dat was goed; ‘met ouders kom je verder’ dat moet ons uitgangspunt blijven.
Twee hoofdthema’s kwamen aan de orde:
1. Schooltijden en continurooster:
Binnen de groepjes werden standpunten en motivatie gedeeld. En was er over het algemeen begrip voor elkaars belangen. De werkgroep komt maandag bij elkaar en dan is het ook zaak om dinsdag de geluiden bij u te hebben!
2. Groepsindeling en combi groepen:
Er werd uitleg gegeven over de 9 modellen die mogelijk waren en waarom het team (MR en Klankbordgroep) instemden met dit gekozen model. Er kwamen enkele vragen over combinatiegroepen. De ‘moeilijkste’ vragen die gesteld werden:
“Zijn het altijd dezelfde leerlingen die in zo’n combinatiegroep geplaatst worden?” en
“Is een combinatiegroep 6-8 wel verstandig?”
Het team is bevraagd in de twee dagen daarna; ik legde ze o.a. de vraag voor:
“Zou je elk jaar een derde deel van een leerjaar uit een groep moeten halen, zodat iedereen in een combinatie komt?” Het is dan logisch dat je een wedervraag krijgt: “Vind je dan het systeem belangrijker dan het individuele kind?”
Dat heeft ons tot de conclusie gebracht: We kijken vooral naar de individuele kinderen en zijn er zorgen bij ouders dan horen we die van u en proberen tot een goede oplossing te komen. Ook voor de 6-8 zijn voor en tegens te noemen; leerkrachten spreken er over met hun groep en ook daarbij: Kom als dat nodig is!

 Sponsorkindje

Deze maand zorgt groep 5LS dat er voldoende geld komt om ons sponsorkindje te ondersteunen. Hierbij een verslag van onze eerste actie om het geld bij elkaar te krijgen, samengesteld uit opstellen van de kinderen. Meer foto’s zijn te vinden op de website!

 Koekjesactie voor Zefa

Groep 5 LS heeft geld opgehaald voor ons sponsorkindje Zefa.
Hij is arm en kan door ons geld naar school. (Foske)
We hebben koekjes gebakken met de hele groep. De kinderen hebben de koekjes verkocht; het geld ging naar Zefa. (Twan W)
We moeten 35 euro sparen. (Marleen) De kinderen moesten zelf spullen meenemen, bijvoorbeeld suiker, meel, vormpjes en een schaal. (Stan)
Het was heel gezellig maar het moest wel serieus (Lieroy)
De koekjes roken heerlijk en ze zagen er lekker uit. (Dewi)
De koekjes kostten 50 cent. Ze zijn lekker! (Zhi-En) Het was echt super leuk! Andere mensen moeten het ook doen. (Quint)
We hebben echt heel erg ons best gedaan en het was heel leuk. (Ryan)
Mensen die in vrede leven moeten arme mensen helpen (Stijn)
Dus help ons met acties! (Jasmijn)

 Groepenverdeling 2017-2018:

De indeling (model H) las u de vorige keer. Inmiddels hebben we alle leerkrachten ingedeeld en nu zitten we in de afrondende fase als het gaat om ‘welke leerling in welke groep?’
Op de jaarkalender staat publicatie groepsverdeling 30 juni.
Dat proberen we nog steeds te halen!
 
 De schoolreizen:

U ontving alle informatie. Ook voor u nog wel even handig wat de globale busindeling is. (kijk daarvoor bij de nieuwsbrief in PDF-formaat)
Het past ons de leden te danken van de Activiteitencommissie, het is allemaal weer super geregeld! Vanaf deze plaats wensen we jullie veel plezier.
 
 De komende twee weken in beeld:

Maandag 26 juni : Schoolreizen groepen 1 t/m 7
’s avonds: Werkgroep schooltijden
Dinsdag 27 juni: Prikactie leerkrachten BAO / start met leerlingen een uur later!
Woensdag 28 juni: Schoonmaakavond
Vrijdag 30 juni: (zonder tegenbericht) Groepsindeling (alle gegevens 2017-2018)
Verder twee vrij gewone schoolweken.
 
 Weer spullen weg te geven:

De volgende zaken hebben we in de aanbieding (voor u gratis af te halen):
 • Vier verschillende kasten
 • Twee bureaus/tafels (waaronder een hoekbureau)
 • 8 stoelen met blauwe bekleding
Als u komt kijken en u heeft belangstelling is het direct voor u!
We willen aanstaande woensdag alles weg hebben!
 
 Overleg met leerlingambassadeurs:

Komende vrijdag willen we graag weer een werklunch hebben met onze leerlingambassadeurs.
Op dat moment proberen we ook een mooie foto van jullie te maken, zodat die een mooie plek in ons schoolgebouw krijgt! Nemen jullie allemaal je eigen broodje mee?!
Juf Daniëlle / meester Gerrit
 
Ander nieuws vanuit ons Kindcentrum:
 
Nieuws uit de Ukkenburcht.

Het thema ‘Klein mannetje heeft geen huis’ en het peuterfeest liggen al weer achter ons. Het feest was erg geslaagd. Het was een zonnige en gezellige ochtend met alle kinderen en ouders. Mede dankzij de groep-8-leerlingen van meester Hanri hebben de kinderen buiten heerlijk spelletjes kunnen spelen. Nogmaals bedankt jongens en meiden!
Binnen hebben we met open mond zitten luisteren naar de voorstelling ‘Klein mannetje’ verzorgt door theater Letterlandt. Een mooie afsluiting op ons thema!
De komende weken blijven we nog even ‘dicht bij huis’. We gaan namelijk werken over de bouwvakker.
 
Het nieuwe thema: Ik word bouwvakker!
 
Aan de hand van het boekje: “De bouwvakker” geschreven door Liesbeth Slegers gaan we samen met de kinderen ontdekken wat een bouwvakker doet, welke kleding hij draagt, hoe je een huis bouwt en welke machines daarvoor nodig zijn. Ook gaan we uiteraard een kijkje nemen bij de sloop van de noodgebouwen en hopen we daar misschien een echte bouwvakker te zien en te spreken!
Kortom, hoort u de komende tijd lawaai, dan komt dat waarschijnlijk vanuit onze Ukkenbucht-bouwplaats. ;)
Zo leren we spelenderwijs om…
- Nieuwsgierig te zijn;
- Te uiten en vormgeven.
 
Spullen voor het thema

Heeft u spullen die heel goed bij het thema passen? Zoals bijvoorbeeld…
 • Bouwspeelgoed *Betonmolen, graafmachine;
 • Bouwvakker-verkleedkleding;
 • Een restje cementmortel;
 • Een leuk boekje of puzzel.
… we lenen het graag van u!
 
De bijbel

Ook in de bijbel worden er huizen gebouwd. Afgelopen week hebben we al geluisterd naar het verhaal over Noach. Hij moest een boot bouwen voor zichzelf, zijn familie en al de dieren. De komende weken gaan we kijken naar het verhaal over de dwaze en wijze bouwer.
Daarnaast gaan we ook een lied leren van het bekende duo, Elly en Rikkert. Het lied: ‘Kijk daar een metselaar - samen’.
In de link hieronder vind u alvast een mooi filmpje van dit lied.
 
 Juf Gerbrig

Tijdens het peuterfeest hebben we Juf Gerbrig uitgezwaaid. Zij is met verlof gegaan. Eind Juli hoopt namelijk de baby te komen. We hopen dat ze heerlijk zal uitrusten en genieten van de paar weken thuis en dat alles goed zal gaan als de bevalling zich aandient!
 
 
Met vriendelijke groet namens het team van Kindcentrum Espelervaart,
 
Gerrit Knijnenberg