Voor de nieuwsbrief (met de foto's !)  in pdf formaat klik hier.
 

Nieuwsbrief 13 Kindcentrum Espelervaart vrijdag 17 maart 2017


Omdat ik zo veel van je hou:

Ik hoef mij zelf niet groot te houden, Want U kijkt toch dwars door mij heen. Ik hoef geen mooie jas te dragen U ziet mijn hart en dat alleen.

Ik hoef niet mooi of lang te bidden, Want stamelend kent U mijn klacht. Geen volzinnen hoef ik te zeggen, U hoort mijn schreeuw ook in de nacht.

Want sinds die ene Goede Vrijdag. Is het weer goed, in Jezus naam, Hoef ik alleen maar te’accepteren, Dat U recht achter mij ging staan.

Dat U mij neemt zoals ik ben, Zonder voorwaarden, in Uw trouw. Ik snap het niet, maar U zegt steeds 
….. omdat ik zoveel van je hou!
 
 
   

  Vanuit het team: 

Het team heeft zich voorbereid op de 10-minuten gesprekken die vanaf komende week starten. Daarnaast zijn de eerste gesprekken over komend cursusjaar al weer gaande! 

En bovenal: Kijken we allemaal uit naar de komende verhuizing en het in gebruik nemen van het compleet vernieuwde midden-/bovenbouwgebouw. Het is nu al een feest als je er in rond loopt.

 Leerlingen die afscheid nemen:

In goed overleg met alle betrokkenen nemen we afscheid van drie leerlingen: 
 • Tim Vernooij vervolgt de schoolloopbaan op de Roderick van Voorstschool
 • Nore van Gerner op de Zevensprong
 • Tygo Willems gaat ook naar een nieuwe school in Hoogeveen en gaat daar met het hele gezin ook wonen!

We danken jullie allemaal voor de tijd die we met jullie mochten meemaken en ook de ouders voor de gesprekken die we mochten voeren.

  De instroomgroep:

Van harte gefeliciteerd, Fabian Kaliciak met je vierde verjaardag en welkom bij de vriendenclub van juf Jeannette!

  Vanuit de werkgroep schooltijden:

Aan het begin van de middag ontving u de informatie betreffende de proefweek.Enige tijd geleden spraken we nog over twee proefweken, de werkgroep is terug naar één, aangezien we een variant hebben laten vallen. 

  Voorleeskampioenschappen:

Dinsdag 14 maart was de kwart finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Er zijn erg goede voorlezers In de Noordoostpolder waarvan Sarah uit groep 7 er één van was. Alle klasgenoten van deze leerlingen hebben genoten van de leuke, spannende en grappige voorleesverhalen en van een optreden van Ziezus. De jury had een moeilijke taak om te kiezen wie er doorgaat naar de halve finale. Helaas is de keuze niet op Sarah gevallen.

 Nieuws van de bouw:

Met een strakke planning (zie deur van het onderbouwgebouw) halen we als oplevering de woensdag voor de meivakantie.
Ook in de afgelopen twee weken is er veel gebeurd.
De meeste groepen 4 t/m 8 zijn nu ‘op bezoek geweest’ o.a. in hun nieuwe lokaal en ze vinden het allemaal fantastisch; vanmorgen zei een leerling:
“… dit gaat de mooiste school worden!”

Wat is er in de afgelopen weken gebeurd:
 • In 6 lokalen en op het kennisplein hangen de plafonds er in
 • Daar brandt de kachel / kunnen de lampen al aan / en draait het afzuigsysteem
 • Van de groene gevels (voorjaar!) is nu 2/3 deel klaar
 • Het schilderwerk is in alle lokalen afgerond en ook in de meeste gangen
 • Opdracht is verstrekt aan de interieurbouwer voor de vaste inventaris
 • Opdracht is verstrekt aan de inrichter van de teamkamer
 • Komende dinsdag start het vloerbedrijf met egaliseren/het aanbrengen van een vochtbeschermerde coating en daarna volgt het linoleum:
 Wat extra info had ik u beloofd over het kennisplein:

 • Lopen we door de gang daar naar toe, dan zien we aan de rechterkant oranjedeuren naar de lokalen en in de linkergang groene deuren (bij de westkant worden de deuren blauw)
 • Eén wand van dat kennisplein heeft een nieuwe deur gekregen naar de kopieerruimte
 • Rondom deze deur komt een kastenwand met planken voor de computers
 • Dan staan er op het kennisplein diverse palen (die het dak ondersteunen)
 • De palen in het midden vormen het uitgangspunt voor een halfronde combinatie van zitbank en computertafels
 • Verder zal dit kennisplein gevuld worden met tafels voor het zelfstandig werken
 • In de gangen die er op aansluiten staan garderobekasten voor de jassen van de leerlingen
 • Samenvattend het kennisplein voor: Zelfstandig werken/computerles/Levelwerk enz. enz.
 Opgave avondvierdaagse

Ook de avondvierdaagse commissie is al weer volop bezig met de voorbereidingen.
In de bijlage leest u dit allemaal.
Dan werken we met een link om aan te melden. Deze staat hieronder vermeld, maar werkt in deze PDF niet. (in het Digi Duif bericht werkt hij wel)
Via dit formulier kunt u uw kind opgeven voor de avondvierdaagse. Ook kunt u hier aangeven of u mee wilt lopen als begeleiding. U hoort nog welke dag(-en) u wordt ingedeeld. Mocht u meer kinderen willen opgeven, dan kan dat. Na verzenden kunt u nog een formulier invullen. U kunt dus ook aangeven welke ouder met welk kind meeloopt. Bijv. Papa kan met Annemarie meelopen op dinsdag en vrijdag. Mama kan met Klaas meelopen op woensdag en donderdag. Let op dat je per avond maar bij 1 kind kunt/mag opgeven. Dit om de fouten in de planning te beperken.
 
 
Atletiekmiddag:

Tevens sturen we een bijlage mee voor de atletiekmiddag. Ook deze spreekt voor zich.
Vraag: vanuit de sportcommissie:
Welke ouder zou structureel kunnen helpen bij de voorbereiding aanmelding scholencross/atletiekmiddag. Mw. Ten Klooster vraagt om extra hulp!
 
 22 maart: Open Dag voor nieuwe gezinnen:

Belangstellende gezinnen (om hun kind mogelijk aan te melden bij onze school) zijn van harte welkom!
 
 Boomfeestdag:

Dit jaar is de Lichtboei weer aan de beurt!
De ouders van de betreffende groep ontvangen de nodige informatie. (het betreft de groepen 7/8 HL en 8 JR)
 
 Schoonmaak:

Dank voor uw inzet; 4 lokalen zijn weer fris.
Over de aanstaande grote schoonmaak nieuw gebouw, krijgt u alles over een paar weken te horen!
 
 Pleintegels:

De eerste tweehonderd tegels zijn gehaald en dat is mooi.
Verder staan er een paar honderd in bestelling; belt u gewoon als u ze kunt gebruiken, dan maken we een afspraak!
En voor de rekenaars: Voor elke vierkante meter die we ‘kwijt raken’ ontvangen we € 2,80.

 De komende twee weken in beeld:
Maandag 20 maart: Start 10-minuitengesprekken / ’s Avonds werkgroep schooltijden
Woensdag 22 maart: Open dag nieuwe gezinnen / boomfeestdag 7/8 HL en 8JR
Maandag 27 maart t/m 31 maart: Proefweek continurooster
Vrijdag 31 maart: Nieuwsbrief 14
 
 Nieuws van juf Pieta:

Het is weer eens tijd om jullie te vertellen over onze stichting en wat we o.a. met het geld dat de Lichtboei heeft ingezameld hebben kunnen doen.
In juli 2016 zijn we verder gegaan met de medische post. Nu vooral met de afwerking. Er zijn ramen en deuren geplaatst, de muren, vloeren en het plafond zijn afgewerkt en de stroomkabels en leidingen voor het water zijn aangelegd. Ook is er een watertoren met een tank van 3000 liter gebouwd. Daarnaast is er begonnen met de bouw van het huis voor de toekomstige arts. Dit is belangrijk om straks een goede arts te kunnen aantrekken.
We zijn nu bezig met geld inzamelen om de post af te kunnen maken. Ook proberen we hier en in Guinee fondsen te werven die ons aan materiaal voor de inrichting kunnen helpen.
Ik heb bij het bestuur onbetaald verlof aangevraagd en gekregen en eind juli van dit jaar vertrekken Akim en ik voor minimaal 7 maanden naar Guinee om de post af te bouwen, in te richten en operationeel te maken. 
 
Groeten van juf Pieta
Website: guelabomah.wordpress.com
E-mail: pieta.kronemeijer@scpo-nop.nl
Tel: 0514-785107 of 06-86264645
Rek. Nr: NL06INGB 0005 8316 49
 
Kijken naar een musical groep 5 t/m 8:

Vrijdagmiddag 24 maart gaan wij met de groepen 5 t/m 8 kijken naar de musical Daniël. Deze musical wordt opgevoerd door het Kinderkoor Spirit.
Veel leden van dit kinderkoor zitten ook bij ons op school. Vandaar dat wij uitgenodigd zijn om naar de generale repetitie te komen kijken.
Er speelt ook een aantal kinderen uit groep 4 mee. Mochten er kinderen van deze groepen ook willen komen kijken, dan mag dat.
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 worden om 13.15 uur verwacht bij de Fontein, Wilgenlaan 4.
De overblijfkinderen fietsen met de leerkrachten vanaf school naar de Fontein.
Om 15.15 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden bij de Fontein.
Kinderen die niet opgehaald worden en alleen naar huis mogen vanaf school, kunnen dan met de leerkrachten eerst terug naar school fietsen.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u reageren via de knop onder aan dit bericht.
 
Namens Kinderkoor Spirit,
 
 Mocht u in het kader van de 40-dagentijd nog een voorstelling willen bijwonen:

(Bezoektip van Marion Mulder)

Binnenkort ga ik (als onderdeel van het vocalisten team) samen met de Zandtovenaar (Gert v.d. Vijver) en Martin Brand op theatertour door het land met de muzikale voorstelling 'De Passie Nabij'.
In De Passie Nabij worden alle grote thema's rondom het Paasfeest tot leven gebracht met bekende liedjes van o.a. Bløf, Marco Borsato, Guus Meeuwis, Stef Bos en Liesbeth List, maar ook met de klassieke muziek van bijvoorbeeld Bach.
https://youtu.be/HyoDYXhcbnc
Dit jaar spelen we ook een aantal middag/familievoorstellingen. Op Goede Vrijdag om 15:00 uur is de voorstelling in de Stadsgehoorzaal in Kampen.


Marion Mulder

Nieuws vanuit de andere afdelingen van Kindcentrum Espelervaart:

Nieuws uit de Ukkenburcht

Thema: Mee zwemmen met… schildpad, eend en kikker. 

Van onder water gaan we naar boven water. Elke 2 weken werken we over een ander waterdier. We starten met schildpad, daarna komt de eend en als laatste de kikker. Gaandeweg zullen we al steeds meer in voorjaarsstemming komen.
Wat we onder andere gaan doen…
- Een cd-schildpad maken;
- Een schildpad race-spelletje doen;
- Een nestje maken voor eitjes;
- Een wandeling maken naar het park om de eendje te bekijken en te voeren;
- We krijgen een aquarium met kikkerdril;
- Springspelletje met kikkers;
- Liedjes zingen over de dieren;
- Spelen in de schildpad-/ eend-/ kikkerhoek;
- Boekjes lezen.

Liedjes
We hebben weer een liedjesmand in de klas. Hieruit kunnen de kinderen liedjes kiezen als we gaan zingen. De volgende liedjes zitten in het mandje:
- Alle eendjes zwemmen in het water. https://www.youtube.com/watch?v=XO5f4N7f3w8
- Jezus houdt van alle kleine kinderen https://www.youtube.com/watch?v=__VgSpeRt5s
- Lees je bijbel bidt elke dag https://www.youtube.com/watch?v=wMLsuXmy2u8

Prietpraat
Een jongetje vertelde dat Paulina op visite was geweest. Vraagt de juf aan het jongetje: “Maar wie is Paulina?” Jongetje antwoord: ”Gewoon, een mens!”

We zijn aan het praten over spelletjes. Zegt één van de kinderen aan tafel:”Jahaaa, dan moet je drollen met een bobbelsteen!”

Moeder vraagt aan haar kind: “Wat ga je vandaag doen bij de juf?” “Lekker rommelen”, antwoordt het kind resoluut.

Juf Inge had de hik en zei dus ook: “Ik heb de hik”. Prompt laat een jongetje een boer en zegt: “Ik heb een boer”.

Welkom en tot ziens.
Vier kinderen hebben voor de voorjaarsvakantie afscheid genomen en zijn naar de basisschool vertrokken. We wensen Lotus, Djaniel, Caleb en Gerwin veel plezier op hun school en als we elkaar zien, dan zwaaien we uiteraard even. ;)
Inmiddels hebben nieuwe kinderen de lege plekjes weer ingenomen die er waren ontstaan. We hopen dat Luuk, Milou, Bram, Tamar, Renske, Julia, Marie-Louise, Michael en Djuna een fijne tijd bij ons zullen krijgen!

Hartelijke groet,

Esther, Gerbrig en Inge

Namens het team van KC Espelervaart Gerrit Knijnenberg