Voor de nieuwsbrief (met de foto's !)  in pdf formaat klik hier.
 

Nieuwsbrief 12 Kindcentrum Espelervaart vrijdag 3 maart 2017

 Storm en de (appelboom):

Af en toe mag je als opa/oma met je kleinkinderen op stap.
Rond de 12 jarige leeftijd laten we ze altijd zelf een bestemming kiezen.
Zo kwam onze oudste kleindochter met het idee om o.a. naar de film ‘Storm’ te gaan. Een jeugdfilm die het verhaal vertelt van precies 500 jaar geleden (1517 :Een tijd waarin we in Nederland nog wat minder vrijheid hadden om te denken/te geloven wat iedereen wil denken/wil geloven).
Het werd een gezellige dag: Eerst het Fries schaatsmuseum, even shoppen in Sneek en daarna naar de film.
 
 
Een spannende film, met een mooi verhaal. Inderdaad 500 jaar geleden. De naam van Luther kwam er een paar keer in voor. Het bewuster nadenken over kerk en samenleving. Nou was Luther natuurlijk ook een mens met zijn fouten en gebreken, beslist geen heilige.
Een mooie (indrukwekkende) uitspraak van hem is:
 
“Als ik wist dat er morgen een einde zou komen aan deze wereld, zou ik vandaag nog een (appel-)boom planten.
 
Een mooie gedachte: Bezig blijven op deze aarde, zo lang het kan en mag!
In het kader daarvan (de viering van 500 jaar terug) wordt scholen rond 31 oktober een appelboom aangeboden. De Lichtboei heeft hem ook aangevraagd en natuurlijk planten we hem in onze ‘nieuwe boomgaard’ op het groene leerplein. Als teken: We blijven (met elkaar) bezig in Gods Schepping !
 
 Vanuit het team:

Het team heeft genoten van een welverdiende vakantie en is weer enthousiast gestart.
De verschuivingen in verband met de start van de instroomgroep en daarmee de andere veranderingen (o.a. in groep 4) zijn door de ouders en kinderen goed opgepakt.
Juf Anja komt steeds meer terug en dat is een heerlijk gevoel!
 
 Onderwijskundig:

Het team had afgelopen woensdagmiddag een volgende scholing in onze nieuwe spellingsonderwijs:
‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’
De resultaten van de januari toetsen worden geanalyseerd en daarna worden/zijn de groepsplannen aangepast! En daarmee het onderwijs!
 
 De instroomgroep:

Een heerlijk gezicht die nieuwe groep. Ze hebben een plek gekregen in het eerste speellokaal en als je die gezichten ziet: Wat hebben we dan een fantastisch werk als ouders/team.
Hieronder ziet u de voltallige groep en daaronder de instromers die direct na de voorjaarsvakantie kwamen:
 
Instroomgroep J (van juf Jeannette) / en er komen nog meer vriendjes en vriendinnetjes

 En wij zijn de nieuwe Lichtboeiers:

 Van harte gefeliciteerd met jullie vierde verjaardag:

 Van links naar rechts op de foto:

    Myla van Zurk     Fleur Hakvoort    Roan van Bemmel   Tijn Hakvoort    Kim Geurtzen


 Vanuit de werkgroep schooltijden:

De werkgroep kwam deze week weer bijeen, de conclusies tot op dit moment zijn:

1. We gaan (met ouders en team) twee modellen in overweging nemen: 

2. A. Het model zoals we nu werken B. Een model met continurooster (alle leerlingen blijven op school eten). 

3. Hier gaan we een proef mee draaien (alle info hierover ontvangt u nog).

4. Nu kunnen we al vast melden dat de BSO in die proef mee draait.

5. En die proefweek houden we van 27 t/m 31 maart. 

6. Concreet: In die week is het niet nodig de leerlingen tussen de middag op te halen en weer te brengen: Ze blijven allemaal op school eten. De Boemerang start vanaf 14.30 uur; de leerlingen die na schooltijd naar huis gaan worden dan om 14.30 uur door u opgehaald.

7. Na de proefweek komt de enquête en op basis van de uitslag de verdere besluitvorming. 

8. Alle info komt naar u toe; mocht u dringende vragen hebben over die proefweek; stel ze gewoon! Dan nemen we de antwoorden in de info mee voor alle ouders.
 
 Nieuws van de bouw: 

Sommige ouders vroegen: “Laat eens wat van binnen zien, hoe wordt de nieuwe inrichting?”

In deze nieuwsbrief iets over het talentenplein: Dit talentenplein kent o.a. een ‘KOOKEILAND’; naast de dagelijkse koffie voor team en anderen, zijn de leerlingen hier bezig met ‘koken, bakken enz. Op het plaatje ziet u het grote aanrechtblad. De achterkant van de keuken kent aan keukenkant (de kastjes enz.) met keukenspullen en aan de achterkant daarvan bevindt zich de gereedschapskast voor houtbewerking enz. De kleur van de foto’s is niet van al te beste kwaliteit, maar neem van mij aan dat het kleurrijk is!

En verder: 

 • Buiten kan men moeilijk verder, het is te vochtig om te kunnen voegen.
 • Binnen zijn de veranderingen des te groter:
 • Drie lokalen aan fietspadkant zijn afgeschilderd en de plafonds en verwarmingen zijn aangebracht.
 • De nieuwe binnendeuren zijn gearriveerd.
 • Over de nieuwe verlichting zijn de laatste besluiten genomen.
 • Besluiten over vaste inventaris (waar we de volgende keer plaatjes van laten zien) vallen in de komende week.
 • Vanmorgen hadden we een afspraak op het gemeentehuis i.v.m. de verwijdering van de zes noodlokalen (ook dat is ingepland).
 • Eerst staan we natuurlijk voor een schoonmaak- en verhuisoperatie; daar hoort u binnenkort meer over!
 • Wat wordt het allemaal mooi!
 • Op het talentenplein komen natuurlijk ook de handenarbeid-tafels / de techniektorens etc.
 • Volgende keer laten we wat zien van het ‘kennisplein’

Eindig ik met een vraag aan u:

 • We zijn ver met de (speel-)pleinplannen.
 • Van het mb-gebouw gaan we nu al het straatwerk vervangen.
 • De vraag is: Wie kan de huidige stoeptegels gebruiken? U of een kennis van u?
 • Komende week maak ik even een briefje, waarop u kunt intekenen; u hoort binnenkort ook in welke week u ze kunt halen.
 • Elke vierkante meter die we kunnen weggeven (gratis dus), levert voor ons weer geld op waar we leuke dingen mee kunnen doen! (de aannemer hoeft ze dan niet te verwijderen / in containers af te voeren etc.) in totaal beslaat het meer dan € 2000, winst! (voor de school)

Het kookeiland                                               De achterkant van die keuken met gereedschapskast       

 

 Ouderavond ‘Ouderbetrokkenheid’:

Aanstaande maandag zou er -voor ouders die zich daarvoor opgaven- een gespreksavond zijn. 
Deze was al een keer uitgesteld, maar moeten we nog een keer uitstellen. 
Op dit moment komt de avond even te vroeg voor de Leer- / Ontwikkelgroep communicatie. 
We hopen op uw begrip en deze groep mensen van het team (LOG communicatie) gaat volop bezig met een goede voorbereiding!

 Voorstellingen Cultuurbedrijf Noordoostpolder: 

Diverse groepen hebben weer ingeschreven voor diverse voorstellingen:
Groep 1-2 Verhalen Spelen
Groep 4 Leuk! Lekker zingen over …….
Groep 5 en 6 Smakelijke Sprookjes 
Groep 7 Veerkracht
Van de leerkrachten hoort u de data en de organisatie

 Uitnodiging 10-minuten gesprekken:

Vanaf vanmiddag 17.00 uur kunt u inschrijven/inplannen voor de 10-minutengesprekken! 
Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs: Alle groep acht-leerlingen hebben we besproken (meester Jan/Hanri met juf Tiny/meester Gerrit) In november gaf de leerkracht zijn voorlopig advies aan. 
Nu het definitieve advies / naast de mening van de leerling / de visie van de ouders……., dan de aanmelding voor het VO. We wensen jullie fijne gesprekken toe en dat allemaal in het kader van de toekomst! 

 De komende weken:
 
Vrijdag 3 maart : Vanaf 17.00 uur inschrijving 10-minutengesprekken
Vanaf maandag 6 maart: Gesprekken groep 8 VO
Dinsdag 14 maart: Schoonmaakavond 4 groepen (ontvangen een uitnodiging)
Vrijdag 17 maart: Nieuwsbrief 13 en aanmelding VO. 

 Levelwerk groep 3:

De voorbereidingen om te starten met levelwerk in groep 3 zijn in volle gang.
De ouders van de leerlingen die in aanmerking komen, worden door de leerkrachten benaderd.
Juf Agnes zal deze leerlingen begeleiden.

 

NIEUWS VAN kinderdagverblijf Schanulleke

CARNAVALSFEEST OP SCHANULLEKE,

Op maandag achtentwintig en dinsdag negenentwintig februari mochten alle kinderen verkleed naar de locatie komen. En dat hebben ze gedaan! Alle kinderen zagen er  prachtig uit! 

‘s Ochtends hebben we geschminkt en werd er flink gehost en gedanst op carnavals muziek.  ’s Middags was het tijd voor spelletjes. Onder andere koekhappen. Het waren twee heerlijke feestdagen. 

Met vriendelijke groet,      

Team kinderdagverblijf Schanulleke                                   

Open dag voor nieuwe gezinnen:

22 maart is er open dag voor nieuwe gezinnen, dat is op alle basisscholen in de NOP. 

De aankondiging verschijnt in de krant en op de schooldeuren. 

(wijs uw vrienden / bekenden er op, ook los van deze open dag kunnen ze bellen voor vrijblijvende kennismaking en rondleiding, dan hebben we zelfs meer tijd!) 

Met vriendelijke groet

Namens het team van KC Espelervaart

Gerrit Knijnenberg