Voor de nieuwsbrief in PDF klik hier

 
Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart nr. 12 - donderdag 8 maart 2018

Als de Stakingsdag en Biddag op één dag vallen:                
Waarschijnlijk een eenmalige samenloop van omstandigheden: Biddag en de stakingsdag vallen in onze regio op dezelfde dag en datum.  Het is zoiets als:  
                                      ‘Wanneer Pasen en Pinksteren op één dag vallen!’
Als je er een beetje over na denkt komen er bijzondere gedachten boven, misschien bij u ook wel.
 
Juf en meester zijn boos …………….; boosheid kan ons gebedsleven danig in de weg staan. ? Hoe lossen we de problemen in het onderwijs op?  Bidden en werken……..? ? Een dag het werk neerleggen in het linker vakje, levert meer tijd op voor de rechter !  ? Komen we er met z’n allen nog uit op deze manier?  Ik blijf het antwoord schuldig!              Als we maar niet staken met bidden! ? Zoals in de tuin van Gethsemané; Jezus is intensief in gebed,……  ? … vraagt Zijn discipelen om Hem mee te helpen bidden! ?
Ze vallen in slaap! En dan volgt de logische vraag van onze Heer: ?
“Kunnen jullie nog niet één uur met mij waken?”  Wat zou ik antwoorden?
 
Er moet wel wat gebeuren in het onderwijs: Dat is ook mij duidelijk; een soort ‘Deltaplan voor het Nederlandse Basisonderwijs’ Schrijft u met ons mee, om de oplossingen te bedenken ?!

Vanuit het team:
Het team is enthousiast van start gegaan na een week voorjaarsvakantie. Startend met een studiedag waarop we elkaar (bijna) allemaal mochten begroeten.   Ook juf Gré weer hersteld! Juf Anja startte deze week met 2 x 2 uur ondersteunende werkzaamheden ten dienste van groep 4 en 4-5. Ze is er op woensdag en vrijdag. Juf Daniëlle is volop bezig met therapie om haar been weer goed in beweging te krijgen.
 
Welkom aan nieuwe leerling:  
Van de Triangel kwam: AMELIA 
In groep 6 van 6-8 meester Hanri/juf Bianca.  
Ook zij gaf haar boomblad een mooie plek. Fijn dat je er bent, Amelia!
  
Actie in groep 5 J:
Hallo, wij zijn Estelle en Noa, leerlingen van groep 5J. Met onze klas hebben wij geld ingezameld voor Zefa.  We hebben allemaal klusjes gedaan, zoals lege flessen ingezameld en we hebben ‘een heitje voor een karweitje’ gedaan. Zo hebben we rond de negentig euro gespaard.
Met dank aan de klas hebben we genoeg geld ingezameld voor Zefa! We ‘moesten’ rond de drieëndertig euro en we zijn er mooi over heen gekomen. We hopen dat Zefa er blij mee is. Groetjes van groep 5J
 
Nieuw logo Ukkenburcht


De SPN wijzigde de naam in ‘Startpunt’, dat alles heeft o.a. te maken met de financieringsstromen kinderopvang / peuterspeelzalen en de mogelijkheden voor u als ouders om daarin ook een bijdrage in de kosten te ontvangen.
                                        
Dan onze vierjarigen:      

Sommigen zaten in januari en februari al op school: Maar nu echt allemaal in de instroomgroep:  
 
? Lucas Bos
 
? Annely Abbes
 
? Manoa Bode
 
? Bodi Punter
 
? Milou Blankestijn
 
? Amber Jagersma
 
? Thirza van den Brink
 
? Fardau van Kalsbeek
 
? Martijn Brands 
 
 En dan komen er steeds meer vriendjes en vriendinnetjes bij!
 We wensen jullie en jullie ouders een plezierige schooltijd!
 
Schoonmaakavond:
Bij deze nieuwsbrief zit het schema voor de schoonmaakavond van dinsdag 20 maart. Op de vorige avond waren sommige ouders verhinderd, wilt u nu aansluiten? We hopen en rekenen er op dat van groep 1 t/m groep 8 alle ingeplande ouders aanwezig zijn, zodat onze mooie school tip en top blijft! 
 
Fietsen:
Enkele fietsenstallingen staan erg vol! We promoten even onze ‘keuzestalling’. De hoek op het plein aan de Zwarte Water kant. Daar staan diverse rekken die niet gebruikt worden.
 
Vindt uw zoon/dochter de stalling (waar hij/zij nu de fiets parkeert) te vol, dan mag er naar die bovengenoemde plek worden uitgeweken.
 
Studiedag:
Op de Lichtboei en binnen ons Kindcentrum gaan veel dingen goed en er zijn enkele speerpunten waar we aan willen werken. Om dat in beeld te krijgen, zijn we onze studiedag gestart met een panelgesprek met ouders en onze bestuurder.
Een samenvatting van dat gesprek is te vinden in de PDF versie van de nieuwsbrief. (klik daarvoor bovenaan deze nieuwsbrief)
 
 Moestuintjes:
De groepen 4 t/m 8 zijn bezig een ‘plantplan’ op te stellen: Hoe gaat hun moestuintje er uit zien. Op onze oproep voor kweekbakjes van de supermarkt kwamen tientallen potjes binnen. En mogelijk volgen er na het weekend nog meer!                                             Hartelijk dank daarvoor!     
 
Schoolfotograaf:
U ontving de bestelcodes; groepsfoto’s volgen nog en die worden gratis uitgedeeld.
 
Wet op de privacy:
Eind mei is het zo ver!  De regels worden strenger!  Directeuren ontvingen instructie en een draaiboek; teamleden worden binnenkort geïnformeerd. Mocht u aandachtspunten hebben in onze manier van werken, laat het gewoon weten!
 
Moestuinouders:
De mailgroep is aangemaakt; het eerste mailtje kunt u binnenkort verwachten.
 
Overhemden gevraagd:
De leerkrachten van de groepen 1-2 zijn op zoek naar overhemden met lange mouwen. Heeft u enkele thuis die afgeschreven zijn ? Wij kunnen ze gebruiken als verfschort!
 
De komende weken:    
Maandag en dinsdag 12 en 13 maart:   Gewone schooldagen
Woensdag 14 maart: In verband met de stakingsdag worden er geen lessen gegeven; de leerlingen zijn daardoor vrij. Op deze dag is het ook Biddag. Donderdag en vrijdag 15 en 16 maart: Gewone schooldagen (vrijdag talentenmiddag 2.3). Dinsdag 20 maart: ’s Avonds schoonmaakavond (zie bijlage). Woensdag 21 maart: Open dag voor nieuwe gezinnen.
 
Digitale uitnodiging 10-minutengesprekken:
Vanaf vrijdagmiddag 9 maart kunt u weer inschrijven voor de 10 minuten gesprekken. Niet voor groep 8 aangezien hier net de verwijzingsgesprekken VO zijn gehouden. 
 
Open dag nieuwe gezinnen:
Mocht u kennissen / buren hebben die op de Lichtboei zouden willen kijken, omdat ze op zoek zijn naar een school voor hun zoon/dochter. Ze zijn van harte welkom!     We lopen rond door de gebouwen, bezoeken wat groepen, laten de leerlingambassadeurs aan het woord enz. enz. 
 
 
Nieuws van de SKN:
 
Voorleesontbijt
 
Op woensdag 24 januari 2018 hadden we bij de Kindertuin het voorleesontbijt. Samen met alle kinderen die er die dag waren, zaten we aan lange tafels in de hal en konden we smullen van een heerlijk ontbijt. Krentenbollen of een boterham; er was genoeg keuze voor iedereen.
Na het ontbijt gingen we naar de gymzaal van de Lichtboei om te gaan luisteren naar Corine. Corine ging voorlezen uit het boek: Ssst! De tijger slaapt. Voor de deur van de gymzaal lag een grote tijger te slapen. Om hem niet wakker te maken moesten de kinderen heel voorzichtig over hem heen stappen. Spannend! Eenmaal binnen was er tijd om de ruimte te verkennen en wie wilde kon zich als tijger laten schminken.
 
Daarna ging Corine voorlezen. Ze had een (handpop-)tijger bij zich die eerst door de kinderen werd wakker gemaakt maar daarna weer rustig ging slapen. Tijdens het voorlezen hielpen de kinderen met zingen en blazen, zodat de tijger niet wakker zou worden. Na het voorlezen mocht iedereen beide tijgers uitgebreid aaien. Dit werd dan ook gretig gedaan! 
Het Voorleesontbijt 2018 was weer een geslaagde ochtend die voorbij vloog!
 
Nieuws van de Boemerang:  
 
Techniek is tof! 
 
Regelmatig werken wij op de bso’s van SKN met een thema waarin het spelend leren centraal staat. Bij SKN vinden wij het belangrijk om de kinderen uit te dagen door ontwikkelingsgerichte activiteiten te organiseren waarbij elk kind zich op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijkheden kan ontwikkelen.
 
Vanaf 5 maart starten wij bij alle bso’s van SKN met het thema Techniek is tof! Veel van de activiteiten zijn gericht op dit thema waarbij de kinderen enthousiast met wetenschap en techniek aan de gang gaan. Kinderen zijn gevoelig voor wetenschap en techniek! Zij vinden het leuk, leerzaam en uitdagend om hiermee bezig te zijn. Bijna alles is techniek: ontdekken, uitvinden, programmeren, toepassen, bouwen en creëren.  
Tijdens het project krijgen de kinderen de mogelijkheid om te experimenteren met verschillende proefjes en het maken van verschillende constructies. Ze leren problemen te analyseren en vinden oplossingen door onderzoek te doen en te proberen. Ze leren om samen te werken en na te denken over hoe je voor iemand anders iets goeds kan bedenken. Ze leren terwijl ze maken: ze leren ontwerpend leren.
De pedagogisch medewerkers houden ondertussen de ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten. Hoe vergaart het kind kennis en inzicht over technische toepassingen? Hoe ontwikkelt zich het samenwerkend leren? Hoe worden technische vraagstukken en problemen aangepakt? Hoe ervaren de kinderen techniek: uitdagend, spannend of boeiend?
 
Al met al een erg veelzijdig thema waar wij erg enthousiast over zijn en naar uitkijken om er mee aan de slag te gaan!
  
Stichting Kinderopvang Noordoostpolder Tel.: 0527 - 620613

 
Met vriendelijke groet namens het team van Kindcentrum Espelervaart
Gerrit Knijnenberg