Voor de nieuwsbrief (met de foto's !)  in pdf formaat klik hier.
 

Nieuwsbrief 11 Kindcentrum Espelervaart vrijdag 10 februari 2017

 Talenten overal:

Zo is het kerst en zo start je met de laatste week voor de voorjaarsvakantie.
Wat gaat een jaar snel; wat gaan de jaren snel! Wat ontwikkelen kinderen!
Gisteravond was ik even in het Emelwerda College. De leerlingen van VWO-6 presenteerden hun profielwerkstuk.
Op zo’n avond kom je natuurlijk oud-Lichtboeiers tegen.
Zes jaar verder en de talenten spatten er van af bij zo’n presentatie.
Daar hoef je natuurlijk niet voor op het VWO te zitten: Je ziet ze in de garages, bij de bouwbedrijven, in de supermarkt. Je hoort ze als het carillon van de Poldertoren zijn klanken over Emmeloord strooit. Oud-leerlingen die hun talenten gebruiken; dat willen we bij De Lichtboei hoog in het vaandel hebben. Het is een kernwaarde.
Talenten niet in de grond stoppen. Nee : volop ontwikkelen en dat allemaal tot eer van Degene die ons maakte en met specifieke talenten zegende!

 Vanuit het team:

De eerste week met veel vervangingen. Meester Hanri miste zijn stem en juf Rianne had volledig de griep. Steeds weer staan er collega’s klaar. Het is wel steeds kijken: ‘Welke leerkracht voor welke groep?’ We wensen de zieken beterschap; ook de vele leerlingen die met griep te bed liggen.
Juf Anja gaat steeds meer aan de slag binnen groep 4WA. (en dat is merkbaar voor juf Wilma en juf Jeannette).
Verschuiving: Juf Jeannette gaat steeds meer richting de instroomgroep en nu zijn we met gesprekken bezig hoe het plaatje er in groep 4 uit komt te zien.

 Onderwijskundig:

Er is weer heel wat afgetoetst en dat allemaal om de goede gegevens in alle systemen te krijgen, straks uitdraaien te kunnen maken voor de rapporten en bovenal te kijken hoe het er met elke leerling, met elke groep en met de school voor staat.
Wat is er hard gewerkt voor de rapporten: De mappen zijn klaar met de namen van elke leerling, het voorwoord en dan in de komende week: De uitdraai uit ons leerlingvolgsysteem als het gaat om de toetsen die aan de methoden verbonden zijn en de uitdraai van de Citoresultaten.
En dat is best wel even spannend: In hoeverre lopen die resultaten uiteen.

In het voorwoord hebben we het als volgt verwoord:

De weergave van resultaten bestaat uit twee stukken:
 • Blad 1: Het overzicht van alle vakken en ontwikkelingsgebieden, meestal uitgedrukt in een cijfer of met een kleurtje. Deze cijfers zijn gemiddelden van alle methode-gebonden toetsen die de leerling maakt en waarvoor in de weken daaraan voorafgaand geoefend is.
 • Blad 2: Is een uitdraai van de resultaten van alle Citotoetsen die we twee keer per jaar afnemen. De leerling wordt dan tevens vergeleken met de gemiddelden van deze landelijk genormeerde toetsen.
Er kan verschil zijn tussen de resultaten van de methode- en de Citotoetsen.
Methodetoetsen worden op een voor de leerling bekende manier afgenomen en gaan over onderwerpen die in de voorafgaande periode zijn behandeld.
Cito toetst een bredere kennis bij de leerlingen en biedt ook vraagstukken aan die langere tijd geleden aan de orde zijn geweest.

Op vrijdag 3 maart gaat de uitnodiging 10-minutengesprekken per Digi Duif naar u toe.
Noteert u even de zaken die u in het rapport opvallen.

Vanuit de werkgroep schooltijden:

De werkgroep vergadert aanstaande maandag weer. Daarna gaat het team op woensdag 15 februari er over spreken. De enquête nadert zijn afronding en de verwachting is dat u die in de eerste week na de voorjaarsvakantie gaat ontvangen.
Landelijk gebeurt er veel op het terrein van aanpassing schooltijden en continuroosters, in de NOP zijn die veranderingen minimaal.
Dus: We zijn ontzettend benieuwd hoe u er over denkt!

 De instroomgroep:

Nog twee weken en dat is het zo ver: De instroomgroep gaat draaien.
Sommige vierjarigen waren al even te gast in één van de bestaande groepen. Nu komen alle vierjarigen vanaf januari bij elkaar en we starten met:
 • Mick ter Wijlen
 • Vajèn Adema
 • Layla Duin
 • Rebekka de With
 • Roan van Bemmel
 • Myla van Zurk
 • Kim Geurtzen
 • Fleur Hakvoort
 • Tijn Hakvoort
In het eerste speellokaal vinden ze hun plek. Ook de jassen komen op een plekje in die grote ruimte. Juf Jeannette en juf Sietske hebben er een mooi lokaal van gemaakt.
Op donderdagmiddag 16 februari hebben ze het kennismakingsmoment; u wordt gebeld!

 Komen en gaan van leerlingen:

Boaz uit groep 4 WAJ draait een paar weken mee met het onderwijs op de Roderick van Voorstschool.
Het betreft een kleine groep 4 en bekeken wordt of het onderwijs daar meer aan kan sluiten bij de onderwijsbehoeften van Boaz.
Dan staan er weer een paar leerlingen klaar om naar de Lichtboei te komen:
Eerst vermelden we vast Lucas de Jong
 • Lucas de Jong komt -door verhuizing naar de Drostlaan- van groep 6 ’t Kompas naar groep 6 GD van de Lichtboei. Op de laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie zal Lukas de overstap maken.
 Vakantiekinderclub:

Ook dit jaar zijn er in de voorjaarsvakantie weer activiteiten voor de leerlingen. O.a. de vakantiekinderclub. Aan het eind van deze nieuwsbrief vind je de flyer!

 Sportactiviteiten komen er weer aan:

De Lichtboei wil graag een sportieve school zijn en blijven. Zo kwam er info binnen over de wedstrijden zwemestafette (22 maart is de datum) en al weer over het schoolvoetbal 12 en 19 april.
Juf Trijnie en meester Hanri gaan natuurlijk de ouders inschakelen en we hopen dat de Lichtboeiers weer volop mee doen.

 Van de bouwplaats:

Wat gebeurde er in de afgelopen twee weken:
 • De zwarte grond van de tuintjes rondom het gebouw werd afgegraven en maakt plaats voor zand, waar straks de nieuwe bestrating komt.
 • Alle nieuwe kozijnen zitten er in.
 • De muren in alle lokalen zijn glad en ook de andere muren die een stuclaag moeten gaan krijgen.
 • Een en ander kan nu drogen.
 • De elektrische bedrading zit op de meeste plaatsen op de z’n plek.
 • Tekeningen gingen naar twee bedrijven voor de vaste inrichting.
 • Er werd een ontwerp gemaakt voor de teamkamer en ook die mag er zijn!
 • Waar is het wachten nu op:
         - vorstvrij en droog weer, waardoor er gevoegd kan worden
         - daarna kan men beginnen met de gekleurde gevels gebaseerd op de seizoenen:                       blauw (de winter) aan de westkant, groen (de lente) vooral om het groene leerplein                 en rood/bruin/oranje (de zomer en de herfst) aan de oostkant langs het fietspad.
 • Dan heeft men binnen warmte nodig om te kunnen drogen, schilderen, scanbehang plakken en plafonds en verlichting maken
 • Dan zijn de schuurtjes inmiddels zo goed als leeg en de conciërges zullen starten met de ontmanteling door het kunststof, het dakleer en het hout te verwijderen
 • Onze vraag: Welke ouder heeft ‘een middel’ om de muurtjes daarna te ‘slechten’.
 • Inmiddels is de nieuwe brievenbus besteld: (want die in het schuurtje verdwijnt)

  Voorleeswedstrijd 2017

Gefeliciteerd! Sarah Ruisch (groep 7AR) is door naar de volgende ronde van de  
Nationale voorleeswedstrijd. Op dinsdag 14 maart mag de klas mee naar het Cultuur Bedrijf (voorheen Muz. Centr.) om haar aan te moedigen. Ze zal met vijf anderen strijden om een plaats te krijgen voor de regionale wedstrijd.

Op de poster aan de voordeur van de school is het zichtbaar: Ze gaat weer door naar de volgende ronde! Sarah wat ben je ver gekomen!  De Lichtboeiers zijn trots op je!

 De bijzonderheden van de komende weken:

Maandag 13 februari: Op de ochtend brengt de nieuwe bestuurder - Kristiaan Strijker een bezoek aan onze school; ’s Avonds werkgroep schooltijden en klankbordgroep 

Vrijdag 17 februari: Rapport 1 van dit schooljaar 12.00 uur : Start voorjaarsvakantie voor de groepen 1 t/m 4 15.15 uur : Start voorjaarsvakantie voor de groepen 5 t/m 8

Zaterdag 18 februari t/m zondag 26 februari : Voorjaarsvakantie

Maandag 27 februari: Start van de volgende periode

Vrijdag 3 maart: Nieuwsbrief 12 en digitale uitnodiging 10-minutengesprekken

 De kranten staan vol met het onderwerp ‘Excellente School’:

Veel scholen doen een aanvraag om het predicaat excellente school te ontvangen. Onze nieuwe bestuurder stelde aan alle directeuren de vraag: “Waarom geef je je school niet op?” Misschien is dat wel onze ‘Calvinistische bescheidenheid’! Ook denk ik: “Nog een jaar wachten…………, dan hebben we (naast goed onderwijs) ook een geweldig gebouw en prachtige speelomgeving.” En: Het is ook een vraag die ik u -als onze klanten- wil voorleggen: “Waar blinkt de Lichtboei nou in uit?” (want dat is het: je moet ergens in opvallen en er bovenuit schieten!)

Dit is de omschrijving van de excellente school: (en op de sites vindt u de informatie)

Een excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Met het predicaat Excellente School krijgen zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering die ze verdienen. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en dit predicaat te bemachtigen.

Bekijk het Overzicht Excellente school 2016-2017.

Meer informatie vindt u op de website van Excellente Scholen

En dan de uitdaging naar u: Doe een reactie op deze Digi Duif en beantwoord de vraag:

 • De Lichtboei is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt:
 • Dat gebied/onderdeel is voor mij als ouder:

Ik ben benieuwd hoeveel en welke reacties binnen gaan komen! 

Nieuws vanuit andere takken van onze school

Hallo allemaal,
Hier een berichtje uit de Ukkenburcht. Onze klas is inmiddels helemaal omgetoverd tot een echt zee met heel veel vissen. We werken namelijk over het boek: ‘de kleine walvis’. Weten jullie wat we allemaal al gedaan hebben…..?!

- Het boekje bekeken en gelezen;
- Een tegenstelling-spelletje gedaan met visjes;
- Het boze-blije-verdrietige-bange-visjes-spel gespeeld;
- Een masker gemaakt van een vis of een poes;
- Een vis gemaakt van playmaïs;
- De ramen geverfd met blauwe verf zodat we echt ‘in’ de zee zitten;
- En in de ‘vissenbak’ met de vissen gespeeld.

Deze week was er ook iets speciaals. We gingen namelijk naar de bibliotheek voor een voorstelling over het boekje. We zagen Boy en zijn papa. Het was erg leuk om ze een keer in het ‘echt’ te zien. We hebben er dan ook heel erg van genoten!
Verder zijn we in de kring aan het luisteren naar het verhaal over Jona. Best spannend. Want vorige week werd hij zomaar opgeslokt door een grote walvis…..brrrrr. Gelukkig ging God voor Hem zorgen en kwam hij deze week er weer gezond uit! We gaan volgende week kijken of hij nu écht naar Ninevé gaat…

Vakantie Van 20-26 februari hebben we voorjaarsvakantie. Na de vakantie hopen we nog even over het thema ‘vissen’ te blijven werken. In de volgende nieuwsbrief zullen we jullie hier meer over vertellen.

Baby-nieuws Hoera. Juf Gerbrig in zwanger. Misschien hadden jullie het al wel ontdekt, want in de afgelopen tijd is haar buik al redelijk gegroeid. Half juli verwachten Gerbrig en haar man de baby. We hopen en bidden dat de zwangerschap goed zal verlopen. Jullie hoeven het nog niet aan de kinderen te vertellen, dit zal Juf Gerbrig zelf doen in de komende week!

Ouderhulp We vinden het fijn als er ouders bij ons komen helpen. Op deze manier krijgt u een leuk inkijkje in datgene wat we dagelijks doen met de kinderen! In de gang hangt een lijst waarop jullie je in kunnen schrijven. We hopen op veel inschrijvingen.

Hartelijke groet,

De Juffen

Gerbrig, Esther en Inge

  vanuit de BSO

 "Kijk naar de sterren"

Er is flink geknutseld aan een heelal met planeten en een mooie kijker erbij om alles goed te kunnen zien. Ook zijn er raketten gebouwd, oppassen dat ze ons niet om de oren vliegen, want raketten gaan toch hard!

We hebben afscheid genomen van Karima.
Ze heeft met veel plezier stage bij ons gelopen en hem prima afgerond. Natuurlijk hebben we haar een beetje in de watten gelegd deze laatste week. We zullen haar missen!
 
Met vriendelijke groet,
 
Team Boemerang.