Voor de nieuwsbrief in PDF klik hier
 
Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart nr. 11 - vrijdag 16 februari 2018

 
You are my lighthouse
 
I won't fear what tomorrow brings With each morning I'll rise and sing My God's love will lead me through You are the peace in my troubled sea You are the peace in my troubled sea.
 
My lighthouse, my lighthouse Shining in the darkness. I will follow You My lighthouse, my lighthouse I will trust the promise. You will carry me safe to shore (ohoh-oh-oh-oh) Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) Safe to shore

You are my lighthouse:
Meester Jan vond hem, op internet; de beschrijving van deze vuurtoren; 16 kilometer uit de kust van Bretagne, als de golven hoog gaan raken ze het glas van de lamp.    Geweldige naam heeft onze school!    Lichtboei, baken in de zee. Net zoals de lichtschepen / de vuurtorens etc.  Dat betekent: Elke dag niet vrezen, maar opstaan en zingen: Gods liefde zal en mag er weer zijn, de hele dag. Hij geeft vrede en rust in de onstuimige zee van het leven en …..   
Zo komen we veilig aan de kust!
 
 Vanuit het team: De ziekenboeg is nog wat voller; ook juf Gré heeft last van de griep.    Juf Anja heeft komende week weer een gesprek met de arbo-arts en was vanmiddag even op school/ juf Daniëlle staat onder controle i.v.m. de vastgestelde trombose-het gaat gelukkig vooruit.   André de conciërge komt af en toe weer een uurtje tuinen (en na de voorjaarsvakantie hoopt hij zijn taak weer op te pakken). Veel parttimers springen bij; …. Als we die niet hadden!
 
Vanuit de leerlingen: De leerlingen hebben er weer pittige weken op zitten met al die toetsen; compliment voor jullie! Af en toe wat zieke leerlingen-veel griep, maar soms maken ze op hun leeftijd ook pittige dingen mee! Ze doen allemaal hun werk in een mooi, fris complex met enorm veel speelmogelijkheden rondom; het is genieten.
 
Compliment aan de ambassadeurs: Bijzondere rol spelen ook de leerlingambassadeurs; u zou eens mee moeten lopen als twee van hen nieuwe ouders rondleiden, dat doen ze fantastisch. Ze worden altijd hartelijk bedankt en de reacties die binnenkomen, zitten vol van complimenten:
 
Citaat: Wij willen u en de leerlingambassadeurs bedanken voor de rondleiding en kennismaking deze ochtend, wij voelden ons gelijk welkom op uw school. Wij vinden het mooi om te zien hoe vrij de leerlingen op uw school zijn en hoe er wordt omgegaan met verschillende leerlingen en talenten…………….
 
En zo ging het stukje nog even verder!       Super dus!                    
En een uitwerking van onze kernwaarden ‘autonomie / betrokkenheid’
 
Nieuws vanuit groep 7 TR
In januari hebben wij geld ingezameld voor Zefa-ons sponsorkind. Dat hebben we gedaan door ‘vogelvoerpoppetjes’te maken met vetbollen en pinda’s. Met ijzerdraad bonden we het aan elkaar vast. Toen hebben we ze verkocht voor € 2,50 per stuk.   Uiteindelijk hebben we € 38,30 opgehaald. Ralph en Liam groep 7 RT                                                       
 
Lichtboei-felicitaties voor Noa Vink!!
 
Je zult al voorleeskampioen zijn van de Lichtboei
 … dan moet je het in de Bieb opnemen tegen diverse collega’s van andere scholen; ook kampioenen dus!
 
En dan : …….  ? Mag je weer een ronde verder!
 
Noa: je bent een kanjer!
 
 
Dan onze vierjarigen:
 
Dinsdag is het zo ver:  
De eerste wenochtend voor de nieuwe instroomgroep (groep YM)  
We gaan ze (op naam) welkom heten in de volgende nieuwsbrief!
Nu al vast: Van harte welkom voor alle kinderen en hun ouder(s) / verzorger(s)
  
Verlofaanvragen: Even een verzoek aan u om mogelijke verlofaanvragen op het officiële papier van de gemeente te doen. Zo’n formulier kunt u downloaden van onze site of even vragen op school. (Toelichting:   Sommige ouders doen een verlofaanvraag via Digi Duif, die optie gebruiken we nog niet!   / Ziekmeldingen kunt u wel via Digi Duif doen!)
 
Als proef de digitale Dia toets:  
 
Als leerkrachten groep 8 / directeuren van de SCPO beraden we ons op de (nieuwe) keuze van de eindtoets basisonderwijs. Vroeger per definitie de Cito-toets, nu is de keuze ruimer. Meester Jan en meester Hanri hebben met hun leerlingen een proef gedraaid afgelopen week: De (digitale) dia-toets.  
Erg mooi om te zien dat: ?
Alles digitaal ging ?
De computer aanvoelt wat het niveau is van de leerling en de vragen daar op afstemt
Er binnen een week een uitslag is ?
Ook deze uitslag op tafel ligt als komende week de tweede gesprekken plaatsvinden over vervolgonderwijs ?
Met complimenten aan de leerlingen en beide leerkrachten!
 
Studiedag:       
 
              Maandag 5 maart alle leerlingen vrij!!
 
Het team heeft een studiedag!      Waarbij in ieder geval ook ’s morgens de partners van ons KC vertegenwoordigd zijn. Alex de Bruijn leidt ons door de stof van deze dag! Het belooft een mooi programma te worden. De leerlingen hebben een extra dag voorjaarsvakantie!
 
Dinsdag 6 maart beginnen we weer volop te draaien met alle groepen !
 
Rapporten: Komende vrijdag gaan de rapporten mee; het is nog even spannend of de uitdraai van alle cito resultaten daar in zit.    Er is een klein landelijk probleem in het computersysteem van Parnassys. Lukt het vrijdag niet, dan wordt het kort daar na!
 
Schoolfotograaf: Drie stuks, ondersteund door de leden van de Activiteitencommissie. Het liep als een trein!      
U hoort wanneer alles verschijnt en u kunt inloggen om mogelijk te bestellen!
 
Talentenmiddagen: Komende vrijdag de aftrap voor de volgende ronde!
 
Moestuinouders: Het voorjaar zit er aan te komen. In onze moestuinen steken enkele bolletjes de kop boven de grond. Straks moet het gaan bruisen van activiteit en groei; wat zijn de acties:  
*Diverse ouders gaven zich op voor hulp in de moestuinen ?
*Loes maakt een mailbestand aan voor deze ouders ?
*We proberen een ouder aan een groep te koppelen ?
*De groepen maken een soort van ‘plantplan’ voor hun moestuintje ?
*De ouder is af en toe met enkele leerlingen bezig op een tijd die tussen leerkracht en ouder is afgestemd ?
*En dan ……………………    gaat het er minimaal zo ongeveer uit zien, het streefdoel is:                                        VOL / KLEURRIJK / DIVERS!
  
Gevonden 1:    Diverse sleutels De laatste maanden werden diverse sleutels gevonden. Kom kijken als u de reserve in gebruik heeft!
  
Gevonden 2: We kunnen bijna een handschoenwinkeltje beginnen. Maar ook bekers / brooddoosjes etc. Er lag ook een Ajax sjaal, die is inmiddels al opgehaald!
 
De komende weken:   
Maandag 19 februari : Start verwijzingsgesprekken VO groep 8
Dinsdag t/m donderdag: gewone schooldagen
Vrijdag:   Speelgoedochtend / rapport 1 / talentmiddag 2.1                 
Start voorjaarsvakantie 1 t/m 4 12.00 uur      5 t/m 8 15.15 uur
Voorjaarsvakantie van zaterdag 24 febr. t/m maandag 5 maart (Studiedag team)
Dinsdag 6 maart:   Start school / start instroomgroep                
Gewone  schoolweek
Vrijdag 9 maart: Talentmiddag 2.2 / nieuwsbrief 12 / digitale uitnodiging 10-min. gesprekken
  
Cadeau opening school: Juf Lourien-bij de ‘oudere-ouders’ nog wel bekend- was bij de opening van de verbouwde school nog bezig met het cadeau dat ze wilde aanbieden. Afgelopen woensdag bracht ze het: Een eigen schildering van de nieuwe Lichtboei. Een aanwinst!!      Hartelijk dank namens iedereen!
  
 
Met vriendelijke groet namens het team, Gerrit Knijnenberg