Voor de nieuwsbrief in PDF klik hier
 
Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart nr. 1- vrijdag 8 september 2017
 
 Start van een feestelijk schooljaar:

De kop is er af; het schooljaar is begonnen. Een feestelijk jaar mag het worden. Het meeste bouwstof is opgetrokken. Het is steeds meer duidelijk dat we de school-het kindcentrum zijn met enorme faciliteiten aan speel-/leer- en werkplekken.
We mogen het nu allemaal gaan ‘uitbuiten’. Gebruik je talenten, die zijn ons allemaal door onze Maker/Schepper gegeven; een veelkleurig palet. En als we ze ten dienste gebruiken van de mensen om ons heen, is het een feest om te werken en leven op deze aarde en in Zijn Koninkrijk.
 
 Welkom aan de nieuwe leerlingen:

In de jaaropening was er tijd om onze nieuwe Lichtboeiers welkom te heten.
Eerst de vierjarigen die in de grote vakantie jarig waren, of nog voor 1 oktober 4 jaar worden:
 • Sam Witteveen
 • Eline Korf
 • Mika Souwman
 • Elias Smokowski
 • Kyra Brouwer
 • Naomi de Jong
 • Daniëlle Vlot
 • Daniël Konkel
Ook een welkom aan de leerlingen die van andere scholen komen:
Van de Zevensprong:
 • Iris Wessels (gr. 2 MA)
 • Mirthe Wessels (gr. 4 GL)
Van de Schalmei – Bant:
 • Pauls Smetsers (groep 5 J)
Van de Planthof:
 • Marc Lennips (gr. 5 J)
Uit Mussel:
 • Emiel Vroom (groep 4 GL)
Van het Lichtschip-Ens:
 • Thijmen v.d. Streek (groep 4 GL)
 • Marijn v.d. Streek (groep 8 HD)
Gastleerling op woensdagmorgen
 • Olivier Bogaards. (In de groep van juf Janny en juf Ria)
Ook de ‘thuisfronten’:
‘Welkom in onze Lichtboeifamilie’

 Gastleerling Olivier:

Zijn twee grote broers-Koen en Kris- wisten bij de jaaropening uitstekend te vertellen dat:
Olivier de meeste dagen naar de Twijn gaat / maar ook te midden van zijn plaats-/buurtgenoten een dagdeel op de Lichtboei meedraait. (Van harte welkom dus!)

Direct is uw hulp weer nodig:

Vandaag is de ouderparticipatielijst mee gekomen. In de hoop dat we weer op uw ‘meedoen’ mogen rekenen. Graag willen we dat ieder gezin het formulier uiterlijk 15 sept. a.s.weer inlevert. Pas als alles binnen is, kunnen we beginnen met het verwerken.
Los daar van doen we een oproep voor de volgende drie dingen:
Als Lichtboei / Kindcentrum Espelervaart bereiden we ons voor op de feestelijke opening van ons gebouw. Het zou mooi zijn als alles er ‘tip-top’ uit ziet; wie wil/willen nog een keer de schouders er onder zetten:
Buitenramen:
Nu al het straatwerk klaar is, zou het fijn zijn als de ramen nog een keer worden gewassen.
Kunnen twee ouders van een groep dat met elkaar afspreken?
Plaatsen van de speeltoestellen onderbouwplein en plein Ukkenburcht:
Donderdagavond aanstaande willen we daar een begin mee maken. Wat er nog ‘moet’ gebeuren:
Van nu ………………….. naar zo? De rode klimboog wordt verplaatst van plein Zwartewater naar plein Lekstraat
 • De evenwichtsbalk idem. Hij wordt eerst verhuisd; later halen we de balk er nog even af voor de nieuwe ‘bekleding’
 • Egaliseren plek onder boom en opvullen met houtsnippers
 • Verplaatsen drie paddenstoelen
 • (Ketting-)zagen van enkele boomstammen; tot een natuurlijk speelterreintje voor de kleuters
 • Verplaatsen picknicktafel
 • Plaatsen blauwe schommel
Moestuinen:
Het plantseizoen is natuurlijk voorbij. De moestuintjes zijn verdeeld; een compostbak is bijna klaar. Tijdens de feestweek willen we de ‘boomgaard’ (langs de hekken en op het gazon) inplanten.

Wat zoeken we:
 • Van de moestuintjes zou eigenlijk de bovenste laag klei er uit moeten en een nieuwe laag fijne tuingrond er in; zijn er moeders, vaders en/of opa’s die dat kunnen en willen doen ?
 • Voor de mei- / grote vakanties zoeken we eigenlijk opa’s die het een ‘beetje bijhouden’ en tevens in die periodes ‘vruchtgebruik’ hebben.mer 2018!
 De feestweek van maandag16 t/m donderdag 19 okt.:

In grote lijnen heeft het team de feestweek in de steigers staan-binnenkort vergadert de Activiteitencommissie; we verklappen al vast wat activiteiten, zodat u kunt meedenken / meeleven. Met het College van Bestuur volgt er nog een gesprek over het officiële gedeelte en het open huis enz. (waarschijnlijk op woensdag). Voor dat ‘Open Huis’ is natuurlijk iedereen van harte welkom!
 • Musical World Vision / Juf Leonie: Juf Leonie (geholpen door het team) gaat deze musical met kinderen instuderen. Op twee avonden is er een voorstelling; er zal ook een collecte zijn met de opbrengst voor World Vision
 • Planten van de boomgaard: Diverse groepen planten de boompjes en struiken hiervoor. Er is één bijzondere boom bij. Hiervoor komt Verus (Besturenraad van het Christelijk onderwijs) ook filmopnamen maken (nadere toelichting volgt!)
 • Voor elke leerling een boomblad; als u nu de school binnenkomt, kijkt u nog tegen een witte muur aan; dat wordt natuurlijk anders: Een muurprint van een boom in vier seizoenen; een ‘bladhoudende’ boom; elke nieuwe leerling hangt zijn/haar naam in de boom; een leerling die de school verlaat neemt het blaadje mee. In deze feestweek komen alle blaadjes aan de boom. De officiële openingshandeling ligt dan voor de hand.
 • Natuurlijk mag je zelf niet om cadeaus vragen, maar ……………
 • Sponsorloop: In deze week houden we een sponsorloop. De opbrengst is bestemd om onze laatste grote wens te vervullen: ‘een verkeersplein op het onderbouwplein’; ik hoop dat u het sponsoren ook een beetje wilt en kunt zien als een cadeautje aan de school na de verbouwing
 • Twee voorbeelden van verkeerspleinen ; ons ontwerp is nog niet gereed; natuurlijk komt er een plek voor de benzinepompen die u vorig jaar bij elkaar spaarde!
 • Onderdeel van de feestweek: Een dag met springkussen / traktatie etc.
 • We gaan feest vieren dit jaar!
 • Vakanties cursusjaar 2017-2018: Met toegevoegd twee studiedagen:
Sommige ouders vroegen naar de vakanties; ze stonden reeds in enkele nieuwsbrieven (alle data verschijnen binnenkort op de website). Hieronder geven we ze ook aan.
Zomervakantie 2017: Van vrijdag 21 juli tot en met zondag 3 september
Vrijdag 20 oktober: studiedag team (leerlingen vrij)
Herfstvakantie: Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober
Kerstvakantie: Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari
Voorjaarsvakantie: Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart
Maandag 5 maart: studiedag team (leerlingen vrij)
Rond Pasen: Vrijdag 30 maart en maandag 2 april
Meivakantie: Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei
Start zomervakantie 2018: Vrijdag 20 juli

 Muziekleerkracht:

Vanaf maandag start juf Lise. Ze geeft zelf les en ze begeleidt de leerkrachten. We zetten haar en het thema op de agenda, zodat ook - naar haar vertrek - het vak weer een impuls krijgt. De laatste ontwikkelingen in het kader van de renovatie:
 • Bestrating klaar op alle pleinen klaar
 • Goede samenwerking met gemeente NOP, zodat ook de Scheer is meegenomen; de wortels van de bomen kregen meer ruimte en iets minder bestrating; dat betekent ook dat het regenwater weer een aantal vierkante meters weg kan!
 • De schilder is gestart met binnenkant onderbouwgebouw
 • Ook de deuren van de leslokalen worden vervangen (zaterdag 7 oktober)
 • Maandag 9 oktober wordt het glas in die deuren geplaatst
 • Offertes garderobekasten voor onderbouw zijn binnen
 • Idem voor nieuwe vloeren gangen en centrale middenhal.
 • We spreken-op dit moment- uitvoerig over de entrees noordkant gebouw.
 Pieperfestival:

De komende week zijn er weer tal van activiteiten rondom het Pieperfestival. Woensdagmiddag aanstaande de kindermiddag met daarin o.a. het pannatoernooi.
Zes leerlingen van groep 8 doen mee. Supporters zijn welkom in de feesttent!

 Doelen gehaald: Vorig cursusjaar
 
De ‘E’ onder 2016-2017 betekent Eind cursusjaar Leerjaarresulaten juni 2017

 Plan van aanpak team 2017-2018:

De Lichtboei / ons Kindcentrum groeit door als een professionele leergemeenschap.
Ook dit jaar volgt het team en elke individuele leerkracht tal van cursussen.
Speerpunten zijn o.a.:
 Verder met coöperatieve werkvormen
 • Verder met ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’
 • Invoer nieuwe leesmethode groep 3
 • Opfriscursus Kanjertraining
 • Etc. etc.
 Vanuit het team:

Ook de leerkrachten zijn enthousiast gestart. Fijn dat juf Anja weer voldoende hersteld is om haar taak op te pakken in groep 4/5.
We wensen haar en het hele team: Veel werkplezier!

 De komende weken:

Twee weken lang: onderzoeken GGD leerlingen groep 7
Maandag 11 september: muziek 1-2 YS / 1-2 MA / 1-2 JR / 3 AB / 5 J
Dinsdag en woensdag 12 en 13 september: hoofdluiscontrole (geen gel en geen staarten, a.u.b.)
Woensdag 13 september: pannatoernooi groep 8 (pieperfestival)
Donderdag 14 september: muziek 7 AD / 4-5 WA / 2-3 MA / 7 RT / 6 GS (groep 4GL draait hierin niet mee, want die heeft juf Leonie voor de muziekles)
Verder geen bijzonderheden.

 5 oktober:

Landelijk spreekt men over een stakingsdag op deze datum.
Binnen de kring van directeuren wordt hierover aanstaande woensdag gesproken.
We houden u op de hoogte.

 Foldermateriaal:

Vandaag kwam mee het aanbod voor een tijdschriftje, zoals Bobo etc. Het gaat om thuisabonne-menten (dus geen levering via school). En: geheel vrijblijvend!
Binnenkort ontvangt u nog:
- Info van het Cultuurbedrijf NOP (voorheen Muzisch Centrum )

 Start Levelwerk in de komende week:

Het levelwerk wordt maandag en donderdag opgestart door juf Leonie en juf Gerrie.
Een nieuw schooljaar; mag ik de wens uitspreken dat we in een open communicatie bezig zijn, rondom de kinderen die aan u en aan ons toevertrouwd zijn.

Met vriendelijke groet, namens het team van Kindcentrum Espelervaart,
Gerrit Knijnenberg