Voor de nieuwsbrief (met de foto's !)  in pdf formaat klik hier.

    
Nieuwsbrief 1 Kindcentrum Espelervaart vrijdag 2 september 2016


Opening van het schooljaar: ‘Het doel van je leven’

 Wat zullen er weer veel verhalen verteld worden door leerlingen en leerkrachten. Dat was het themalied in de onderbouw. Wanneer u het met zoon of dochter uit 1 t/m 3 wilt bekijken en zingen, het lied heet: ‘Hé, luister mee naar een nieuw verhaal! en is te vinden op Youtube.

Zo mogen we elkaar een fijn / nieuw schooljaar toe wensen!


 Welkom aan de nieuwe leerlingen:

In en rond de vakantie werden de volgende kinderen vier jaar:
Van harte gefeliciteerd met jullie vierde verjaardag en welkom op de Lichtboei!
Sophie Bolle groep 1-2 MA
Bram Veldman 1-2 MA
Fien Boomgaarden 1-2 YS
Simone Korlaar 1-2 YS
Jorrit Mulder 1-2 YS
Anniek Herder 1-2 JR
Zhi-Hui Lu 1-2 JR
Jens Nijland 1-2 JR
Lucas Rorije 1-2 JR
Isabella Woning 1-2 JR
Naina Ramdjiwan 1-2 MA
Vinn Punter 1-2 MA

Ook een welkom aan de leerlingen die van andere scholen komen:
Van de Ark in Espel
Marleen de Boer in 5 MS
Peter de Boer in groep 6 RT

Van de Keerkring in Emmeloord kwam:
Lukmann IJspeerd in groep 6 RT

Van dat jullie er zijn en volgens de eerste berichten hebben jullie het prima naar de zin en dat is fijn om te horen!


Direct is uw hulp weer nodig

Natuurlijk komt de ouderparticipatielijst mee, maar dringend is even:

 • Enkele nieuwe (p)luismoeders (meldt u zich bij juf Trijnie).
 • Hulp om de spellingstroken te maken (afgelopen woensdag waren er drie ouders/wilt u komende woensdag hen assisteren?! Graag! Meldt u zich bij juf Jeannette (4WA).


Nieuws uit het team:

Aan het begin van de vakantie overleed de vader van onze collega juf Suzanne. De dienst van dank en afscheid was fijn, er werd teruggekeken op veel mooie momenten. We wensen de familie alle kracht van onze Heer en God!

Verdriet en vreugde liggen soms dicht bij elkaar: Gezinsuitbreiding in het gezin van juf Leonie door de geboorte van Ella; heerlijk om dit wonder van nieuw leven weer te mogen beleven; we wensen het gezin Gods zegen!

Juf Anja werd voor de vakantie geopereerd; de afgelopen jaren had ze enorm veel last van aangezichtspijnen. Anja is er nog niet, maar ze is blij met de eerste resultaten. We wensen haar beterschap!

Welkom aan juf Jeannette Hartmann; de eerste weken is zij volledig op de Lichtboei. Dit jaar doet ze veel invalwerk voor onze SCPO (bijvoorbeeld nu het invallen voor juf Anja); eind september gaat ze ook vervanging doen op de Rank in Luttelgeest en valt haar week in twee stukken uiteen. We wensen je veel werkvreugde! Juf Jeannette zal ook ‘losse’ invaldagen doen op de Lichtboei; zo staat zij maandag aanstaande voor groep 3 MA (in verband met een bijzonder-verlof dag voor juf Maaike).


 Digi Duif:

Onderging diverse wijzigingen; even wennen, maar het ziet er fris uit.
Nieuwe ouders ontvingen de inlogcodes.

De eerste sleutel kwijt, wie heeft hem gevonden? Stijn de Jong en zijn ouders maak je dan weer blij; gevonden sleutels altijd even bezorgen bij meester Gerrit!


 Fietsen:
We hebben toch nog wat geschoven i.v.m. het speelplezier van de kinderen.
Vooreerst blijft het zo, totdat de bouwvakkers te dicht bij de fietsen komen!


 De laatste voorbereidingen voor de verbouw:

….. betekent vooral nog de laatste dingen uit het hoofdgebouw:

 •  Mocht de verhuisploeg nog nodig zijn, dan hoort u dat.
 •  …… met de gekozen aannemer treden we in overleg wat de ‘sloopploeg’ nog kan doen en waarmee de school dan iets kan verdienen voor onze moestuinen etc.


Rommelmarkt:

Op vrijdag 16 september houden we onze jaarlijkse kinderrommelmarkt. Als het regent gaat het gewoon door en kunnen we het lege schoolgebouw optimaal gebruiken. U kunt dan ook de laatste spullen uit het ‘gratis’ lokaal mee nemen (maar dat mag ook al vooraf). En natuurlijk is er iets te smikkelen en te smullen.
Hoe werkt het:
Neem spulletjes mee die je wilt verkopen en een kleedje om op te zitten.
Het geld is voor de kinderen zelf.
De leden van de AC verkopen etenswaren (opbrengst voor de school en het speelplezier; de leden van de Goede Doelen commissie koffie etc. (voor het goede doel).


 Pieperfestival:

De komende week zijn er weer tal van activiteiten rondom het Pieperfestival. Woensdagmiddag aanstaande de kindermiddag met daarin o.a. een pannatoernooi, waarbij van elke school één team mag mee doen (uit groep 8).


 Uitbreiding gevraagd in de gebedsgroep:

Hallo allemaal,
De school is weer begonnen en ook in dit schooljaar zullen we iedere maand bij elkaar komen om met elkaar te bidden voor de Lichtboei. Met een groepje moeders komen we op verschillende woensdagochtenden bij elkaar en brengen we de kinderen, leraren en actuele situaties die er spelen op de Lichtboei in gebed voor aan onze God en Vader in de Hemel waarvan we alles verwachten. We geloven in de kracht van gebed en ervaren dat God daardoor werkt. Ook voor ons als bidders is het opbouwend en bemoedigend om mee te bidden in deze gebedsgroep. We willen je daarom van harte uitnodigen voor de eerste gebedsbijeenkomst op 14 september van 10.30 – 12.00 uur bij Sandra de Olde aan de Espelerweg 26 te Emmeloord. Als je nog jongere kinderen hebt, neem ze gerust mee.

De kinderen van 2 moeders die jaren meegebeden hebben in onze gebedsgroep zijn naar het voorgezet onderwijs gegaan en daardoor is onze gebedsgroep kleiner geworden. We hebben zeker versterking nodig in onze gebedsgroep om ook het komende schooljaar iedere maand met een groepje mensen te bidden. Wil je meer weten, neem dan gerust contact op met Sandra de Olde, tel. 06-19439112 of via de mail sandradeolde@hotmail.com Ook als je bijvoorbeeld 1 keer kan komen ben je meer dan welkom!

Hartelijke groet van de gebedsgroep van de Lichtboei.


 Van start met de nieuwe taalmethode:

Vorig cursusjaar is er uitvoerig gestudeerd op de nieuwe methoden die op de markt zijn.
Het team heeft gekozen voor twee lijnen:
De taallijn van Taal Actief-nieuw en de spellinglijn van ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’
Spelling is een grote opdracht om de leerlingen bij te brengen. De methode vereist een
grondhouding van eenduidigheid en het inslijpen van die regels.
De leerkrachten gaan er u op de info-avond vast meer over vertellen.


 Doelen gehaald: Vorig cursusjaar

Als dit jaar in de lijn gaat van 2015-2016 mogen we trots zijn en blijven:
De leerresultaten waren erg goed te noemen.


  Sparen voor je school:

Voor de vakantie gaf ik reeds aan dat we mee gaan doen aan een spaaractie van één van de supermarktketens. Ons eerste spaardoel is een benzinepomp voor het (aanstaande) nieuwe plein van de kleuters. We gaan mee doen onder de volgende voorwaarden:

 •  U blijft gewoon bij de supermarkt waar u altijd boodschappen doet!
 •  We gaan binnen de school geen reclame maken
 • We willen u wel vragen: Als u familie of kennissen heeft die bij dezelfde supermarkt de boodschappen doet/doen, vraag dan om de spaarpunten voor de Lichtboei!

De scholen die mee doen, laten dit weten d.m.v. deze aanbiedingsbrief:

Beste ouders,
Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school.Bij elke besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. In het midden van het onderbouwgebouw staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten. De leerlingen die op de Triangel verblijven, kunnen de punten aan meester/juf geven! 

We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!
Veel plezier met deze actie.


 Vanuit de ziekenboeg:

Een eerste valpartij leverde een gebroken elleboog op voor Jozua van den Brink (4GM) en voor Sascha Mulder (8JA) een gebroken duim.
Jozua en Sascha, alle Lichtboeiers wensen jullie een goede genezing.
En hoe gaat het met Joël (3MA): Joël heeft in de vakantie ruim een week in het ziekenhuis gelegen, hij kreeg hoge koorts en dat bleek uiteindelijk te maken te hebben met een longontsteking. Joël is zo veel mogelijk op school, heeft nog negen weken voor de boeg (van het nabehandelingstraject), daarvan zijn zes weken met een chemodag. Zet hem op Joël, elke week is weer een kruis zetten en zo afstrepen!


 Vakanties en vrije dagen:

Woensdag 12 oktober: Leerlingen vrij i.v.m. studiedag SCPO
Herfstvakantie maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober
Kerstvakantie: maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie: Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari
Weekend van goede Vrijdag t/m Tweede Paasdag Vrijdag 14 april t/m maandag 17 april
Meivakantie: Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei
Hemelvaartsdag en de vrijdag er na: 25 en 26 mei
Tweede Pinksterdag : Maandag 5 juni
Zomervakantie: Vanaf vrijdag 21 juli t/m vrijdag 1 september


 Ambassadeurs:

Komen bij elkaar op vrijdag 9 september.

 

Foldermateriaal:

Volgende week komt alles mee:

 • Info van het Cultuurbedrijf NOP (voorheen Muzisch Centrum )


 Specifiek voor ons Kindcentrum Espelervaart wordt aangeboden:

 •  Koperlab voor de leerlingen van groep 4/5
 •  Ukelelelab voor leerlingen uit de groepen 6/7 en 8

Ook komt mee het aanbod:

 • Leerlingbladen; u bepaalt zelf of u wel/niet lid wordt, het betreft dan thuisabonnementen

Proeflessen muziek:

Komende dinsdagmorgen worden in de groepen 4 en 5 proeflessen muziek gegeven. Het aanbod ontvangt u ook schriftelijk.


 De komende weken:

Dinsdag 6 september : MR vergadering
Woensdag 7 september: Start spaaractie supermarkt/Kindermiddag Pieperfestival
Vrijdag 9 september : Bijeenkomst leerlingambassadeurs
Vrijdag 16 september: Rommelmarkt


Start Levelwerk in de komende week.

Er is nog zo veel meer te schrijven, volgende keer verder!

Met vriendelijke groet, namens het team van Kindcentrum Espelervaart, Gerrit Knijnenberg