Richting.

De Lichtboei is één van de dertien scholen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs.
Deze dertien scholen hebben ieder dezelfde grondslag en kennen dezelfde bestuurs- en directiestructuur.
De scholen werken zoveel mogelijk samen in flexibele netwerken en hebben tegelijk een eigen gezicht binnen de vastgestelde kaders van het Verenigingsbeleid.


Gemeenschappelijk:

Wij willen samen vereniging zijn, met als uitgangspunt de instandhouding van het christelijk onderwijs in de hedendaagse maatschappij. Daarbij hanteren wij christelijke waarden en normen. Dit is te merken aan de manier waarop wij met elkaar proberen om te gaan, respect voor elkaar hebben en de ander in zijn waarde willen laten.
Bij dit alles proberen we te leven op een manier zoals God dat van ons vraagt. De tien geboden gebruiken we als leefregels die we nodig hebben om houvast te vinden. Dit vinden we voor onszelf belangrijk, maar ook voor de kinderen die u aan ons toevertrouwt.

Het is dus duidelijk dat we op onze scholen de leerlingen iets mee willen geven vanuit de Bijbel. Tegelijkertijd willen we dit koppelen aan de wereld waarin elk kind een uniek plekje inneemt en daarin dus ook verantwoordelijkheden heeft en krijgt. Allemaal willen we ons inzetten om het kind een plezierig werk- en leefklimaat te bieden, van waaruit een passende prestatie mag worden verlangd.

De scholen van de Stichting kiezen voor een drievoudig kwaliteitsbegrip. Daarbij staat de zorg voor de individuele leerling en de kwaliteit van het onderwijs centraal.
Dit betekent in de eerste plaats dat voldaan moet worden aan de eisen die in wetten en regels zijn vastgelegd, waarbij een hoog niveau wordt nagestreefd. Dit wordt de onderwijskwaliteit genoemd.
In de tweede plaats betekent kwaliteit dat de scholen van de Stichting in de uitgangspunten en de programma's de verantwoordelijkheid tot uitdrukking laten komen ten opzichte van de kinderen die zij onderwijs aanbieden. Dit wordt opvoedings- en vormingskwaliteit genoemd.
In de derde plaats veronderstelt het begrip kwaliteit dat de scholen van de Vereniging beide voorgaande aspecten verankeren in hun levensvisie. Dit wordt levensbeschouwelijke kwaliteit genoemd.

In deze drievoudige benadering van het begrip kwaliteit ligt de identiteit van de scholen van de Stichting.
Dit komt concreet tot uitdrukking in :
het hele onderwijsaanbod
het godsdienst onderwijs
het ter sprake brengen van de betekenis van het geloof voor het staan in de wereld


De scholen die tot de stichting horen zijn :

Klik op de onderstreepte namen voor de website:
De Koperwiek (Emmeloord),
De Triangel (Emmeloord),
De Lichtboei (Emmeloord),
't Kompas (Emmeloord),
De Schalmei (Bant),
De Rank (Luttelgeest),
Sjaloom (Rutten),
Op de Wieken (Tollebeek),
Klimop (Nagele),
De Regenboog (Creil),
Het Lichtschip (Ens),
De Zeester (Marknesse),
De Klimboom (speciale school voor basisonderwijs te Emmeloord)


College van Bestuur SCPO Noordoostpolder:


SCPO-Noordoostpolder
Postbus 50 - 8300 AB
Bezoekadres: Distelstraat 1 - 8302 BX
Emmeloord

Tel: 0527-261263
Fax: 0527-261256

E-mail:
info@scpo-nop.nl